CÔNG TY mới tại: Trà Vinh

Trường Mẫu Giáo Hoà Minh

MST: 2100387499- Đại diện: Lê Thị Trơn
Địa chỉ: ấp Đại Thôn, xã Hoà Minh

Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú

MST: 2100387516- Đại diện: Thạch Thị Pha
Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Châu Thành

Trường Trung Học Cơ Sở Mỹ Chánh

MST: 2100387530- Đại diện: Phan Văn Khoa
Địa chỉ: ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh

Trường THCS Thị Trấn Châu Thành

MST: 2100387562- Đại diện: Trần Quốc bảo
Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Châu Thành

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Huyện Trà Cú

MST: 2100387650- Đại diện: Lương Hữu Thanh
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà cú

Trường Mầm Non Long Hoà

MST: 2100387682- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Rạch Giồng, xã Long Hoà

Trường Trung Học Cơ Sở Đôn Châu

MST: 2100387749- Đại diện: Nguyễn Văn Lượng
Địa chỉ: ấp La bang chợ, xã Đôn châu

Trường Mẫu Giáo Ngọc Biên

MST: 2100387788- Đại diện: Huỳnh Thị Linh
Địa chỉ: ấp Sà vần B, xã Ngọc biên

Trường Tiểu học Hàm Giang A

MST: 2100387795- Đại diện: Lý Văn Đường
Địa chỉ: ấp Cà tốc, xã Hàm giang

Trung Tâm Dân Số - KHHGĐ Huyện Trà Cú

MST: 2100387805- Đại diện: Trương Thị Xinh
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Trà cú

Trường Tiểu Học Ngọc Biên A

MST: 2100387844- Đại diện: Sơn Kim Sia
Địa chỉ: ấp Tha la, xã Ngọc biên

Trường Mẫu Giáo Đôn Xuân

MST: 2100387869- Đại diện: Trần Thị Ngọc ánh
Địa chỉ: ấp Cây da, xã Đôn xuân

Trường Tiểu Học Phước Hưng B

MST: 2100387876- Đại diện: Đỗ THanh Bình
Địa chỉ: ấp Chợ dưới, xã Phước hưng

Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn

MST: 2100387971- Đại diện: Cam Hoàng Sĩ
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Trà cú

Trường Mẫu Giáo Hàm Giang

MST: 2100387989- Đại diện: Thạch Thị Dạ Thảo
Địa chỉ: ấp Chợ, xã Hàm giang

Trường Tiểu Học Ngãi Xuyên A

MST: 2100388005- Đại diện: Tải Văn Hạnh
Địa chỉ: ấp xoài thum, xã Ngãi xuyên

Trường Tiểu Học Tập Sơn

MST: 2100388012- Đại diện: Từ Minh Lập
Địa chỉ: ấp Đông sơn, xã Tập sơn

Văn Phòng Huyện ủy Trà Cú

MST: 2100388037- Đại diện:
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Trà cú

Trường Mẫu Giáo Phước Hưng

MST: 2100388044- Đại diện: Liêu Thị Phượng
Địa chỉ: ấp Trạm, xã Phước hưng

Trường Tiểu Học Đại An A

MST: 2100388051- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Giồng lớn A, xã Đại an

Trường Mẫu Giáo Kim Sơn

MST: 2100388069- Đại diện: Nguyễn Thị Xuân Hồng
Địa chỉ: ấp Bảy sào giữa, xã Kim sơn

Trường Mẫu Giáo Lương Hoà A

MST: 2100388100- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Hoà Lạc C, xã Lương Hoà A

Trường Tiểu Học Đa Lộc A

MST: 2100388118- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Điệp Thạch, xã Đa Lộc

Văn Phòng HĐND và UBND Huyện Duyên Hải

MST: 2100388125- Đại diện: Võ Văn Cách
Địa chỉ: Khóm I thị trấn Duyên Hải

Trường Mẫu Giáo Ngãi Xuyên

MST: 2100388132- Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Vân
Địa chỉ: ấp Cầu hanh, xã Ngãi xuyên

Trường Tiểu Học Đôn Xuân A

MST: 2100388157- Đại diện: Nguyễn Thị Nguyệt Dung
Địa chỉ: ấp Chợ, xã Đôn xuân

Trường Tiểu Học Phước Hưng A

MST: 2100388164- Đại diện: Từ Bảo Tùng
Địa chỉ: ấp Đầu giồng, xã Phước hưng

Cty TNHH một thành viên Trung Cang

MST: 2100388189- Đại diện: Nguyễn Trung Cang
Địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh

MST: 2100388238- Đại diện: Cao Linh Sơn
Địa chỉ: 560B, Nguyễn Đáng

Trường Tiểu Học An Quãng Hữu A

MST: 2100388319- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Phố, xã An Quãng Hữu

Trường Tiểu Học Đôn Xuân C

MST: 2100388333- Đại diện: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: ấp Ba sát, xã Đôn xuân

Trường Tiểu Học Đôn Châu A

MST: 2100388397- Đại diện: Lư Văn Hùng
Địa chỉ: ấp La bang chợ, xã Đôn châu

Trường Tiểu Học Thị Trấn Định An

MST: 2100388407- Đại diện: Lê Văn Hai
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Định an

Văn Phòng Huyện Uỷ Châu Thành

MST: 2100388414- Đại diện:
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành

Trường Tiểu Học Long Hiệp A

MST: 2100388446- Đại diện: Hồ Ngọc Dũng
Địa chỉ: ấp Chợ, xã Long hiệp

Trường Tiểu Học Long Hiệp B

MST: 2100388453- Đại diện: Kiên Tấn Bình
Địa chỉ: ấp Giồng chanh B, xã Long hiệp

Trường Tiểu Học An Quãng Hữu B

MST: 2100388478- Đại diện: Trương Văn Vũ
Địa chỉ: ấp Dầu đôi, xã An An Quãng Hữu

Trường Tiểu Học Lưu Nghiệp Anh B

MST: 2100388492- Đại diện: Nguyễn Văn Chưởng
Địa chỉ:

Trường Mầm Non Thị Trấn Trà Cú

MST: 2100388527- Đại diện: Trương Thị ồng Vân
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà cú

Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Sơn

MST: 2100388566- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Sóc chà B, xã Thanh sơn

Trường Tiểu Học Hàm Tân

MST: 2100388573- Đại diện: Thạch Thị Chane Kim Bô
Địa chỉ: ấp Vàm ray, xã Hàm tân

Trường Mẫu Giáo Tập Sơn

MST: 2100388580- Đại diện: Lâm Thị Nữ Hoàng
Địa chỉ: ấp Đông sơn, xã Tập sơn

Trường Tiểu Học Ngãi Xuyên B

MST: 2100388622- Đại diện: Võ Văn Đẹp
Địa chỉ: ấp Xóm chòi, xã Ngãi xuyên

Trường Tiểu Học Tân Sơn

MST: 2100388654- Đại diện: Huỳnh Trường Vũ
Địa chỉ: ấp Đồn điền A, xã Tân sơn

Trường Tiểu Học Thị Trấn Trà Cú B

MST: 2100388661- Đại diện: Trần Tú Oanh
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Trà cú

Trường Tiểu Học Đôn Châu B

MST: 2100388679- Đại diện: Huỳnh Lập Dân
Địa chỉ: ấp Bào môn, xã Đôn châu

Trường Mẫu Giáo Tuổi Hồng

MST: 2100388686- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Đầu Bờ, xã Hoà Thuận

Trường Mẫu Giáo Đôn Châu

MST: 2100388710- Đại diện: Trầm Thị Ngọc Phượng
Địa chỉ: ấp La bang chợ, xã Đôn châu

Trường Tiểu Học Hàm Giang B

MST: 2100388728- Đại diện: Kim Tấn Lộc
Địa chỉ: ấp Nhuệ tứ B, xã Hàm giang

Trường Mẫu Giáo Thị Trấn Định An

MST: 2100388735- Đại diện: Dương Thị Nhật
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Định an