CÔNG TY mới tại: Sơn La

Trường Mầm non Hoa Ban

MST: 5500477110- Đại diện:
Địa chỉ: Chiềng bằng

Trường Mầm non Chiềng Khoang

MST: 5500477128- Đại diện:
Địa chỉ: Chiềng Khoang

Trường mầm non Mường Sại

MST: 5500477135- Đại diện:
Địa chỉ: Mường Sại

Trường mầm non Nặm ét

MST: 5500477142- Đại diện:
Địa chỉ: Nặm ét

Trường Tiểu học Pá Ma Pha Khinh

MST: 5500477167- Đại diện:
Địa chỉ: Pá Ma Pha Khinh

Trường tiểu học Chiềng ơn

MST: 5500477174- Đại diện:
Địa chỉ: Chiềng ơn

Trường tiểu học Mường Sại

MST: 5500477181- Đại diện:
Địa chỉ: mường Sại

trường tiểu học Bình Minh

MST: 5500477199- Đại diện:
Địa chỉ: Mường Sại

Trường tiểu học Nặm ét

MST: 5500477209- Đại diện:
Địa chỉ: Nặm ét

Trường trung học cơ sở Mường Chiên

MST: 5500477216- Đại diện:
Địa chỉ: Mường Chiên

Trường Trung học cơ sở Chiềng Khay

MST: 5500477223- Đại diện:
Địa chỉ: Chiềng Khay

Trường trung học cơ sở Mường Giàng

MST: 5500477248- Đại diện:
Địa chỉ: Mường Giàng

Trường trung học cơ sở mường Sại

MST: 5500477255- Đại diện:
Địa chỉ: Mường Sại

Trường trung học cơ sở Bình Minh

MST: 5500477262- Đại diện:
Địa chỉ: Mường Sại

Trường trung học cơ sở nặm ét

MST: 5500477287- Đại diện:
Địa chỉ: Nặm ét

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Duy Hợi

MST: 5500477304- Đại diện:
Địa chỉ: Tiểu khu 6

Trường THCS Chiềng Bằng

MST: 5500477583- Đại diện:
Địa chỉ: Chiềng Bằng

Trường trung học cơ sở Chiềng Sơn

MST: 5500477600- Đại diện:
Địa chỉ: Tiểu khu 30/4

Trường Tiểu học Nà Tân

MST: 5500477618- Đại diện:
Địa chỉ: Nà Tân

Trường tiểu học Chiềng Khoang

MST: 5500477664- Đại diện:
Địa chỉ: Chiềng Khoang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên Nt 59

MST: 5500477696- Đại diện:
Địa chỉ: Số 211, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 2

Công Ty Cổ Phần Ch3t

MST: 5500477706- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Phát

Trường Mần non Chiềng Ve

MST: 5500477713- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Mè trên

Trường Mầm non Phiêng Luông

MST: 5500477720- Đại diện:
Địa chỉ: Phiêng Luông

Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện

MST: 5500477777- Đại diện:
Địa chỉ: Phiêng lanh

Trường tiểu học Mường Và

MST: 5500477801- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Mường Và

Công ty CP đầu tư và phát triển Bình Minh

MST: 5500477939- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà N06, khu nhà ở mở rộng

Trường THCS Nặm Păm

MST: 5500477953- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Hốc

Trường TH Pi Toong

MST: 5500478026- Đại diện:
Địa chỉ: Nà Cài

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Thương Mại Tịnh Hoàng

MST: 5500478121- Đại diện: Nguyễn Nhật Hoàn
Địa chỉ: Số nhà 660, Đường Thảo Nguyên, Tiểu khu 19-8

Trường Mầm non Sanh Pài

MST: 5500478146- Đại diện:
Địa chỉ: phỏng lái

Trường Trung học cơ sở Chiềng Bôm

MST: 5500478153- Đại diện:
Địa chỉ: Chiềng Bôm

Trường Mầm non Tông Cọ

MST: 5500478160- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Tông Cọ

Trường THCS Mường Chùm

MST: 5500478234- Đại diện:
Địa chỉ: Mường Chùm

Trường tiểu học Pá Lông

MST: 5500478227- Đại diện:
Địa chỉ: Pá Lông

Trường Mần Non Họa Mi

MST: 5500478259- Đại diện:
Địa chỉ: Tiểu khu 3

Trường THCS Nà Tân

MST: 5500478266- Đại diện: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: TK 9

Trường Mầm Non Sanh Pài

MST: 5500478315- Đại diện:
Địa chỉ: Sanh Pài

Trường Mầm non Pá Lông

MST: 5500478379- Đại diện:
Địa chỉ: Pá Lông

Trường tiểu học Pi Toong 2

MST: 5500478410- Đại diện:
Địa chỉ: Bản nà cài

Trường tiểu học Chiềng San

MST: 5500478428- Đại diện:
Địa chỉ: Bản thiến

Trường Mầm Non Hoa Sữa xã Pú Bẩu

MST: 5500478509- Đại diện: Lường Thị Điểm
Địa chỉ: Bản Pá Pao

Trường THCS Mường Giôn

MST: 5500478530- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Bo

Trường tiểu học thị trấn ít Ong B

MST: 5500478548- Đại diện:
Địa chỉ: ít Ong

Trường THCS Chiềng Khoang

MST: 5500478611- Đại diện:
Địa chỉ: Chiềng Khoang

Trường mầm non Nặm Păm

MST: 5500478682- Đại diện:
Địa chỉ: Bản hốc

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Chiềng Khoa

MST: 5500478731- Đại diện: Đặng Thị Thu Thúy
Địa chỉ: Số 73 đường Hoàng Quốc Việt, tiểu khu Bó Bun

Trường tiểu học Mường Bú B

MST: 5500478756- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Văn Minh

Trường tiểu học Mường Bú A

MST: 5500478763- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Búng Diến

Trường Tiểu học Tường Phù

MST: 5500478844- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Tường Phù