Công ty TNHH Liên doanh PVD Tech-Oil States Industries (nộp hộ thuế)

Mã số thuế 3502215484
Địa chỉ Đường số 11, Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Đại diện pháp luật
Ngày hoạt động 06/02/2013
Số điện thoại
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Thông tin tài khoản
Tình trạng hoạt động đang hoạt động (được cấp thông báo MST)

LIÊN DOANH PVD TECH-OIL STATES INDUSTRIES (NỘP HỘ THUẾ)

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, Click báo lỗi để cập nhật thêm thông tin mới về CTY TNHH LIÊN DOANH PVD TECH-OIL STATES INDUSTRIES (NỘP HỘ THUẾ)

Đánh giá:

Lượt xem 1359