CÔNG TY mới tại: Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC SƠN

MST: 3100463550- Đại diện:
Địa chỉ: xã Thanh Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LŨ

MST: 3100463568- Đại diện:
Địa chỉ: xã Kim Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ

MST: 3100463575- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Tiến Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS CHÂU HOÁ

MST: 3100463582- Đại diện:
Địa chỉ: xã Châu Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THẠCH

MST: 3100463617- Đại diện:
Địa chỉ: xã Thanh Thạch, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON THANH THẠCH

MST: 3100463624- Đại diện:
Địa chỉ: xã Thanh Thạch, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG ĐỒNG LÂM

MST: 3100463649- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Đức Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LỘC NINH

MST: 3100464000- Đại diện:
Địa chỉ: xã Lộc Ninh, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẤT VIỆT

MST: 3100464265- Đại diện: Trần Quốc Khánh
Địa chỉ: 101 Trường Chinh, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DUY PHONG

MST: 3100464339- Đại diện: Nguyễn Ngọc Nhất
Địa chỉ: TK1, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG XUÂN

MST: 3100464554- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Trường Xuân, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XUÂN NINH

MST: 3100464561- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỀN NINH

MST: 3100464579- Đại diện:
Địa chỉ: xã Hiền Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN

MST: 3100464586- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Trường Sơn, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON GIA NINH

MST: 3100464593- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Gia Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN NINH

MST: 3100464603- Đại diện:
Địa chỉ: xã Xuân Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS AN NINH

MST: 3100464610- Đại diện:
Địa chỉ: xã An Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT QUÁN HÀU

MST: 3100464628- Đại diện:
Địa chỉ: TT Quán Hàu, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NINH

MST: 3100464681- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Tân Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS TÂN NINH

MST: 3100464699- Đại diện:
Địa chỉ: xã Tân Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY NINH

MST: 3100464709- Đại diện:
Địa chỉ: xã Duy Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS HÀM NINH

MST: 3100464716- Đại diện:
Địa chỉ: xã Hàm Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 GIA NINH

MST: 3100464730- Đại diện:
Địa chỉ: xã Gia Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN NINH

MST: 3100464748- Đại diện: Ngô Thị Anh Đào
Địa chỉ: xã Xuân Ninh, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS XUÂN NINH

MST: 3100464755- Đại diện:
Địa chỉ: xã Xuân Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

MST: 3100464787- Đại diện:
Địa chỉ: TT Quán Hàu, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TH SỐ 2 AN NINH

MST: 3100464804- Đại diện:
Địa chỉ: xã An Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH NINH

MST: 3100464811- Đại diện:
Địa chỉ: xã Vĩnh Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS HIỀN NINH

MST: 3100464836- Đại diện:
Địa chỉ: xã Hiền Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS GIA NINH

MST: 3100464850- Đại diện:
Địa chỉ: xã Gia Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG THPT NINH CHÂU

MST: 3100464882- Đại diện:
Địa chỉ: xã Võ Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN QUẢNG NINH

MST: 3100464931- Đại diện:
Địa chỉ: TT Quán Hàu, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG XUÂN

MST: 3100464949- Đại diện:
Địa chỉ: xã Trường Xuân, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Gia Linh

MST: 3100351053- Đại diện: Phan Thị Ninh
Địa chỉ: Tiểu khu 15. Phường Bắc Lý

TRƯỜNG THCS DUY NINH

MST: 3100464970- Đại diện:
Địa chỉ: xã Duy Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Công ty TNHH Khánh Phát

MST: 3100351060- Đại diện: Cao Xuân Đắc
Địa chỉ: Xuân Hải ,Quảng Phú

TRƯỜNG THPT QUẢNG NINH

MST: 3100464988- Đại diện:
Địa chỉ: xã Xuân Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Công ty TNHH thương mại Ngọc Phương

MST: 3100351078- Đại diện: Lê Thanh Hiền
Địa chỉ: 41 Ngô Gia Tự,Tiểu khu 11 Phường Nam lý

TRƯỜNG THCS VĨNH NINH

MST: 3100464995- Đại diện:
Địa chỉ: xã Vĩnh Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TH SỐ 2 GIA NINH

MST: 3100465004- Đại diện:
Địa chỉ: xã Gia Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 VÕ NINH

MST: 3100465011- Đại diện:
Địa chỉ: xã Võ Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON LƯƠNG NINH

MST: 3100465029- Đại diện:
Địa chỉ: xã Lương Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Công ty TNHH Thương mại Thành Tâm

MST: 3100351127- Đại diện: Dương Thị Tâm
Địa chỉ: 47 C Trần Hưng Đạo , Đồng Phú

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Bình Nhưỡng

MST: 3100351134- Đại diện: Hồ Bình Nhưỡng
Địa chỉ: 47 Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Mỹ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

MST: 3100465043- Đại diện:
Địa chỉ: xã Trường Sơn, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tấn Tài

MST: 3100351141- Đại diện: Bùi Xuân Bạn
Địa chỉ: 34 mẹ Suốt

Công ty TNHH lâm nghiệp Quảng Hà

MST: 3100351159- Đại diện: Đỗ Hữu Đờn
Địa chỉ: 229 Trần Hưng Đạo

TRƯỜNG MẦM NON VÕ NINH

MST: 3100465068- Đại diện:
Địa chỉ: xã Võ Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 VÕ NINH

MST: 3100465075- Đại diện:
Địa chỉ: xã Võ Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG SƠN

MST: 3100465082- Đại diện:
Địa chỉ: xã Trường Sơn, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình