CÔNG TY mới tại: Vĩnh Long

Công Ty TNHH TM Và DV Miền Tây

MST: 1500597026- Đại diện: Dương Tấn Luận
Địa chỉ: Số 39- Trưng Nữ Vương- phường 1

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Phương Toàn

MST: 1500598005- Đại diện: Phan Tiến Thắng
Địa chỉ: Số 44A/3, ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước

Công Ty TNHH Tô Thành Phát

MST: 1500598076- Đại diện: Tô Thành Nhân
Địa chỉ: Số 52/12B, đường Phó Cơ Điều, khóm 5, phường 4

Cty TNHH Một Thành Viên TM Minh Giàu

MST: 1500598164- Đại diện: Đoàn Thanh Giàu
Địa chỉ: Số 3A/1, ấp Phước Bình, xã Lộc Hòa

Công Ty TNHH Đấu Giá Cửu Long

MST: 1500704422- Đại diện: Nguyễn Phước Minh
Địa chỉ: 15 Nguyễn Kim P.12

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đặng Thành

MST: 1500599753- Đại diện: Cao Thị Tròn
Địa chỉ: Số 5B, khu 3, thị trấn Trà Ôn

Cty TNHH Một Thành Viên Lưu Thuận Phát

MST: 1500643811- Đại diện: Lưu Hoàng Trực
Địa chỉ: Số 1227, ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành

Cty TNHH TM DV Chỉnh Lý Tài Liệu Lưu Trữ Thanh Ngọc

MST: 1500644276- Đại diện:
Địa chỉ: Số 64/21D, đường Phạm Hùng, phường 9

Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Vạn Phước Vinh

MST: 1500644477- Đại diện: Thái Phương Khanh
Địa chỉ: Số 49/6, đường Trần Phú, phường 4

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phú Tân

MST: 1500644597- Đại diện:
Địa chỉ: Số 12/19 tổ 10, ấp Phú Tân

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Bằng

MST: 1500644678- Đại diện: Trương Việt Bằng
Địa chỉ: Số 464A ấp Vĩnh Hòa

Cty TNHH Một Thành Viên TM DV Thành Luân

MST: 1500645054- Đại diện: Hồ Quang Tấn
Địa chỉ: Tổ 20, ấp An Nhơn, xã Trung Thành

Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Phú Lợi

MST: 1500645569- Đại diện: Lê Văn Trọn
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Mỹ Phú Tân, xã Mỹ Thạnh

Công Ty TNHH Một Thành Viên SX Và TM Phong Nguyên

MST: 1500605164- Đại diện: Nguyễn Kim Nguyên
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Tường Nhơn B, xã Tường Lộc

Cty TNHH Một Thành Viên SX Và TM Trường Xuân

MST: 1500611263- Đại diện: Nguyễn Quốc Trí
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Tường Nhơn B, xã Tường Lộc

Công Ty TNHH Một Thành Viên On Oanh

MST: 1500611270- Đại diện: Đặng Văn On
Địa chỉ: Số 146 ấp Phú Thạnh 1

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long

MST: 1500202535- Đại diện: Lương Văn Hoá
Địa chỉ: Số 150 đường 14 tháng 9

DNTN Hai Phi

MST: 1500200760- Đại diện: Võ Văn Phi
Địa chỉ: ấp Bình Hoà 1 xã Hoà Tịnh

DNTN Năm Cảnh

MST: 1500101079- Đại diện: Nguyễn Văn Cảnh
Địa chỉ: Khu Phố I, Thị trấn Tân Thạnh

DNTN Tân Mai

MST: 1500201122- Đại diện: Bùi Hữu Mai
Địa chỉ: ấp Vàm Lịch Xã Chánh An

Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức (DNTN)

MST: 1500201267- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Tân Thiềng Xã Tân An Hội

DNTN Thành Triệu

MST: 1500201891- Đại diện:
Địa chỉ: Vàm Lịch Chánh An

Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông Vĩnh Long

MST: 1500202006- Đại diện: Võ Thanh Bình
Địa chỉ: Số 104 A Trưng Nữ Vương Phường 1

DNTN Tam Hiệp 2

MST: 1500202101- Đại diện: La Hồng Lợt
Địa chỉ: Số 183, tổ 13, ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước

DNTN Hai Liển

MST: 1500102428- Đại diện:
Địa chỉ: Số 47, ấp Phong Thới

DNTN Khánh Uyên

MST: 1500202711- Đại diện: Phạm Minh Dũng
Địa chỉ: Số 17, ấp An Hòa A, xã Chánh An

Công Ty Thương Mại Vĩnh Long

MST: 1500203095- Đại diện: Đặng Quang Tấn
Địa chỉ: Số 2A Đường Hùng Vương Phường 1

DNTN Thương Mại Thu Thuyền

MST: 1500203352- Đại diện: Võ Thị Thuyền
Địa chỉ: Số 211, ấp Chợ, xã Mỹ An

DNTN Đông Thành

MST: 1500203433- Đại diện:
Địa chỉ: Số 12, Hòa Long , xã  Mỹ An

DNTN Huy Hoàng

MST: 1500203507- Đại diện:
Địa chỉ: Định Thới A, An Phước

Cơ sở sản xuất gạch ngói Huỳnh Đại (DNTN)

MST: 1500203715- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Hưng Thuận xã An Phước

DNTN Xương Ký

MST: 1500203810- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Chợ, xã  Mỹ An

Cơ sở sản xuất gạch ngói Nam Hiệp Hòa ( DNTN )

MST: 1500203828- Đại diện: Nguyễn Văn Ba
Địa chỉ: ấp Hưng Thuận xã An Phước

DNTN Phước Lợi

MST: 1500203867- Đại diện: Cù Châu Thanh
Địa chỉ: Số 1/8 ấp Tân Bình xã Tân Hạnh

DNTN Hoàng Nhơn

MST: 1500204099- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Thuận Thới xã An Phước

DNTN Vĩnh Thuận

MST: 1500204229- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Thanh Thủy xã An Phước

DNTN Thành Lợi

MST: 1500204490- Đại diện: Tô Văn Ba
Địa chỉ: Định Thới A xa An Phước Măng Thít

CTy TNHH Thái Ngọc

MST: 1500204532- Đại diện: Võ Thị Cam
Địa chỉ: ấp Thuận Thới xã An Phước

DNTN Hiệp Lực A

MST: 1500204638- Đại diện: Nguyễn Văn Đẹp
Địa chỉ: ấp Định Thới xã an Phước

Cơ sở sản xuất gạch ngói Vạn Hiệp Xương I (DNTN)

MST: 1500204980- Đại diện: Lê Văn Khen
Địa chỉ: ấp Mỹ Thanh

Cơ sở sản xuất gạch ngói Nam Sơn (DNTN)

MST: 1500205423- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Mỹ điền xã Mỹ Phước

DNTN Thành Vinh

MST: 1500205705- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 10 ấp Tân Hậu

Cơ Sở Sản Xuất Gạch Ngói Thanh Bình 3 (Dntn)

MST: 1500205984- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Mỹ Điền

DNTN Duy Tân Huệ

MST: 1500206096- Đại diện: Nguyễn Minh Huệ
Địa chỉ: ấp mỹ Điền xã Mỹ Phước

Cơ sở gạch ngói Phượng Hồng (DNTN)

MST: 1500206258- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Cái Cạn  xã Mỹ Phước

Xí nghiệp gạch ngói Mỹ Linh (DNTN)

MST: 1500206346- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Cái Cạn 2 xã Mỹ Phước

DNTN  Nguyễn Hoàng

MST: 1500206441- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Cái Cạn 2 xã Mỹ Phước

Cở sở sản xuất gạch ngói Thanh Vinh (DNTN)

MST: 1500206480- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Cái Cạn 2 xã Mỹ Phước

Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long

MST: 1500207131- Đại diện: Trần Khích
Địa chỉ: Số 114A đường Lê Thái Tổ

DNTN Phương Khánh

MST: 1500107803- Đại diện: Trần Ngọc Phương
Địa chỉ: Số 10 Tổ 3 ấp Rạch Chim, Xã Trung Chánh