CÔNG TY mới tại: Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GỖ QUẢNG TRỊ

MST: 3200599467- Đại diện: PHAN THANH LÂM
Địa chỉ: CỤM CÔNG NGHIỆP CẦU LÒN, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG 1, THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIỆN BÌNH AN

MST: 3200599474- Đại diện: NGUYỄN THỊ NGỌC DAO
Địa chỉ: SỐ 211 NGUYỄN DU, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NGUYÊN KHE SANH

MST: 3200599643- Đại diện: HOÀNG THANH NGUYÊN
Địa chỉ: KHÓM 3A, THỊ TRẤN KHE SANH, HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VĨNH CƯỜNG HẢI QUẾ

MST: 3200599650- Đại diện: VÕ VĂN CƯƠNG
Địa chỉ: THÔN ĐƠN QUẾ, XÃ HẢI QUẾ, HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TERAZOO TÂN PHÁT

MST: 3200599812- Đại diện: BÙI HỬU CHIẾN
Địa chỉ: SỐ 362 LÊ DUẨN, PHƯỜNG ĐÔNG LƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT BẢO NĂM

MST: 3200599837- Đại diện: HỒ THỊ CÚC
Địa chỉ: SỐ 196 TÔN THẤT THUYẾT, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG TUẤN ĐẠT

MST: 3200599844- Đại diện: LÊ ĐÌNH TUẤN
Địa chỉ: TIỂU KHU 6, THỊ TRẤN ÁI TỬ, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĂN MINH M.A.C

MST: 3200599851- Đại diện: TRẦN ĐÌNH NHÃ
Địa chỉ: TẦNG 2, SỐ 86 HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG LÊ NGUYỄN ENERGY

MST: 3200599869- Đại diện: DƯƠNG BÁ NIỀM
Địa chỉ: SỐ 208 LÊ DUẨN, TIỂU KHU 3, THỊ TRẤN ÁI TỬ, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 459

MST: 3200599989- Đại diện: PHAN THỊ KIM PHƯỢNG
Địa chỉ: KHU PHỐ THƯỢNG VIÊN, THỊ TRẤN CAM LỘ, HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG SƠN VĨNH LINH

MST: 3200600024- Đại diện: NGUYỄN THÁI SƠN
Địa chỉ: THÔN TỨ CHÍNH, XÃ VĨNH TÚ, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC NGUYÊN PHÚ

MST: 3200600031- Đại diện: PHAN THỦY AN
Địa chỉ: KIỆT 269 QUỐC LỘ 9, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG AN THIỆN HẢI

MST: 3200600200- Đại diện: NGUYỄN VĂN DUYÊN
Địa chỉ: THÔN AN TRÚ, XÃ TRIỆU TÀI, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN QUẢNG TRỊ SURIMI

MST: 3200600218- Đại diện: HỒ HOÀI BẢO
Địa chỉ: KHU PHỐ AN HÒA 1, THỊ TRẤN CỬA TÙNG, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÂM HIỀN MINH

MST: 3200600225- Đại diện: LÊ THỊ THU HIỀN
Địa chỉ: KM 41, THỊ TRẤN KRÔNG KLANG, HUYỆN ĐA KRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHÁNH DŨNG

MST: 3200600232- Đại diện: NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
Địa chỉ: KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN XANH

MST: 3200600345- Đại diện: NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ: KHU PHỐ 3, ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔNG, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÀ THIÊN THỦY

MST: 3200600391- Đại diện: LÊ THIÊN
Địa chỉ: ĐỘI 1, TRƯỜNG PHƯỚC, XÃ HẢI LÂM, HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DIAMOND VIỆT MỸ

MST: 3200600401- Đại diện: NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Địa chỉ: 424 LÊ DUẨN, PHƯỜNG ĐÔNG LƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐK 68

MST: 3200600440- Đại diện: HOÀNG KHOA
Địa chỉ: THÔN ÁI TỬ, XÃ TRIỆU ÁI, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN HOÀNG PHÁT

MST: 3200600458- Đại diện: PHẠM MINH TRÍ
Địa chỉ: SỐ 117/3 LÊ DUẨN, TỔ 1, KHÓM HỮU NGHỊ, THỊ TRẤN HỒ XÁ, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN NHẬT MINH KHANG

MST: 3200600507- Đại diện: NGUYỄN THỊ HÀ
Địa chỉ: SỐ 91 LÊ LỢI, PHƯỜNG ĐÔNG LỄ, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN A HOÀNG TỬ

MST: 3200600514- Đại diện: NGUYỄN VĂN VIỆT
Địa chỉ: ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔNG, KHU PHỐ 10, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM ĐỨC

MST: 3200600560- Đại diện: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG VỸ
Địa chỉ: SỐ 215 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VIỆT THÁI

MST: 3200600602- Đại diện: NGUYỄN HỮU TRỌNG THUẦN
Địa chỉ: SỐ 55 ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, KHÓM 1, THỊ TRẤN KHE SANH, HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LỘC ĐỨC THÀNH

MST: 3200600634- Đại diện: TRẦN THỊ LÝ
Địa chỉ: TỔ 7, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VB NHẬT ANH

MST: 3200600641- Đại diện: DƯƠNG THỊ THƯƠNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 THÁNG 4, THỊ TRẤN CAM LỘ, HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN TOÀN THẮNG

MST: 3200600659- Đại diện: NGUYỄN VĂN NAM
Địa chỉ: KHU PHỐ 1, PHƯỜNG ĐÔNG LƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM NGỌC QUẢNG TRỊ

MST: 3200600899- Đại diện: TRƯƠNG NGỌC ỨNG
Địa chỉ: THÔN XARY, XÃ HƯỚNG PHÙNG, HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỆT NHẬT

MST: 3200600909- Đại diện: VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG
Địa chỉ: KHU PHỐ 3, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÊ DUY ANH

MST: 3200600916- Đại diện: NGUYỄN THỊ HỒNG
Địa chỉ: KHÓM LÀNG CÁT, THỊ TRẤN KRÔNG KLANG, HUYỆN ĐA KRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG WIN GROUP

MST: 3200600948- Đại diện: PHAN KHẮC NÔNG
Địa chỉ: 84 HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG NGỌC SƠN

MST: 3200601067- Đại diện: LÊ QUANG SINH
Địa chỉ: SỐ 22 ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG, PHƯỜNG 1, THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG KHÁNH ĐỨC

MST: 3200601074- Đại diện: TRẦN ĐỨC HÀ
Địa chỉ: KIỆT 17/2 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ, THỊ TRẤN HỒ XÁ, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN KHÁNH HÂN

MST: 3200601349- Đại diện: VÕ THỊ NA
Địa chỉ: KHU PHỐ 9, PHƯỜNG ĐÔNG LỄ, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIẾU VÂN

MST: 3200601490- Đại diện: NGUYỄN VĂN MẪN
Địa chỉ: TẦNG 1 SỐ 36A NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO VTMS

MST: 3200601500- Đại diện: VÕ THANH BÌNH
Địa chỉ: SỐ 22 NGUYỄN TỰ NHƯ, PHƯỜNG ĐÔNG LƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHI QUẢNG TRỊ

MST: 3200601797- Đại diện: HOÀNG VĂN PHI
Địa chỉ: SỐ 70/30 HÙNG VƯƠNG, KHÓM 3A, THỊ TRẤN KHE SANH, HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH TUỆ ADV

MST: 3200602208- Đại diện: LÝ THỊ KIỀU DUYÊN
Địa chỉ: THÔN PHỔ LẠI, XÃ CAM AN, HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN HUY QUẢNG TRỊ

MST: 3200602215- Đại diện: NGUYỄN HOÀNG ANH
Địa chỉ: SỐ 64 TRẦN PHÚ, THỊ TRẤN HỒ XÁ, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG NHÙNG

MST: 3200602222- Đại diện: NGUYỄN VĂN ẤT
Địa chỉ: KHÓM 3, THỊ TRẤN HẢI LĂNG, HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HIẾU QUẢNG TRỊ

MST: 3200602945- Đại diện: LÊ THỊ BÍCH LỆ
Địa chỉ: ĐỘI 1, THÔN TÂN XUYÊN, XÃ TÂN HỢP, HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG PHÚC MINH QUÂN

MST: 3200602952- Đại diện: DƯƠNG THANH HẢI
Địa chỉ: KHU PHỐ 6, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO BÌNH QUẢNG TRỊ

MST: 3200602984- Đại diện: NGÔ VIẾT BÌNH
Địa chỉ: THÔN LAN ĐÌNH, XÃ GIO PHONG, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HL BẢO ANH

MST: 3200602991- Đại diện: NGUYỄN ĐỨC THỦY
Địa chỉ: ĐƯỜNG BÀ TRIỆU, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRẦN NGỘ

MST: 3200603057- Đại diện: TRẦN VĂN NGỘ
Địa chỉ: KHÓM 3B, THỊ TRẤN KHE SANH, HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC THÀNH QUẢNG TRỊ

MST: 3200603071- Đại diện: ĐINH MỘT
Địa chỉ: KHÓM 2, THỊ TRẤN KRÔNG KLANG, HUYỆN ĐA KRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TIỀN PHONG QUẢNG TRỊ

MST: 3200603089- Đại diện: HOÀNG VĂN NGHĨA
Địa chỉ: SỐ 10 HÀN MẠC TỬ, KHU PHỐ 11, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SƠN QUẾ CHI

MST: 3200603096- Đại diện: TRẦN ĐĂNG CƯNG
Địa chỉ: SỐ 159 HÀM NGHI, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG OANH

MST: 3200603120- Đại diện: LÊ THỊ NGỌC OANH
Địa chỉ: SỐ 336 LÊ DUẨN, PHƯỜNG ĐÔNG LỄ, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM