Tây Ninh Lĩnh vực: Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm);

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm); tại Tây Ninh
Công ty TNHH một thành viên Đặng và Đồng Nghiệp

MST: 3900462027- Đại diện: Lê Văn Đặng
Địa chỉ: Số 12/51, KP Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh

Công ty TNHH Cơ khí CMC

MST: 3900900312- Đại diện: Nguyễn Hữu Danh
Địa chỉ: Lô 46-7-1, Khu CN Phước Đông