CÔNG TY mới tại: Thái Nguyên

Công ty cổ phần Cây Đa

MST: 4600382936- Đại diện: Phan Thị Minh Châu
Địa chỉ: Tổ 8, phường Tân Thành

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Tiên Phong

MST: 4600664747- Đại diện: Hà Thúy Khanh
Địa chỉ: Phố Đình

Công ty cổ phần sản xuất gang Hoa Trung

MST: 4600382950- Đại diện: Bùi Văn Khánh
Địa chỉ: Số 420, đường Dương Tự Minh, P. Tân Long

Trung tâm thiết bị máy văn phòng

MST: 4600382975- Đại diện:
Địa chỉ: SN 540 đường Lương Ngọc quyến

Công Ty Cổ Phần Đỉnh Xương

MST: 4600383009- Đại diện: Nguyễn Hương Giang
Địa chỉ: Số nhà 129A, đường Bắc Nam, tổ 19

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Lộc

MST: 4600383023- Đại diện: Ninh Bách Lộc
Địa chỉ: SN 11, đường Phan Đình Phùng, tổ 22, phường Trưng Vương

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Lộc

MST: 4600383023- Đại diện: Ninh Bách Lộc
Địa chỉ: SN 11, đường Phan Đình Phùng, tổ 22, phường Trưng Vương

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thời trang Linh Linh

MST: 4600383062- Đại diện: Lương ái Linh
Địa chỉ: Tổ 13, phường Túc Duyên

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thời trang Linh Linh

MST: 4600383062- Đại diện: Lương ái Linh
Địa chỉ: Tổ 13, phường Túc Duyên

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mỏ Và Luyện Kim Thái Nguyên

MST: 4600664987- Đại diện: Lê Văn Kiên
Địa chỉ: số 617, đường 3/2

Công Ty TNHH Việt Hưng

MST: 4600435144- Đại diện: Đào Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Xóm 11

TRườNG PHổ THÔNG TIểU HọC Hà CHÂU

MST: 4600665003- Đại diện: Nguyễn Thị Hiếu
Địa chỉ: Xã Hà Châu

TRườNG PHổ THÔNG TIểU HọC TÂN ĐứC

MST: 4600664994- Đại diện: Đồng Thị Hương
Địa chỉ: Xã Tân Đức

TRườNG PHổ THÔNG TIểU HọC THANH NINH

MST: 4600665035- Đại diện: Đào Thị Hạnh
Địa chỉ: Xã Thanh Ninh

TRườNG TIểU HọC ĐồNG LIÊN

MST: 4600665028- Đại diện: Nguyễn Thị Kim Nga
Địa chỉ: Xã Đồng Liên

TRườNG PHổ THÔNG TIểU HọC BàN ĐạT

MST: 4600665067- Đại diện: Đoàn Văn Tâm
Địa chỉ: Xã Bàn Đạt

TRUNG TÂM Kỹ THUậT TổNG HợP HướNG NGHIệP

MST: 4600665081- Đại diện: Dương Văn Hậu
Địa chỉ: Tổ 4 Thị trấn Hương Sơn

TRUNG TÂM Kỹ THUậT TổNG HợP HướNG NGHIệP

MST: 4600665081- Đại diện: Dương Văn Hậu
Địa chỉ: Tổ 4 Thị trấn Hương Sơn

Công ty TNHH thương mại và du lịch Bách Việt

MST: 4600435257- Đại diện: Phạm Quốc Việt
Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Ba Hàng

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở THANH NINH

MST: 4600665099- Đại diện: Nguyễn Văn Tạ
Địa chỉ: Xã Thanh Ninh

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở TÂN ĐứC

MST: 4600665116- Đại diện: Đào Văn Bốn
Địa chỉ: Xã Tân Đức

Công ty TNHH Thái Bình

MST: 4600435271- Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Bình
Địa chỉ: Tổ 4, phường Tân Thành

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở TÂN ĐứC

MST: 4600665116- Đại diện: Đào Văn Bốn
Địa chỉ: Xã Tân Đức

Công ty TNHH Thái Bình

MST: 4600435271- Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Bình
Địa chỉ: Tổ 4, phường Tân Thành

TRườNG PHổ THÔNG TIểU HọC LươNG PHú

MST: 4600665130- Đại diện: Lương Thị Hoàn
Địa chỉ: Xã Lương Phú

TRườNG PHổ THÔNG TRUNG HọC Cơ Sở ĐàO Xá

MST: 4600665155- Đại diện: Nguyễn Hữu Minh
Địa chỉ: Xã Đào Xá

TRườNG PHổ THÔNG TRUNG HọC Cơ Sỏ TÂN KHáNH

MST: 4600665148- Đại diện: Chu Văn Duy
Địa chỉ: Phố chợ xã Tân Khánh

Công ty cổ phần thiết bị và xây dựng Thịnh An

MST: 4600586866- Đại diện: Lê Văn Minh
Địa chỉ: Số nhà 88/1, đường Cách mạng tháng Tám

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở NHã LộNG

MST: 4600665194- Đại diện: Ngô Thị Mai
Địa chỉ: Xã Nhã Lộng

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở NHã LộNG

MST: 4600665194- Đại diện: Ngô Thị Mai
Địa chỉ: Xã Nhã Lộng

TRườNG PHổ THÔNG TRUNG HọC Cơ Sở KHA SơN

MST: 4600665211- Đại diện: Nguyễn Hữu Cường
Địa chỉ: Xã Kha Sơn

Công ty TNHH kết cấu và xây lắp Trung Kiên

MST: 4600586898- Đại diện: Bùi mạnh Cường
Địa chỉ: Số 58, tổ 17, phường Trung Thành

TRườNG TIểU HọC THị TRấN HươNG SơN

MST: 4600665229- Đại diện: Dương Thị Mai
Địa chỉ: Tổ dân phố La Sơn Thị trấn Hương Sơn

TRườNG PHổ THÔNG TIểU HọC ĐIềM THụY

MST: 4600665236- Đại diện: Trần Thị Nhã
Địa chỉ: Xóm Thuần Pháp xã Điểm Thụy

TRườNG PHổ THÔNG TRUNG HọC Cơ Sở úC Kỳ

MST: 4600665250- Đại diện: Dương Văn Viện
Địa chỉ: Xã úc Kỳ

năng văn phòng

MST: 4600233130- Đại diện:
Địa chỉ: Chợ tân cương

năng văn phòng

MST: 4600233130- Đại diện:
Địa chỉ: Chợ tân cương

TRườNG PHổ THÔNG TIểU HọC ĐàO Xá

MST: 4600665363- Đại diện: La Thị Thuyên
Địa chỉ: Xóm Xuân Đào xã Đào Xá

TRườNG PHổ THÔNG TRUNG HọC Cơ Sở BảO Lý

MST: 4600665388- Đại diện: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Xã Bảo Lý

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở TRầN PHú

MST: 4600665370- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Điềm Thụy xã Điềm Thụy

Công ty TNHH sản xuất thương mại Vạn Xuân

MST: 4600665405- Đại diện: Trần Nam Tiến
Địa chỉ: Tổ 25, phường Phú Xá

Công ty TNHH sản xuất thương mại Vạn Xuân

MST: 4600665405- Đại diện: Trần Nam Tiến
Địa chỉ: Tổ 25, phường Phú Xá

Công ty vật tư công nghiệp Hồng Hà

MST: 4600283558- Đại diện: Trần Bá Minh
Địa chỉ: Tổ 20, Phường Đồng Quang

Trường Phổ Thông Tiểu Học Thượng Đình

MST: 4600665437- Đại diện: Dương Thị Oanh
Địa chỉ: Xóm Tân Lập xã Thượng Đình

Trường Phổ Thông Trung Học Cơ Sở Kha Sơn

MST: 4600665451- Đại diện: Nguyễn Hữu Cường
Địa chỉ: Xã Kha Sơn

Công Ty Cổ Phần Đá ốp Lát Và Vật Liệu Xây Dựng

MST: 4600283607- Đại diện: Đỗ Huy bình
Địa chỉ: Tổ 5

Trung tâm đo đạc bản đồ Thái nguyên

MST: 4600283597- Đại diện: Đặng Khánh Dư
Địa chỉ: Phố mới, Phường Hoàng Văn thụ

Trường Phổ Thông Trung Học Cơ Sở Kha Sơn

MST: 4600665451- Đại diện: Nguyễn Hữu Cường
Địa chỉ: Xã Kha Sơn

Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Hương Sơn

MST: 4600665476- Đại diện: Đinh Văn Xuân
Địa chỉ: Xóm La Sơn Thị trấn Hương Sơn

Công Ty Cổ Phần Meinfa

MST: 4600283621- Đại diện: Hoàng Như Nguyện
Địa chỉ: Phường Mỏ chè