Yên Bái Lĩnh vực: Giáo dục mầm non

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Giáo dục mầm non tại Yên Bái
Trường mầm non Hoa Sen

MST: 5200473725- Đại diện: Mai Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn 9

Trường mầm non Hồng Ca

MST: 5200473732- Đại diện: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Thôn Trung Nam

Trường mầm non Bảo Hưng

MST: 5200473845- Đại diện: Giang Kim Lan
Địa chỉ: Thôn Bảo Long

Trường mầm non Vân Hội

MST: 5200473891- Đại diện: Đào Thị Tiến
Địa chỉ: Thôn 7

Trường mầm non Việt Hồng

MST: 5200473919- Đại diện: Hoàng Thị Thoản
Địa chỉ: Bản Vần

Trường mầm non Lương Thịnh

MST: 5200473926- Đại diện: Mai Thị Hải Yến
Địa chỉ: Thôn Đồng Bằng

Trường mần non

MST: 5200173979- Đại diện: Trần Xuân Các
Địa chỉ: Thị trấn trạm tấu

Trường mầm non Việt Cường

MST: 5200473958- Đại diện: Vũ Thị Khoa
Địa chỉ: Thôn 3

Trường mầm non Hưng Thịnh

MST: 5200473965- Đại diện: Nguyễn Thị Tin
Địa chỉ: Thôn Yên Ninh

Trường mầm non Cường Thịnh

MST: 5200473972- Đại diện: Phùng Thị Hoàn
Địa chỉ: Đội 4- Thôn Trung Mỹ

Trường mầm non Y Can

MST: 5200473997- Đại diện: Lương Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Bình Minh

Trường mầm non Việt Thành

MST: 5200474006- Đại diện: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Thôn 5

Trường mầm non Hưng Khánh

MST: 5200474013- Đại diện: Đinh Thị Hoan
Địa chỉ: Thôn 4

Trường mầm non Tân Đồng

MST: 5200474020- Đại diện: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Thôn 3

Trường mầm non Hoà Cuông

MST: 5200474038- Đại diện: Đinh Thị Oanh
Địa chỉ: Thôn 6

Trường mầm non Kiên Thành

MST: 5200474045- Đại diện: Đỗ Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh

Trường mầm non Đào Thịnh

MST: 5200474052- Đại diện: Vũ Thị Thành
Địa chỉ: Thôn 2

Trường Mầm non Đông cuông

MST: 5200226243- Đại diện: Phạm Thị Kiều
Địa chỉ: Xã Đông cuông

Trường mầm non Quy Mông

MST: 5200327788- Đại diện: Phạm Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Quy Mông

Trường Mầm non Hồng Ngọc

MST: 5200229607- Đại diện: Phan Thị Thơm
Địa chỉ: Thị trấn Yên thế

Trường Mầm non Hoa Huệ

MST: 5200380823- Đại diện: Trần Thu Lam
Địa chỉ: Khu III thị trấn Trạm Tấu

Trường mầm non Nga Quán

MST: 5200286115- Đại diện: Lê Thị Nga
Địa chỉ: thôn Hồng Thái, xã Nga Quán

Trường mầm non Hoa Hồng

MST: 5200286122- Đại diện: Nguyễn Thị Phúc
Địa chỉ: Khu phố 3 thị trấn Cổ Phúc

Trường Mầm non Suối giàng

MST: 5200437565- Đại diện: Lại Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn: Pang cáng, xã: Suối giàng

Trường Mầm non Hạnh Sơn

MST: 5200439900- Đại diện: Hoàng Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Bản Cại, xã: Hạnh Sơn

Trường Mầm non Nậm búng

MST: 5200440134- Đại diện: Lê Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Thôn: Trung tâm, xã: Nậm búng

Trường Mầm non Minh An

MST: 5200440261- Đại diện: Trịnh Thị Mai
Địa chỉ: Xã: Minh an

Trường Mầm non Chấn thịnh

MST: 5200440293- Đại diện: Nguyễn Thị ánh
Địa chỉ: Xã: Chấn thịnh

Trường Mầm non Nghĩa Sơn

MST: 5200440335- Đại diện: Đặng Thị Thuý
Địa chỉ: Thôn: Nậm tộc II, xã: Nghĩa Sơn

Trường Mầm non Nậm Lành

MST: 5200440381- Đại diện: Lò Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn: Giàng cài, xã: Nậm Lành

Trường Mầm non Liên Sơn

MST: 5200440416- Đại diện: Đoàn Thị Diệu
Địa chỉ: Thị trấn nông trường Liên Sơn

Trường mầm non Hướng Dương

MST: 5200440663- Đại diện: Phạm Thuý Nga
Địa chỉ: Thôn Minh Đức, xã Tuy Lộc

Trường mầm non Hoa Mai

MST: 5200440871- Đại diện: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: ả Hạ, Nghĩa Phúc

Trường mầm non Hoa Sen

MST: 5200440896- Đại diện: Hà Thị Sinh
Địa chỉ: bản Xa, xã Nghĩa Lợi

Trường Mầm non Suối Quyền

MST: 5200441000- Đại diện: Phạm Lệ Sâm
Địa chỉ: Thôn: Suối bắc, Xã: Suối Quyền

Trường mầm non Ngòi A

MST: 5200240512- Đại diện: Nguyễn Tiểu Thuý
Địa chỉ: Thôn Khe nóng, Ngòi A

Trường Mầm non Xuân ái

MST: 5200240537- Đại diện: Bùi Thị kim Loan
Địa chỉ: Thôn Tân tiến

Trường Mầm Non Phúc Sơn

MST: 5200442798- Đại diện: Phạm Thị Lĩnh
Địa chỉ: Bản Lụ I, Xã: Phúc Sơn

Trường Mầm Non Hoàng Văn Thọ

MST: 5200442808- Đại diện: Hoàng Thị Thuý
Địa chỉ: Thôn 4, Xã: Đại lịch

Trường Mầm Non Bình Thuận

MST: 5200442815- Đại diện: Lưu Thị Hoàng Liên
Địa chỉ: Thôn: Trung tâm, xã: Bình thuận

Trường Mầm Non Thạch Lương

MST: 5200442822- Đại diện: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Bản: Nà Lốc, xã: Thạch lương

Trường Mầm non Trần Phú

MST: 5200493104- Đại diện: Đinh Thị Yên
Địa chỉ: Khu Trung Tâm, TTNT Trần Phú

Trường Mầm non Tân thịnh

MST: 5200443657- Đại diện: Vũ Thị Kim Loan
Địa chỉ: Thôn: 13, xã: Tân thịnh

Trường Mầm non Suối Bu

MST: 5200443664- Đại diện: Nguyễn Thị Minh Nhâm
Địa chỉ: Thôn: Ba cầu, xã: Suối bu

Trường tiểu học Sài lương

MST: 5200443833- Đại diện: Vũ Thị Hà
Địa chỉ: Thôn: Sài lương, xã: Nậm Búng

Trường Mầm non An Lương

MST: 5200443840- Đại diện: Nguyễn Thị Hoài
Địa chỉ: Thôn: Mảm I, xã: An lương

Trường Mầm non Nghĩa lộ

MST: 5200443858- Đại diện: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Khu 4B, TTNTNghĩa lộ

Trường Mầm non Sùng Đô

MST: 5200443865- Đại diện: Nguyễn Như Hoa
Địa chỉ: Bản: Nà Nọi, Xã: Sùng Đô

Trường tiểu học Trần phú B

MST: 5200444851- Đại diện: Nguyễn Văn Miêng
Địa chỉ: Khu 10A, TTNTTrần phú

Trường Mầm non Gia hội

MST: 5200444869- Đại diện: Lò Thị Thành
Địa chỉ: Thôn: Nà kè, xã: Gia hội