Thái Bình Lĩnh vực: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh tại Thái Bình
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ĐẠI HƯỜNG

MST: 1001118990- Đại diện: Vũ Công Đại
Địa chỉ: Nhà ông Đại, thôn Văn Lăng, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HOÀNG HƯỚNG

MST: 1001119017- Đại diện: Hoàng Văn Hướng
Địa chỉ: Nhà ông Hướng, thôn Tân ấp 2, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CÔNG TY TNHH MĂNG TÂY XANH TRẦN NGUYỄN

MST: 1001119024- Đại diện: Trần Văn Chung
Địa chỉ: Nhà ông Chung, thôn Phúc Trung Bắc, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HÙNG THẮM

MST: 1001119088- Đại diện: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Hùng, thôn Thúy Lạc, Xã Nam Phú, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HOÀNG HƯƠNG

MST: 1001119095- Đại diện: Tô Nguyễn Xuân Hoàng
Địa chỉ: Số nhà 334, phố Hùng Thắng, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG QUANG SINH

MST: 1001119105- Đại diện: Phạm Văn Sinh
Địa chỉ: Nhà ông Sinh, thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG MƯỜI ANH

MST: 1001119112- Đại diện: Lưu Đỗ Mười
Địa chỉ: Nhà ông Mười, thôn Trung Thôn, Xã Kim Trung, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG THẤM ĐIỆN

MST: 1001119137- Đại diện: Đào Duy Điện
Địa chỉ: Nhà ông Điện, thôn Quý Đức, Xã Đông Quí, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HÀ TUYÊN

MST: 1001119144- Đại diện: Trần Đình Tuyên
Địa chỉ: Nhà ông Tuyên, thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG DUY THÁM

MST: 1001119151- Đại diện: Vũ Duy Thám
Địa chỉ: Nhà ông Thám, thôn Tịnh Xuyên, Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG AN BÌNH

MST: 1001119169- Đại diện: Nguyễn Văn Bản
Địa chỉ: Nhà ông Bản, thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH TRIỂN THÚY

MST: 1001119176- Đại diện: Hà Duy Triển
Địa chỉ: Nhà ông Triển, thôn Trung Thịnh, Xã Thái Thịnh, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH HOÀI LỢI

MST: 1001119183- Đại diện: Nguyễn Hữu Lợi
Địa chỉ: Nhà ông Lợi, thôn Nam Cường, Xã Thái Hà, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THANH TÙNG

MST: 1001119264- Đại diện: Dương Thanh Tùng
Địa chỉ: Nhà ông Tùng, thôn Đại Đồng, Xã Tân Hòa, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TUẤN KHUYÊN

MST: 1001119313- Đại diện: Hoàng Thị Khuyên
Địa chỉ: Nhà bà Khuyên, thôn 4, Xã Vũ Thắng, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG THỦY HẢI

MST: 1001119320- Đại diện: Lương Thị Hải
Địa chỉ: Nhà bà Hải, thôn Điện Biên, Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CÔNG TY TNHH HOÀNG LINH MOBILE

MST: 1001119345- Đại diện: Lê Văn Dưỡng
Địa chỉ: Nhà ông Dưỡng, thôn Bao Hàm, Xã Thụy Hà, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VĂN BẢN

MST: 1001119377- Đại diện: Đặng Văn Bản
Địa chỉ: Nhà ông Bản, thôn Văn Hanh, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MINH THỦY

MST: 1001119458- Đại diện: Trần Văn Minh
Địa chỉ: Nhà ông Minh, thôn Nội Lang Bắc, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐỨC TOÀN

MST: 1001119465- Đại diện: Đặng Đức Toan
Địa chỉ: Nhà ông Toàn, thôn Phong Lạc, Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẢI MINH

MST: 1001119472- Đại diện: Đỗ Văn Minh
Địa chỉ: Nhà ông Minh, thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DŨNG CHUYỀN

MST: 1001119507- Đại diện: Trần Thanh Chuyền
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Dũng, thị tứ Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HOÀNG TUẤN ANH

MST: 1001119521- Đại diện: Hoàng Văn Thao
Địa chỉ: Nhà ông Thao, thôn ô Mễ 3, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NGUYỄN HẢI HÀ

MST: 1001119546- Đại diện: Nguyễn Hải Hà
Địa chỉ: Nhà ông Hà, thôn Nam Cầu 2, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG MINH TUY

MST: 1001119560- Đại diện: Lê Văn Tuy
Địa chỉ: Nhà ông Tuy, thôn An Phú 4, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÀIKÁC

MST: 1001119578- Đại diện: Trần Văn Các
Địa chỉ: Nhà ông Các, thôn Văn Long, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG THÚY TRƯỞNG

MST: 1001119602- Đại diện: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Nhà bà Thúy, thôn Thanh Lãng, Xã Minh Hòa, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG CHUNG

MST: 1001119835- Đại diện: Lê Ngọc Chung
Địa chỉ: Nhà ông Chung, thôn Hổ Đội 1, Xã Thụy Lương, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG THANH DÌU

MST: 1001119842- Đại diện: Nguyễn Thị Tấm
Địa chỉ: Nhà bà Tấm, thôn Đoài, Xã Thụy Trình, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG XUÂN THÀNH

MST: 1001119867- Đại diện: Phạm Văn Thành
Địa chỉ: Nhà ông Thành, thôn Xuân Lai, Xã An ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG DIỆU ĐỨC TT

MST: 1001119874- Đại diện: Nguyễn Văn Diệu
Địa chỉ: Nhà ông Diệu, thôn Chợ Phố, Xã Thái Dương, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG XUÂN THỦY

MST: 1001119881- Đại diện: Lê Xuân Thủy
Địa chỉ: Nhà ông Thủy, thôn Tri Chỉ Nam, Xã Thụy Trường, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG DUY ĐẰNG

MST: 1001119899- Đại diện: Ngô Duy Đằng
Địa chỉ: Nhà ông Đằng, thôn Miếu, Xã Thụy Chính, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ĐÌNH QUANG

MST: 1001120037- Đại diện: Phạm Thị Thúy
Địa chỉ: Nhà bà Thúy, thôn Hậu Trữ, Xã Thụy Duyên, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TUẤN ANH

MST: 1001120044- Đại diện: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Tuấn Anh, thôn An Định 1, Xã Thụy Văn, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG LONG THỌ

MST: 1001120051- Đại diện: Giang Văn Thọ
Địa chỉ: Nhà ông Thọ, thôn Cổ Lũng, Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TRANG TRUNG

MST: 1001120069- Đại diện: Nguyễn Quang Trung
Địa chỉ: Nhà ông Trung, thôn Nha Xuyên, Xã Thái Phúc, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHAN NGÔN

MST: 1001120076- Đại diện: Phan Văn Ngôn
Địa chỉ: Nhà ông Ngôn, thôn Đoài 2, Xã Thụy Ninh, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG QUANG VINH

MST: 1001120083- Đại diện: Ngô Thị Diền
Địa chỉ: Nhà bà Diền, thôn Nhạo Sơn, Xã Thụy Sơn, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG THÀNH TÂM

MST: 1001120132- Đại diện: Nguyễn Văn Tâm
Địa chỉ: Nhà ông Tâm, khu 2, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ANH HƯNG

MST: 1001120206- Đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Nhà bà Anh, thôn Nam Duyên, Xã Thái Đô, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NAM TÙNG

MST: 1001120213- Đại diện: Nguyễn Xuân Tùng
Địa chỉ: Nhà ông Tùng, thôn Lục Nam, Xã Thái Xuyên, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG MINH DŨNG

MST: 1001120252- Đại diện: Đỗ Trung Kiên
Địa chỉ: Nhà ông Kiên, thôn Văn Hàn Tây, Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG GIA NGUYÊN

MST: 1001120502- Đại diện: Nguyễn Công Nguyên
Địa chỉ: Nhà ông Nguyên, thôn Trung Lập, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HOÀI NAM

MST: 1001120527- Đại diện: Phạm Văn Nam (Phạm Trung Nam)
Địa chỉ: Nhà ông Nam, thôn Hương Đường, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG XUÂN DIỆU

MST: 1001120541- Đại diện: Nguyễn Văn Diệu
Địa chỉ: Nhà ông Diệu, thôn Lương Cầu, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HẢI QUÂN

MST: 1001120559- Đại diện: Nguyễn Hải Quân
Địa chỉ: Nhà ông Quân, thôn Nguyên Xá 4, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG KHỞI NGHIỆP

MST: 1001120566- Đại diện: Bùi Khắc Khởi
Địa chỉ: Nhà ông Khởi, thôn Tiền Phong, Xã Thái Giang, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ẢNH TUYẾT

MST: 1001120573- Đại diện: Phạm Văn ảnh
Địa chỉ: Nhà ông ảnh, thôn Thanh Lãng, Xã Minh Hòa, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HOÀI NHÀN

MST: 1001120580- Đại diện: Trần Văn Hoài
Địa chỉ: Nhà ông Hoài, thôn Man Đích, Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng); trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ); Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu