CÔNG TY mới tại: Tuyên Quang

Công ty TNHH một thành viên Anh Đức

MST: 5000577621- Đại diện: Lê thị Thu Trang
Địa chỉ: SN 20, tổ 33, đường Đinh Tiên Hoàng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quang Phú

MST: 5000577653- Đại diện: Vũ Ngọc Quyên
Địa chỉ: Số nhà 145, đường Bình Thuận, tổ 13

Công ty TNHH Hà Việt

MST: 5000577734- Đại diện: Ngô Minh Hải
Địa chỉ: Số nhà 198, tổ 21, phường Tân Hà

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tâm Xuân

MST: 5000577967- Đại diện: Ngô Quang Huấn
Địa chỉ: Khu Phố Mới 1

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Hải Ngân

MST: 5000578664- Đại diện: Đặng Việt Hoàn
Địa chỉ: Số nhà 03, ngõ 54, đường Tân Hà, tổ 29

Văn phòng điều hành công trình tại tỉnh Tuyên Quang CÔNG TY  HANSOL  EME  CO., LTD

MST: 5000578720- Đại diện:
Địa chỉ: Công ty cổ phần giấy An hoà

Công ty TNHH Chính Phúc

MST: 5000579315- Đại diện: Phạm Văn Cơ
Địa chỉ: Thôn Bản Mèo

Công ty Cổ phần khoáng sản Trường Sơn Việt

MST: 5000579322- Đại diện: Kiểu Văn Biểu (chủ tịch HĐQT)
Địa chỉ: Số nhà 89, đường Tần Phú, tổ 16

Vũ Văn Phòng

MST: 5000580800- Đại diện:
Địa chỉ: Nà Cọn

Công ty TNHH một thành viên Đức Huyên

MST: 5000581931- Đại diện: Kiều Đức Huyên
Địa chỉ: Số nhà 238, tổ 21

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sơn Tuấn

MST: 5000581963- Đại diện: Trần Minh Sơn
Địa chỉ: Số nhà 11, đường Ngô Gia Khảm, tổ 19

Công ty TNHH một thành viên Thảo Nguyên

MST: 5000581988- Đại diện: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: Thôn 3 Thống Nhất

Công ty TNHH Hồng Thịnh

MST: 5000582029- Đại diện: Trần Hồng
Địa chỉ: Xóm Tân Bình

Công ty TNHH Nga Sỹ

MST: 5000583110- Đại diện: Phạm Thị Thuý Nga
Địa chỉ: Số nhà 108, đường Tôn Đức Thắng, tổ 18

Lương Văn Phòng

MST: 5000583583- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Chợ

Công ty TNHH một thành viên Hùng Bảo

MST: 5000583745- Đại diện: Lê Thanh Hùng
Địa chỉ: Thôn Phan Lương

Công ty Cổ phần Phù Hiên

MST: 5000584160- Đại diện: Vũ Hải
Địa chỉ: Thôn Lập Thành

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thuận Tân

MST: 5000584178- Đại diện: Nguyễn Thế Công
Địa chỉ: Chuyển đến: Số nhà 32, ngõ 11, phố Trần Đại Nghĩa, tổ 30

Trung tâm viễn thông 2

MST: 5000584770- Đại diện: Hà Đình Hùng
Địa chỉ: Tổ 6

Trung tâm viễn thông 1

MST: 5000584788- Đại diện: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: đường 17/8

Trung tâm viễn thông 3

MST: 5000584795- Đại diện: Trương Quang Vịnh
Địa chỉ: Thôn Đăng Châu

Trung tâm viễn thông 4

MST: 5000584805- Đại diện: Đặng Xuân Tuyên
Địa chỉ: Khu Tân Thịnh

Trung tâm viễn thông 5

MST: 5000584812- Đại diện: Trần Mạnh Cường
Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lim

Trung tâm viễn thông 6

MST: 5000584837- Đại diện: Dương Quang Trung
Địa chỉ: Tổ 3

Trung tâm dịch vụ khách hàng

MST: 5000584844- Đại diện: Nguyễn Quốc Huy
Địa chỉ: Số 02 đường 17/8

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

MST: 5000584851- Đại diện: Quốc Văn Tài
Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lim

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hằng Duy

MST: 5000584869- Đại diện: Đỗ Đình Hằng
Địa chỉ: Tổ Phố Mới 1

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Thành Tuyên Quang

MST: 5000585245- Đại diện: Nguyễn Hùng Phong
Địa chỉ: Thôn Sông Lô 3

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Chiêm Hoá

MST: 5000585252- Đại diện: Trần Thị Xuyến
Địa chỉ: Tổ nhân dân Rẹ 2

công ty TNHH một thành viên Trường Phát

MST: 5000585559- Đại diện: Trần Duy Cường
Địa chỉ: Tổ 12

Công ty TNHH Quang Đạo

MST: 5000585566- Đại diện: Sái Bá Vệ
Địa chỉ: Thôn Lập Binh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đăng Anh

MST: 5000585887- Đại diện: Nông Văn Chưng
Địa chỉ: Số nhà 335, đường Phạm Văn Đồng, tổ 5

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên  Thanh Ngọc

MST: 5000585943- Đại diện: Trần Văn Hiền
Địa chỉ: Tổ 27

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hương Sơn

MST: 5000586288- Đại diện: Hoàng Văn Sơn
Địa chỉ: Số nhà 424, đường Trường Chinh, tổ 27

Công ty TNHH một thành viên Gia Bảo

MST: 5000586312- Đại diện: Nguyễn Quảng Ba
Địa chỉ: Thôn tháng mười

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vân Trang

MST: 5000588599- Đại diện: Nguyễn Duy Hưng
Địa chỉ: Số nhà 265, đường Phạm Văn Đồng, tổ 4

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hương Công

MST: 5000588990- Đại diện: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Thôn Trường Thi A

Công ty TNHH một thành viên Tuấn Hoàng

MST: 5000589916- Đại diện: Trần Thị Sinh (Thoa)
Địa chỉ: Số nhà 03 tổ 28

Công ty TNHH Tiến Lợi

MST: 5000589948- Đại diện: Đào Xuân Lợi
Địa chỉ: Tổ 13

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tân Kim Bắc

MST: 5000590277- Đại diện: Nguyễn Đăng Mạnh
Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Bắc

công ty TNHH một thành viên Lương Hùng

MST: 5000591739- Đại diện: Lương Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Pá Cuồng

Công ty TNHH Mạnh Thành

MST: 5000591753- Đại diện: Đỗ Văn Thành
Địa chỉ: Xóm 7

Công Ty Cổ Phần Kiện Tam

MST: 5000591922- Đại diện: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Số nhà 143, đường Bình thuận, tổ 13

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tuấn Anh

MST: 5000592789- Đại diện: Nguyễn Văn Anh
Địa chỉ: Thôn Sông Lô 3

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Hiệp

MST: 5000592796- Đại diện: Tống Hoài Đức (Tống Văn Nam)
Địa chỉ: Số nhà 42, đường Tuệ Tĩnh, tổ 16

Công ty TNHH một thành viên Quyền Thịnh

MST: 5000593246- Đại diện: Nguyễn Hùng Quyền
Địa chỉ: Tổ 9

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tân Hưng

MST: 5000593951- Đại diện: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Tổ Vĩnh Phúc

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận Tải Đức Thu

MST: 5000596487- Đại diện: Đỗ Thị Minh Thu
Địa chỉ: Thôn An Hòa 3

Trung tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Na Hang

MST: 5000596790- Đại diện: Chẩu Công Đoàn
Địa chỉ: Tổ 2

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Trung

MST: 5000597681- Đại diện: Phạm Quốc Huy
Địa chỉ: Số nhà 576, đường Trường Chinh, tổ 28