CÔNG TY mới tại: Quảng Ninh

Công Ty TNHH Trang Thanh Tu�Ng

MST: 5701721665- Đại diện: Lê Văn Liệu
Địa chỉ: Tổ 57, khu Hải Sơn 1

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MôÊT Tha�Nh Viên Dong Jie Mining ViêÊT Nam

MST: 5701721714- Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Số 8, Tổ 5, Khu 1

Công Ty Cổ Phần Thương MaÊi Va� Dịch VuÊ VâÊn Ta�i 3h Qua�ng Ninh

MST: 5701721760- Đại diện: Đàm Quang Hải
Địa chỉ: Tổ 12, khu 1

Công Ty TNHH 1 Tha�Nh Viên Vinh Ha�O Quang

MST: 5701722972- Đại diện: Phạm Diệu Hào
Địa chỉ: Số 26 phố Tô Vĩnh Diện

Công Ty TNHH Phùng Yến Nga

MST: 5701722997- Đại diện: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Tổ 63, Khu 5B

Công Ty Cổ Phần Sa�N Xuâ�T - DiÊCh VuÊ Đâ�U Tư Bbi

MST: 5701723006- Đại diện: Phạm Văn Tuyên
Địa chỉ: 662 Trần Phú

Công Ty TNHH Thương MaÊI Va� Sa�N Xuâ�T MăÊT Trơ�I MoÊC

MST: 5701723013- Đại diện: Ngô Khắc ánh
Địa chỉ: Khu 3

Trung tâm an toàn mỏ nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài

MST: 5701723038- Đại diện:
Địa chỉ: Khu 9

Công Ty TNHH Thương MaÊI Xây DưÊNg Tô�Ng HơÊP Đô� Trung Dũng

MST: 5701723091- Đại diện: Đỗ Trung Dũng
Địa chỉ: Tổ 4, Khu Vĩnh Tuy 1

Công Ty TNHH Quy�Nh An NgoÊC

MST: 5701723119- Đại diện: Nguyễn Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Số 384, tổ 5, khu Dân Chủ

Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên ViêÊT Goods

MST: 5701723292- Đại diện: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Số 106, Tổ 2, Khu 5A

Công Ty TNHH 1 Tv Bo�Ng Đa� Qua�Ng Ninh

MST: 5701723334- Đại diện: Nguyê�N ThiÊ Bă�Ng Giang
Địa chỉ: Tổ 10, khu 10

Công Ty TNHH Mtv Thương MaÊI Anh Hoa�Ng

MST: 5701723380- Đại diện: Nguyễn Thái Hoàng
Địa chỉ: Tổ 36, Khu Đông Tiến

Công Ty Cổ Phần Thương MaÊi Hoa�ng Ha� Phong

MST: 5701723983- Đại diện: Đinh Phạm Bảo Hoàng
Địa chỉ: Số 11B, Tổ 3, Khu 6B, phố Hải Thịnh

Công Ty TNHH Ha�I Phu� Lâm

MST: 5701724306- Đại diện: Nguyễn Xuân Quyết
Địa chỉ: Số nhà 404, đường Lý Anh Tông, khu 7

Công Ty Cổ Phần Đâ�U Tư Va� Pha�T Triê�N An Hu�Ng Hưng

MST: 5701724313- Đại diện: Đỗ Trường Phi
Địa chỉ: Tổ 52H, Khu 4B

Công Ty TNHH DiÊCh VuÊ Va� Thương MaÊI Huy Tha�Nh Pha�T

MST: 5701724320- Đại diện: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Tổ 1, Khu Nam Sơn

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MôÊT Tha�Nh Viên Ha� Linh Kha�Nh

MST: 5701724345- Đại diện: Cao Khánh Long
Địa chỉ: 281, Tổ 4, Khu 4

Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên ô Tô HaÊ Long

MST: 5701724352- Đại diện: Phạm Thanh Xuân
Địa chỉ: Số 722, đường Cái Lân

Trường Tiểu Học Phương Nam C

MST: 5701724592- Đại diện: Đinh Thị Minh Toan
Địa chỉ: Khu Hồng hà

Công Ty TNHH Đâ�U Tư Thương MaÊI Va� Du LiÊCh Hoa�Ng Gia Qua�Ng Ninh

MST: 5701724666- Đại diện: Bùi Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: Số 27, tổ 23, Khu Đông Hải 1

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương MaÊI Va� DiÊCh VuÊ Hoa�Ng Ha� Qua�Ng Ninh

MST: 5701724673- Đại diện: Hoàng Văn Nhiễu
Địa chỉ: Khu Hợp Thành

Công Ty TNHH Mtv Linh Anh HaÊ Long

MST: 5701725282- Đại diện: Đống Quang Vịnh
Địa chỉ: Số 124, Tổ 3, Khu 5

Công Ty TNHH Xây DưÊNg Va� DiÊCh VuÊ VâÊN Ta�I Thu�Y BôÊ 168

MST: 5701725934- Đại diện: Đường Thị Hiệu
Địa chỉ: Tổ 4, Khu 4

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MôÊT Tha�Nh Viên Đâ�U Tư Xây DưÊNg Va� Thương MaÊI NgoÊC Trân

MST: 5701725941- Đại diện: Nguyễn Thị Mến
Địa chỉ: Tổ 17, Khu 8

Công Ty Cổ Phần Thương MaÊI Kim Tha�Nh Pha�T

MST: 5701725959- Đại diện: Lưu Đức Thành
Địa chỉ: Số 272 đường Nguyễn Văn Cừ

Công Ty TNHH Hoa�ng Đê� Du Thuyê�n

MST: 5701725966- Đại diện: Bùi Đức Long
Địa chỉ: Tổ 2, Khu 2, Vườn Đào

Công Ty Cổ Phần Đư�c Cươ�ng Qua�ng Ninh

MST: 5701725980- Đại diện: Phạm Thế Cường
Địa chỉ: Tổ 1, Khu 7A

Công Ty TNHH Thương MaÊI Quô�C Tê� An Tha�I

MST: 5701726007- Đại diện: Nguyễn Thu Hương
Địa chỉ: Số 10, Tổ 8, Khu 1

Công Ty TNHH Thương MaÊI Va� DiÊCh VuÊ Công NghêÊ Gia Hưng

MST: 5701726303- Đại diện: Tống Xuân Hoàn
Địa chỉ: Số 470, Tổ 21, Khu 02

Công Ty Cổ Phần ô Tô ĐiêÊN Qua�Ng Ninh

MST: 5701726462- Đại diện: Trịnh Quốc Anh
Địa chỉ: Tổ 85, Khu 8

Công Ty TNHH Pha�T Triê�N Minh NgoÊC

MST: 5701728702- Đại diện: Bùi Thị Chanh
Địa chỉ: Tổ 18, khu 3

Công Ty TNHH VâÊN Ta�I Va� Sư�A Chư�A ô Tô Ma�Y Công Tri�Nh Minh Nhâm

MST: 5701728808- Đại diện: Ngô Quang Tùng
Địa chỉ: Tổ 3, Khu 6

Công Ty TNHH DiÊCh VuÊ Ba�O VêÊ Chuyên NghiêÊP Đkt � Tha�I Bi�Nh

MST: 5701728942- Đại diện: Đinh Công Tiến
Địa chỉ: Số 6, Tổ 1, Khu 4

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn DiÊCh VuÊ Thương MaÊI Quang Minh 68

MST: 5701728967- Đại diện: Hoàng Thị Mây
Địa chỉ: Thôn Kim Thành

Công Ty TNHH Sa�N Xuâ�T Thương MaÊI DiÊCh VuÊ Va� VâÊN Ta�I Hưng LôÊC

MST: 5701728974- Đại diện: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Tổ 19, khu Bí Giàng

Công Ty Cổ Phần In Va� Bao Bi� Qua�ng Ninh

MST: 5701728981- Đại diện: Bu�I Văn Hải
Địa chỉ: Tổ 7, khu 8

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Linh

MST: 5701730740- Đại diện: Đặng Thị Luyến
Địa chỉ: Tổ 3, Khu 5

Công Ty TNHH Xuân An Phu�

MST: 5701730772- Đại diện: Lý Thị Bích Thủy
Địa chỉ: Số 411A, tổ 42, khu 12

Công Ty TNHH DiÊCh VuÊ Va� Thương MaÊI Hưng Long

MST: 5701730797- Đại diện: Bùi Văn Công
Địa chỉ: Tổ 4, khu 3A

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MôÊT Tha�Nh Viên PhuÊ Tu�Ng Va� Phin LoÊC

MST: 5701730814- Đại diện: Nguyễn Quang Minh
Địa chỉ: Tổ 2, Khu 4C

Công Ty Cổ Phần Đâ�u Tư, Thương MaÊi Va� DiÊch VuÊ Mist

MST: 5701730839- Đại diện: Vũ Đắc Minh
Địa chỉ: Tổ 18, Khu 7

Công Ty TNHH Hoàng Dũng Mc

MST: 5701730934- Đại diện: Hà Tiến Hùng
Địa chỉ: Thôn 11

Công Ty TNHH Thiê�T BiÊ Truyê�N Dâ�N Quang

MST: 5701730941- Đại diện: Bùi Thị Gái
Địa chỉ: Tổ 4, Khu Trung Sơn

Công Ty Cổ Phần Thương MaÊI Quô�C Tê� Vu� Ha�I

MST: 5701730959- Đại diện: Vũ Thị Hải
Địa chỉ: Số nhà 35, đường Triều Dương

Công Ty Cổ Phần Thương MaÊi Va� DiÊch VuÊ VâÊn Ta�i Du LiÊch Hoa�n Huy

MST: 5701730966- Đại diện: Vũ Văn Huy
Địa chỉ: Khu 8

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đông Triều

MST: 5701730973- Đại diện: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Mễ Sơn

Công Ty TNHH Thương MaÊI Tô�Ng HơÊP Duy Anh

MST: 5701731102- Đại diện: Đỗ Thị Nhu
Địa chỉ: Tổ 1, khu 8b

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tuấn Tú

MST: 5701731127- Đại diện: Trần Huy Tuấn
Địa chỉ: Số 10, Phan Đình Phùng