Tây Ninh Lĩnh vực: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép tại Tây Ninh
Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam (CRECIMIENTTO INDUSTRIAL CO.,LTD

MST: 3901154064- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam(Cty TNHH TRY ON RUBBER Việt Nam)

MST: 3901160847- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Thuận Hoà

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(ITW FRANKLYNN INDUSTRIES)

MST: 3901164633- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(TEXON NON WOVEN LTD)

MST: 3901164640- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(TEXON INTERNATIONNAL (ASIA) LTD

MST: 3901164658- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(SUN PLUS INDUSTRIAL LTD)

MST: 3901164665- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh

Công ty TNHH POULI Việt Nam(TEXON NON WOVEN LTD)

MST: 3901164672- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10, 37-11, 37-12, 37-13, 37-14a, Khu CN

Công ty TNHH POULI Việt Nam(TEXON INTERNATIONAL(ASIA) LIMITED

MST: 3901164697- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10, 37-11, 37-12, 37-13, 37-14a, Khu CN

Công ty TNHH POULI Việt Nam(TOPPING INTLCO.,LTD)

MST: 3901164707- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10, 37-11, 37-12, 37-13, 37-14a, Khu CN

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam(Cty TNHH FREETREND INDUSTRIAL VN)

MST: 3901164908- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Thuận Hoà

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam(Công ty TNHH Việt Nam PAIHO)

MST: 3901165429- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Thuận Hoà

Công ty TNHH POULI Việt Nam (CHIYOWA TSUSHO CORP.,LTD)

MST: 3901165891- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10, 37-11, 37-12, 37-13, 37-14a, Khu CN

Công ty TNHH POULI Việt Nam (ISA INDUSTRIAL LIMITED)

MST: 3901165901- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10, 37-11, 37-12, 37-13, 37-14a, Khu CN

Công ty TNHH POULI Việt Nam (SUN PLUS INDUSTRIAL.,LTD)

MST: 3901165919- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10, 37-11, 37-12, 37-13, 37-14a, Khu CN

Công ty TNHH POULI Việt Nam (RIGHT STAR ENTERISES LIMITED)

MST: 3901165926- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10, 37-11, 37-12, 37-13, 37-14a, Khu CN

Công ty TNHH POULI Việt Nam (PRIME ASIA (S.E ASIA) LEATHER CORPORATION)

MST: 3901165933- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10, 37-11, 37-12, 37-13, 37-14a, Khu CN

Công ty TNHH POULI Việt Nam (RICH POLICY CO., LTD)

MST: 3901165940- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10, 37-11, 37-12, 37-13, 37-14a, Khu CN

Công ty TNHH POULI Việt Nam(JIAN PAPER COMPANY LIMITED)

MST: 3901166976- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10, 37-11, 37-12, 37-13, 37-14a, Khu CN

Công ty TNHH POULI Việt Nam (SHANG HORNG INKSCO.,LTD(TAIWAN))

MST: 3901169818- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10... 37-14a, Khu CN Phước Đông

Công ty TNHH POULI Việt Nam (BANDWIDTH TRDING LIMITED)

MST: 3901174335- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10.... 37-13, 37-14a, Khu CN Phước Đông

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam(Cty TNHH Công nghiệp JYE SHING)

MST: 3901175385- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Thuận Hoà

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(PROVIDENTIAL INTERNATIONAL CO.,LTD)

MST: 3901179686- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh

Công ty TNHH POULI Việt Nam (TAIWAN PAIHO LIMITED)

MST: 3901182110- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10.... 37-14a, Khu CN Phước Đông

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam (COSMO HONG KONG LTD)

MST: 3901182128- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài(TOPKING UNITS DEVELOPMENTS LTD)

MST: 3901188962- Đại diện:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành

Công ty TNHH POULI Việt Nam(YU SHENG SHOES MATERIAL LTD)

MST: 3901189194- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10.... 37-14a, Khu CN Phước Đông

Công ty TNHH YOUNG IL Việt Nam(Cty TNHH Hóa chất CN KYUNG SUNG(KSK))

MST: 3901190295- Đại diện:
Địa chỉ: Lô A6 1-4, Khu công nghiệp Thành Thành Công

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(YC TEC., CORP)

MST: 3901190552- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh

Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(YJ COMPANY)

MST: 3901190584- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh

Công ty TNHH POULI Việt Nam(LIKTIN WOVEN BELT LIMITED)

MST: 3901190591- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10.... 37-14a, Khu CN Phước Đông

Công ty TNHH CAN SPORTS Việt Nam( DAEWON CHEMICAL VINA.Co., LTD)

MST: 3901191683- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Thuận Hòa

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (O2 PARTNERS.LLC)

MST: 3901191757- Đại diện:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài

CÔNG TY TNHH POULI VIỆT NAM(CHINA HONEST INTERNATIONNAL LIMITED)

MST: 3901192951- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10.... 37-14a, Khu CN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM(G-PACK SOLUTION PTE.,LTD)

MST: 3901192983- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM(SATRA TECHNOLOGY LTD)

MST: 3901193641- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VIỆT NAM(3KINGS CO., LTD)

MST: 3901194155- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Thuận Hoà, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM(SHANG ONE INTL CO., LTD)

MST: 3901194356- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH POULI VIỆT NAM(GREAT KEEN INTERNATIONAL LIMITED)

MST: 3901194370- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10.... 37-14a, Khu CN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH POULI VIỆT NAM(GIA CHIU CO.,LTD)

MST: 3901196353- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10.... 37-14a, Khu CN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH YOUNG IL VIỆT NAM(NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU )

MST: 3901200017- Đại diện:
Địa chỉ: Lô A6 1-4, Khu công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH POULI VIỆT NAM(GRAND INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION LIMITED)

MST: 3901200049- Đại diện:
Địa chỉ: Lô 37-9a, 37-10.... 37-14a, Khu CN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM(GREAT CONCEPT TRADING LIMITED)

MST: 3901203191- Đại diện:
Địa chỉ: Đường số 1, Khu CN Chà Là, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(ORKING CO.,LTD)

MST: 3901205086- Đại diện:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(DKSH SOUTH EAST ASIA PTE LTD)

MST: 3901205093- Đại diện:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(SOU LE ENTERPRISE(H.K) CO., LTD)

MST: 3901205103- Đại diện:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(HENKEL TECHNOLOGIES(KOREA) LIMITED)

MST: 3901205110- Đại diện:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(TOPPING INTERNATIOMAL CO.LTD)

MST: 3901205128- Đại diện:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(MILSPEED LIMITED)

MST: 3901205819- Đại diện:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VIỆT NAM(TEXON INTERNATIONAL (ASIA) LTD)

MST: 3901206026- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Thuận Hoà, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VIỆT NAM(TOP UNITS DEVELOPMENTS LTD)

MST: 3901206227- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Thuận Hoà, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); Đại lý, môi giới, đấu giá Đại lý Môi giới Đấu giá Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác Bán buôn hoa và cây Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa); Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Bán buôn gạo Bán buôn thực phẩm Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy sản Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm khác Bán buôn đồ uống Bán buôn đồ uống có cồn Bán buôn đồ uống không có cồn Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Bán buôn vải Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác Bán buôn hàng may mặc Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan Bán buôn kim loại và quặng kim loại Bán buôn quặng kim loại Bán buôn sắt, thép Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Bán buôn xi măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi Bán buôn kính xây dựng Bán buôn sơn, vécni Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh Bán buôn đồ ngũ kim Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn cao su Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Bán buôn tổng hợp