CÔNG TY mới tại: Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH A

MST: 3100460278- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Minh, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THỌ

MST: 3100460285- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Thọ, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG CHÂU

MST: 3100460327- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Châu, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HẢI

MST: 3100460341- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Thọ, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THUẬN

MST: 3100460366- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Thuận, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG PHÚ

MST: 3100460373- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Phú, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG PHÚ

MST: 3100460398- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Phú, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI

MST: 3100460408- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Hải, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG HOÀ

MST: 3100460447- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Hoà, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG

MST: 3100460461- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Long, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH B

MST: 3100460479- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Minh, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG PHONG

MST: 3100460486- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Phong, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẢNH HOÁ

MST: 3100460493- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Hoá, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS CẢNH HOÁ

MST: 3100460503- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Cảnh Hoá, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG HẢI

MST: 3100460510- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Hải, Xã Quảng Hải, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG HỢP

MST: 3100460535- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Hợp, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG HỢP

MST: 3100460567- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Hợp, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG PHƯƠNG A

MST: 3100460581- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Phương, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG XUÂN

MST: 3100460616- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Xuân, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA NINH

MST: 3100461063- Đại diện:
Địa chỉ: xã Nghĩa Ninh, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÚ CƯỜNG

MST: 3100461987- Đại diện: Phạm Văn Minh
Địa chỉ: 89 Ngô Gia Tự, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH NGUYỄN LÊ

MST: 3100462035- Đại diện: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH PHÚ HOÀNG GIANG

MST: 3100462067- Đại diện: Chu Văn Thìn
Địa chỉ: Thôn II, xã Quảng Kim, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG NGUYÊN

MST: 3100462109- Đại diện: Nguyễn Văn Diêm
Địa chỉ: Xóm 7, TK Hữu Nghị, TT NT Việt Trung, , Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINH QUANG

MST: 3100462123- Đại diện: Hồ Thành Vinh
Địa chỉ: T.Thanh Khê, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP TRƯỜNG THỊNH

MST: 3100462268- Đại diện: Nguyễn Bảo Ngọc
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Tập đoàn Trường Thịnh, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY CP TRƯỜNG THỊNH 2

MST: 3100462282- Đại diện: Nguyễn Đức Huynh
Địa chỉ: Đường F325, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THỊNH 5

MST: 3100462349- Đại diện: Phạm Công Định
Địa chỉ: Số 50, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DƯƠNG ANH

MST: 3100462388- Đại diện: Lê Mậu Lương
Địa chỉ: Tổ DP 8, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS PHONG THUỶ

MST: 3100462797- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Phong Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THUỶ TRUNG

MST: 3100462853- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Ngư Thuỷ Trung, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON KIM THUỶ

MST: 3100462885- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Kim Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS LÂM THUỶ

MST: 3100462927- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Lâm Thuy, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS SEN THUỶ

MST: 3100462941- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Sen Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI PHONG

MST: 3100463014- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Phong Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THUỶ

MST: 3100463127- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Phú Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGƯ THUỶ BẮC

MST: 3100463141- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Ngư Thuỷ Bắc, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ

MST: 3100463166- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Thanh Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOA THUỶ

MST: 3100463198- Đại diện:
Địa chỉ: xã Hoa Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS AN THUỶ

MST: 3100463222- Đại diện:
Địa chỉ: xã An Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TH SỐ 2 AN THUỶ

MST: 3100463254- Đại diện:
Địa chỉ: Xã An Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 AN THUỶ

MST: 3100463279- Đại diện:
Địa chỉ: xã An Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ

MST: 3100463293- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Hồng Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG ĐỨC PHÚ

MST: 3100463399- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Đức Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON CAO QUẢNG

MST: 3100463423- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Cao Quảng, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN MAI

MST: 3100463455- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mai Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG HUYỀN THUỶ

MST: 3100463494- Đại diện:
Địa chỉ: xã Thạch Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LẠNG

MST: 3100463511- Đại diện:
Địa chỉ: xã Thanh Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO QUẢNG

MST: 3100463529- Đại diện:
Địa chỉ: xã Cao Quảng, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

MST: 3100463543- Đại diện:
Địa chỉ: xã Thanh Thạch, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình