CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

CôNG TY KIểM ĐịNH ĐO LườNG MIềN BắC

Mã số thuế 4601303937
Địa chỉ Tổ 1, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Đại diện pháp luật Vũ Anh Tuấn
Ngày hoạt động 18/10/2016
Số điện thoại 0913 383 968
Ngành nghề chính Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Thông tin tài khoản
Tình trạng hoạt động đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, Click báo lỗi để cập nhật thêm thông tin mới về CTY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

Đánh giá:

Lượt xem 48