Thái Nguyên Lĩnh vực: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Kiểm tra và phân tích kỹ thuật tại Thái Nguyên
Công Ty TNHH ứng Dụng Dịch Vụ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường

MST: 4601083826- Đại diện: Nguyễn Công Cường
Địa chỉ: Số 51A, đường Quang Trung, tổ 17

Công Ty TNHH Khai Khoáng Cường Kiểm

MST: 4601169255- Đại diện: Nguyễn Đức Kiểm
Địa chỉ: Xóm Cây Bòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC

MST: 4601303937- Đại diện: Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên