CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VÂ�N XÂY DƯÊNG VÀ THƯƠNG MẠI VIÊÊT NHÂÊT

CôNG TY TNHH TVXD & TM VIêÊT NHâÊT

Mã số thuế 4300787963
Địa chỉ 241 Nguyê�n Tra�i, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Đại diện pháp luật Phan ThươÊNg Đư�C
Ngày hoạt động 18/10/2016
Số điện thoại 0944943578
Ngành nghề chính Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Thông tin tài khoản
Tình trạng hoạt động đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

TƯ VÂ�N XÂY DƯÊNG VIÊÊT NHÂÊT

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, Click báo lỗi để cập nhật thêm thông tin mới về CTY TNHH MTV TƯ VÂ�N XÂY DƯÊNG VÀ THƯƠNG MẠI VIÊÊT NHÂÊT

Đánh giá:

Lượt xem 63