Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế 4900350653
Địa chỉ Khu 2A
Đại diện pháp luật
Ngày hoạt động 11/09/1997
Số điện thoại 0253 834 394
Ngành nghề chính
Thông tin tài khoản
Tình trạng hoạt động đang hoạt động (được cấp thông báo MST)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, Click báo lỗi để cập nhật thêm thông tin mới về TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Đánh giá:

Lượt xem 124