CÔNG TY mới tại: Thanh Hóa

Công Ty TNHH Thìn Thuận

MST: 2801682220- Đại diện: Nguyễn Đức Thuận
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Nhân Phú

Trường Trung học cơ sở Thọ Lâm

MST: 2800763942- Đại diện:
Địa chỉ: Thọ lâm

Công Ty TNHH Đá Đông Dương

MST: 2801682238- Đại diện: Lê Sơn Tùng
Địa chỉ: SN 597 Nguyễn Chí Thanh

Trường Trung học cơ sở Thọ Lập

MST: 2800763967- Đại diện:
Địa chỉ: Thọ Lập

Trường Trung học cơ sở Thọ Lộc

MST: 2800763974- Đại diện:
Địa chỉ: Thọ Lộc

Trường Trung học cơ sở Thọ Minh

MST: 2800763981- Đại diện:
Địa chỉ: Thọ Mnh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Cát Hải

MST: 2801682277- Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Số nhà 204 đường Nguyễn Trãi

Trường Trung học cơ sở Thọ Nguyên

MST: 2800763999- Đại diện:
Địa chỉ: Thọ Nguyên

Trường Trung Học Cơ sở Thọ Xương

MST: 2800764015- Đại diện:
Địa chỉ: Thọ Xương

Trường Trung Học Cơ sở Tây Hồ

MST: 2800764022- Đại diện:
Địa chỉ: Tây Hồ

Trường Trung Học Cơ sở Xuân Bái

MST: 2800764047- Đại diện:
Địa chỉ: Xuân Bái

Trường Trung Học Cơ sở Xuân Giang

MST: 2800764061- Đại diện:
Địa chỉ: Xuân Giang

Trường Trung Học Cơ sở Xuân Hưng

MST: 2800764079- Đại diện:
Địa chỉ: Xuân Hưng

Trường Trung Học Cơ sở Xuân Khánh

MST: 2800764086- Đại diện:
Địa chỉ: Xuân Khánh

Trường Trung Học Cơ sở Xuân Lai

MST: 2800764093- Đại diện:
Địa chỉ: Xuân Lai

Trường Trung học cơ sở Lê Đình Kiên

MST: 2800764103- Đại diện: Nguyễn Đình Vui
Địa chỉ: Thị trấn Quán Lào

Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề

MST: 2800764110- Đại diện: Lê Nam Thái
Địa chỉ: Thị trấn quán lào

Trường Trung học phổ thông Thống Nhất

MST: 2800764128- Đại diện: Lê Trung Tiến
Địa chỉ: Thị trấn Thống Nhất

Trường trung học phổ thông bán công Trần ân Chiêm

MST: 2800764135- Đại diện: Nguyễn Đăng Nhượng
Địa chỉ: Thị trấn quán Lào

Trường phổ thông trung học bán công Hà Tông Huân

MST: 2800764142- Đại diện: Nguyễn Đăng Ngôn
Địa chỉ: Phố kiểu Yên Trường

Trường trung học Phổ thông Yên Định 3

MST: 2800764167- Đại diện: Lê Văn Trụ
Địa chỉ: Yên Tâm

Trường trung học cơ sở Yên Giang

MST: 2800764174- Đại diện: La Thị Hoa
Địa chỉ: Yên Giang

Trường Trung học cơ sở thị trấn quán lào

MST: 2800764181- Đại diện: lê Thị Hằng
Địa chỉ: Thị trấn quán lào

Trường trung học cơ sở Yên Tâm

MST: 2800764199- Đại diện: Đỗ Hữu Khải
Địa chỉ: Xã Yên Tâm

Trường trung học cơ sở Yên Lâm

MST: 2800764209- Đại diện: Phạm Hữu Nhàn
Địa chỉ: Yên Lâm

Trường trung học cơ sở Yên Phú

MST: 2800764223- Đại diện: Nguyễn Hữu Quang
Địa chỉ: Yên Phú

Trường trung học cơ sở định Hoà

MST: 2800764230- Đại diện: Lê Văn xuân
Địa chỉ: Xã Định Hoà

Trường trung học cơ sở Yên Trung

MST: 2800764248- Đại diện: Lê Thanh Học
Địa chỉ: Yên trung

Trường trung học cơ sở Yên Bái

MST: 2800764287- Đại diện: Lưu Văn Tượng
Địa chỉ: Yên Bái

Trường Trung học cơ sở Định Bình

MST: 2800764294- Đại diện: Trần Thị Thắm
Địa chỉ: Xã Định Bình

Trường trung học cơ sở Yên Phong

MST: 2800764304- Đại diện: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Yên Phong

Trường trung học phổ thông Yên định 2

MST: 2800764311- Đại diện:
Địa chỉ: een Trường

Trường Trung Học cơ sở Định Tân

MST: 2800764329- Đại diện: Trần Văn Cương
Địa chỉ: Xã Định Tân

Trường trung học phổ thông Yên định 1

MST: 2800764336- Đại diện: Lê Minh
Địa chỉ: Thị trấn Quán Lào

Trường trung học cơ sở Định Hải

MST: 2800764343- Đại diện: Trịnh Văn Kháng
Địa chỉ: Định Hải

Trường trung học cơ sở Định Hưng

MST: 2800764368- Đại diện: Trịnh Thị Bảo
Địa chỉ: Định Hưng

Trường trung học cơ sở Định Tăng

MST: 2800764375- Đại diện: Lê Thanh Xuân
Địa chỉ: Định Tăng

Trường trung học cơ sở Định Tường

MST: 2800764382- Đại diện: Lê Ngọc Thiệp
Địa chỉ: Định Tường

Công Ty TNHH Đại Phong Vân

MST: 2801682703- Đại diện: Lê Công Vận
Địa chỉ: Thôn Tam Sơn

Trường trung học cơ sở Định Long

MST: 2800764417- Đại diện: Trịnh Văn Sơn
Địa chỉ: định Long

Trường trung học cơ sở Định Liên

MST: 2800764424- Đại diện: Nguyễn Xuân Thành
Địa chỉ: DDịnh Liên

Trường trung học cơ sở Yên Ninh

MST: 2800764431- Đại diện: Trịnh Đình Dung
Địa chỉ: Yên Ninh

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại 7-5

MST: 2801682728- Đại diện: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 171 Nguyễn Văn Trỗi

Trường trung học cơ sở Quí Lộc

MST: 2800764449- Đại diện: Phạm Văn Bợt
Địa chỉ: Qúi Lộc

Trường trung học cơ sở Yên Hùng

MST: 2800764456- Đại diện: Nguyễn Văn Thăng
Địa chỉ: Yên Hùng

Trường trung học cơ sở Yên Thái

MST: 2800764463- Đại diện: Nguyễn Trọng Trầu
Địa chỉ: Yên Thái

Trường trung học cơ sở Yên Lạc

MST: 2800764470- Đại diện: Nguyễn Mạnh Tòng
Địa chỉ: Yên Lạc

Trường trung học cơ sở Yên Thịnh

MST: 2800764488- Đại diện:
Địa chỉ: Yên Thịnh

Trường trung học cơ sở Yên Trường

MST: 2800764495- Đại diện: Lê Huy Bảy
Địa chỉ: Yên Trường

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phát Triển Nông Thôn - Miền Tây

MST: 2800864570- Đại diện: Ninh Quang Vinh
Địa chỉ: Bản Chiềng Cồng