CÔNG TY mới tại: Trà Vinh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Sen Việt

MST: 2100453624- Đại diện: Vũ Đình Thương
Địa chỉ: ấp ô Tưng A

Trường mẫu Giáo Ban Mai

MST: 2100453631- Đại diện: Trần Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Khóm 3

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Nguyên Cường

MST: 2100453751- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Rạch Kinh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Toàn Phát

MST: 2100454096- Đại diện: Trần Văn ở
Địa chỉ: ấp Tân Trung Kinh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Vĩnh Phát

MST: 2100454106- Đại diện: Khưu Văn Vĩnh
Địa chỉ: ấp Mỹ Cẩm B

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Vĩnh Bình

MST: 2100454113- Đại diện: Nguyễn Bửu Hải
Địa chỉ: Đường Sơn Thông, Khóm 9

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại ô Tô Thành Lợi

MST: 2100454346- Đại diện: Huỳnh Văn Lợi
Địa chỉ: Khóm 7

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thiên ân

MST: 2100454459- Đại diện: Phạm Thanh Tuấn
Địa chỉ: Đường Sơn Thông, Khóm 1

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Trường Thuận

MST: 2100454480- Đại diện: Trần Nhật Thuận
Địa chỉ: Khóm Thống Nhất

CTy TNHH SX TM May Xuất Khẩu Hoàng Long

MST: 2100454498- Đại diện: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: ấp Bích Trì

Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ

MST: 2100454667- Đại diện: Lê Thị Xuân Thu
Địa chỉ: ấp Đầu Giồng A

Công Ty Cổ Phần Mê Kông Soft

MST: 2100454748- Đại diện:
Địa chỉ: Số 43 Kho Dầu, Khóm 4

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Hạ Long

MST: 2100454794- Đại diện: Nguyễn Hoài Phong
Địa chỉ: Số 105, Điện Biên Phủ

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Adh

MST: 2100455043- Đại diện: Nguyễn Hoàng ân
Địa chỉ: Số 337 Điện Biên Phủ, Khóm 3

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Thành Nhân

MST: 2100455068- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Chăng Mật

CTy TNHH MTV DV May Mặc XNK Phương Trang

MST: 2100455660- Đại diện:
Địa chỉ: Khóm 4

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lê Trình

MST: 2100455678- Đại diện:
Địa chỉ: Khóm 5

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tăng Bảo Ngọc

MST: 2100455967- Đại diện: Tăng Lê Hiến Duy
Địa chỉ: Số 264 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 7

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Anh Hào

MST: 2100455974- Đại diện:
Địa chỉ: Khóm 5

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Cường

MST: 2100455981- Đại diện: Nguyễn Phúc Nhựt Cường
Địa chỉ: ấp Long Đại

Công Ty TNHH Thương Mại Nguyễn Minh Tùng

MST: 2100456008- Đại diện:
Địa chỉ: Số 122A Nguyễn Đáng, Khóm 1

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và May Mặc Diệp Vũ

MST: 2100456382- Đại diện: Phan Thị Thùy Trang
Địa chỉ: ấp Bến Có

Công Ty TNHH Một Thành Viên - Vật Liệu Xây Dựng - Thành Sơn

MST: 2100456449- Đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: ấp 17

CTy Cổ Phần Đầu Tư-Xây Dựng-Thương Mại-XNK 289

MST: 2100456858- Đại diện:
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Xuất Khẩu Thành Nhân

MST: 2100456865- Đại diện: Nguyễn Thị Chính
Địa chỉ: Khóm 2

Trường Trung học cơ sở Tân Hùng

MST: 2100457192- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Chợ, xã Tân Hùng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hiệp Lợi

MST: 2100457202- Đại diện: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: ấp Kinh Xáng

Công Ty TNHH Tm-Dv Nam Hùng Phát

MST: 2100457227- Đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Loan
Địa chỉ: Khóm 9

Công Ty TNHH May Ngọc Vinh

MST: 2100457594- Đại diện: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: ấp Đường Liếu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Long Nam

MST: 2100457770- Đại diện: Châu Văn Thăng
Địa chỉ: ấp 5

GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE (Văn phòng điều hành NMNĐ Duyên Hải)

MST: 2100457851- Đại diện:
Địa chỉ: Khách sạn Duyên Hải

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Xuân Trang

MST: 2100458100- Đại diện:
Địa chỉ: ấp ô Tưng A

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Vũ

MST: 2100458220- Đại diện: Phạm Trí
Địa chỉ: ấp Chợ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Amina

MST: 2100458301- Đại diện:
Địa chỉ: Khóm 7

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Phúc

MST: 2100458421- Đại diện: Trần Quốc Chí
Địa chỉ: ấp Bà Trầm

Công ty TNHH SX XNK VISIONVINA

MST: 2100459016- Đại diện: YOUN SUK JUN
Địa chỉ: ấp Đầu Giồng A

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Như Nguyên

MST: 2100459104- Đại diện: Lâm Hoàng Văn
Địa chỉ: ấp Qui Nông B

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hòa Hiền

MST: 2100459136- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Thống Nhất

Công Ty TNHH Một Thành Viên Yến Trà Vinh

MST: 2100459175- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Đầu Giồng B

Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Xuân

MST: 2100459337- Đại diện: Lê Huyền Linh
Địa chỉ: Số 50, Nguyễn An Ninh, Khóm 2

Công Ty TNHH Phát Triển Đồng Bằng Mekong

MST: 2100459344- Đại diện: Nguyễn Thị Mộng Hoàng
Địa chỉ: ấp Chợ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Lê Gia Phát

MST: 2100459383- Đại diện: Lê Quang Định
Địa chỉ: Số 54C Kiên Thị Nhẫn

BQL dự án nhiệt điện 3-CN Cty TNHH MTV Tổng Cty phát điện 1

MST: 2100459545- Đại diện:
Địa chỉ: 16-âu Cơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Thiên Hương

MST: 2100459584- Đại diện: Trần Thị Thu Hương
Địa chỉ: Số 72A Kho Dầu, Khóm 4

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Trà Vinh

MST: 2100460188- Đại diện: Lê Công Trứ
Địa chỉ: Số 38A, Võ Thị Sáu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Du Lịch Bảo Toàn

MST: 2100460195- Đại diện:
Địa chỉ: Số 113/A Nguyễn Đáng, Khóm 1

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại Lâm Hưng

MST: 2100460357- Đại diện: Trương Hoài An
Địa chỉ: Khóm 2

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm - Xd Hoàng Luân

MST: 2100460607- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Lồ ô

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mekong Fresh

MST: 2100460614- Đại diện: Lê Huy Hoàng
Địa chỉ: Số 35, Phạm Hồng Thái, Khóm 3