CÔNG TY mới tại: Quảng Bình

TRƯỜNG THCS NGƯ THUỶ NAM

MST: 3100451749- Đại diện:
Địa chỉ: xã Ngư Thuỷ Nam, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS TRƯỜNG THUỶ

MST: 3100452083- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Trường Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS DƯƠNG THUỶ

MST: 3100452100- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Dương Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT NÔNG TRƯỜNG LỆ NINH

MST: 3100452157- Đại diện:
Địa chỉ: TT nông trường Lệ Ninh, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THUỶ

MST: 3100452164- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Sơn Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS XÃ NGƯ THUỶ BẮC

MST: 3100452196- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Ngư Thuỷ Bắc, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON VĂN THUỶ

MST: 3100452213- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Văn Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TH SỐ 2 SEN THUỶ

MST: 3100452238- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Sen Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

MST: 3100453062- Đại diện:
Địa chỉ: TT Kiến Giang, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS HOA THUỶ

MST: 3100453094- Đại diện:
Địa chỉ: Hoa Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN KIẾN GIANG

MST: 3100453104- Đại diện:
Địa chỉ: TT Kiến Giang, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS LỘC THUỶ

MST: 3100453111- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Lộc Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HỒNG THUỶ

MST: 3100453143- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Hồng Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGƯ THUỶ BẮC

MST: 3100453150- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Ngư Thuỷ Bắc, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 KIẾN GIANG

MST: 3100453175- Đại diện:
Địa chỉ: Thượng Giang, Kiến Giang, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

VĂN PHÒNG HĐND & UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THUỶ

MST: 3100453249- Đại diện:
Địa chỉ: TT Kiến Giang, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS MỸ THUỶ

MST: 3100453337- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mỹ Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG THUỶ

MST: 3100453369- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Dương Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LIÊN THUỶ

MST: 3100453390- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Liên Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI THUỶ

MST: 3100453400- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mai Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THUỶ

MST: 3100453425- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mỹ Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM THUỶ

MST: 3100453418- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Cam Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 KIẾN GIANG

MST: 3100453457- Đại diện:
Địa chỉ: TT Kiến Giang, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGƯ THUỶ NAM

MST: 3100453471- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Ngư Thuỷ Nam, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THUỶ NAM

MST: 3100453506- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Ngư Thuỷ Nam, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS CAM THUỶ

MST: 3100453577- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Cam Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 SEN THUỶ

MST: 3100453591- Đại diện:
Địa chỉ: xã Sen Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NGÂN THUỶ

MST: 3100453619- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Ngân Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN THUỶ

MST: 3100453626- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Văn Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS TÂN THUỶ

MST: 3100453658- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Tân Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS KIM THUỶ

MST: 3100453665- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Kim Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THUỶ

MST: 3100453707- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Thái Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TÂN THUỶ

MST: 3100453714- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Tân Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON NGÂN THUỶ

MST: 3100453746- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Ngân Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH QUẢNG BÌNH

MST: 3100453827- Đại diện:
Địa chỉ: Phường Đồng Sơn, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA NINH

MST: 3100453834- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Nghĩa Ninh, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS HẢI THÀNH

MST: 3100453841- Đại diện:
Địa chỉ: Phường Hải Thành, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG SƠN

MST: 3100453859- Đại diện:
Địa chỉ: Phường Đồng Sơn, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS HẢI ĐÌNH

MST: 3100453873- Đại diện:
Địa chỉ: Phường Hải Đình, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BẢO NINH

MST: 3100453908- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Bảo Ninh, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

TRƯỜNG TH SỐ 1 HỒNG THUỶ

MST: 3100453986- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Hồng Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM

MST: 3100454027- Đại diện:
Địa chỉ: TT Lệ Ninh, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

MST: 3100454059- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Hưng THuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

TRƯỜNG THPT KỶ THUẬT LỆ THUỶ

MST: 3100454098- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Phong Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH HƯƠNG HẠNH

MST: 3100454997- Đại diện: Nguyễn Văn Hạnh
Địa chỉ: Thôn Đại Nam, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ QUẢNG BÌNH

MST: 3100455133- Đại diện:
Địa chỉ: Số 9 đường Hùng Vương, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH KHÁNH TOÀN

MST: 3100384676- Đại diện: Võ Thanh Bình
Địa chỉ: TK7, phường Đồng Phú, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH T VÀ H

MST: 3100456440- Đại diện: Phạm Ngọc Thi
Địa chỉ: TK 15, Bắc Lý, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VANG DŨNG

MST: 3100456497- Đại diện: Trần Thị Vang
Địa chỉ: Thôn Hoà Tân, xã Cam Thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐB QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH QUẢNG BÌNH

MST: 3100457814- Đại diện:
Địa chỉ: 06 Hùng Vương, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình