CÔNG TY mới tại: Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Kiến Trúc Phố Xanh

MST: 5000621983- Đại diện: Nguyễn Huy Tuyên
Địa chỉ: Số nhà 95, đường Phan Thiết, tổ 15

Công ty TNHH Việt Tín

MST: 5000622176- Đại diện: Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ: Tổ 15

Công ty TNHH một thành viên Tuấn Duy

MST: 5000622345- Đại diện: Đồng Khắc Lượng
Địa chỉ: Xóm 11

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Mạnh Cường

MST: 5000624092- Đại diện: Nguyễn Tiến Mạnh
Địa chỉ: Thôn An Hoà 1

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tâm Việt

MST: 5000624399- Đại diện: Lê Ngọc Lan
Địa chỉ: Số nhà 100, đường Phạm Văn Đồng, tổ 01

Công ty TNHH một thành viên Thiên Phú

MST: 5000624705- Đại diện: Nguyễn Quang Tùng
Địa chỉ: Đường Minh Thanh, tổ 22

Công ty TNHH Quang Bắc

MST: 5000624889- Đại diện: Bùi Xuân Quang
Địa chỉ: Tổ Trung Tâm I

Công ty TNHH một thành viên Quảng Vũ

MST: 5000624896- Đại diện: Triệu Văn Vũ
Địa chỉ: Thôn Khoan Thượng

Công ty TNHH Công Kiên

MST: 5000625025- Đại diện: Đoàn Chí Công
Địa chỉ: Số nhà 254, xóm 5

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Hồng Sơn

MST: 5000625032- Đại diện: Nguyễn Tiến Luật
Địa chỉ: Chuyển đến: Số nhà 140, đường 17/8, tổ 23

Công ty TNHH Bắc Phương

MST: 5000625240- Đại diện: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số nhà 24, phố Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 15,

Đinh Văn Phòng

MST: 5000625794- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh

Công ty TNHH một thành viên Quảng Phú

MST: 5000626237- Đại diện: Mai Xuân Quang
Địa chỉ: Số nhà 156, đường Minh Thanh, tổ 24

Công ty TNHH một thành viên Trường Cát

MST: 5000626276- Đại diện: Lê Xuân Trường
Địa chỉ: Ngõ 21, đường Ngô Quyền, tổ 34

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thịnh Thiện

MST: 5000626371- Đại diện: Bùi Hữu Thịnh
Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng

Công ty TNHH Quảng Lâm

MST: 5000626438- Đại diện: Vũ Tiến Dũng
Địa chỉ: Số nhà 62, tổ 16

Công ty TNHH một thành viên Giao Long

MST: 5000626660- Đại diện: Sái Văn Luận
Địa chỉ: Số nhà 99, đường Lê Lợi, tổ 16

Trường Mầm non Nhân Lý

MST: 5000627600- Đại diện: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: Thôn Ba Hai

Công ty TNHH Hồng Cao

MST: 5000628019- Đại diện: Triệu Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Nà Khán

Công ty TNHH một thành viên Hải Tin

MST: 5000628160- Đại diện: Nguyễn Viết Hải
Địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 605, đường Quang Trung, tổ 24

Trung tâm Dân số Kế hoạch hoá Gia Đình

MST: 5000628178- Đại diện: Nông Xuân Ninh
Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Tiến

Công ty TNHH một thành viên Hải Hiền Anh

MST: 5000628298- Đại diện: Nguyễn Tiến Hải
Địa chỉ: Thôn Hoà Bình

Công ty TNHH một thành viên Dũng Dung

MST: 5000628308- Đại diện: Lưu Vũ Dũng
Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Phú

Công ty TNHH một thành viên Lan Huy

MST: 5000628315- Đại diện: Lê Thị Lan
Địa chỉ: Thôn nhân dân Quyết Thắng

Công ty TNHH Hùng Hưởng

MST: 5000628530- Đại diện: Phạm Ngọc Hội
Địa chỉ: Xóm 14

Công ty TNHH một thành viên Phong Thảo

MST: 5000628675- Đại diện: Nguyễn Văn Lợi
Địa chỉ: Thôn Trung Việt 2

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hà Anh Tiến

MST: 5000629559- Đại diện: Hà Thế Anh
Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng

Công ty TNHH một thành viên Tường Vi

MST: 5000629848- Đại diện: Đinh Mạnh Chấn
Địa chỉ: Số nhà 33, đường Trường Chinh, tổ 23

Công ty cổ phần Lý Nguyên

MST: 5000630106- Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Địa chỉ: Số nhà 66, đường Trần Phú, tổ 16

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hồng Hà Thành

MST: 5000630240- Đại diện: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Số nhà 32, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 02

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tuyên Quang

MST: 5000630593- Đại diện: NGUYễN ANH TUấN
Địa chỉ: Xóm 11

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mai Hùng Dương

MST: 5000632304- Đại diện: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số nhà 125, đường 17/8, tổ 24

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Gia Mậu

MST: 5000632336- Đại diện: Lưu Thanh Hải
Địa chỉ: Số nhà 30, phố Hoa Lư, tổ 2

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hướng Đạt

MST: 5000633192- Đại diện: Trần Xuân Công
Địa chỉ: Số nhà 20, đường Lương Sơn Tuyết, tổ 8

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hiệp Liên

MST: 5000633971- Đại diện: Nguyễn Hữu Nghị
Địa chỉ: Số nhà 185, đường Phạm Văn Đồng, tổ 3

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Hiệp Thành

MST: 5000634125- Đại diện: Vũ Anh Hà
Địa chỉ: Số nhà 81, đường Lê Lợi, tổ 16

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phát An Hưng

MST: 5000634407- Đại diện: Đặng Đoàn Chung
Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 558, đường Kim Bình, tổ 2

Đoàn Văn Phòng

MST: 5000634936- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Tân Biên 2

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lô Giang

MST: 5000634968- Đại diện: Nguyễn Kỳ Thành
Địa chỉ: Tổ Luộc 3

Văn Phòng Điều Hành Tổng Thầu EPC Dự án Thuỷ Điện Chiêm Hoá

MST: 5000635270- Đại diện:
Địa chỉ: Văn Phòng Điều Hành Tổng Thầu EPC Dự án Thuỷ Điện Chiêm Hoá

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Lập Gia

MST: 5000635898- Đại diện: Vũ Tráng Lập
Địa chỉ: Chuyển đến: Số nhà 16, đường Lê Hồng Phong, tổ 27

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Tuyên Anh

MST: 5000635961- Đại diện: Đỗ Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Ninh Phú

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trịnh Đức

MST: 5000636274- Đại diện: Trịnh Quốc Thành
Địa chỉ: Đường Bình Thuận, tổ 16

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phùng Việt

MST: 5000638169- Đại diện: Phùng Việt Phương
Địa chỉ: Tổ nhân dân Kỳ Lâm

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Tuân

MST: 5000638320- Đại diện: Phạm Đức Hải
Địa chỉ: Số nhà 534, đường Trường Chinh, tổ 28

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khai Kim

MST: 5000638338- Đại diện: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Tầng 1, số nhà 74A, đường 17/8, tổ 25

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hoàng Hà Lam

MST: 5000638345- Đại diện: Đỗ Quang Hợp
Địa chỉ: Xóm Km 9

Công ty TNHH một thành viên SESHIN VN2

MST: 5000639412- Đại diện: JOO IN HA
Địa chỉ: Thôn Khe Xoan

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đông Thùy

MST: 5000639490- Đại diện: Lê Văn Đông
Địa chỉ: Đường Kim Bình, xóm 6

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Quốc tế (Nộp thuế hộ nhà thầu nước ngoài)

MST: 5000639500- Đại diện:
Địa chỉ: 02-9A Khu công nghiệp quận Hoàng Mai