Công ty CP China Steel Sumikin Việt Nam nộp hộ thuế

Mã số thuế 3501609278
Địa chỉ Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2
Đại diện pháp luật
Ngày hoạt động 01/01/1900
Số điện thoại 083. 9149168
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Thông tin tài khoản
Tình trạng hoạt động đang hoạt động (được cấp thông báo MST)

CHINA STEEL SUMIKIN VIỆT NAM NỘP HỘ THUẾ

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, Click báo lỗi để cập nhật thêm thông tin mới về CTY CP CHINA STEEL SUMIKIN VIỆT NAM NỘP HỘ THUẾ

Đánh giá:

Lượt xem 2001