CÔNG TY mới tại: Quảng Bình

Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Asian

MST: 3100542837- Đại diện: Nguyễn Thanh Bông
Địa chỉ: Đường Hàm Nghi, TK1

Công ty TNHH điện tử tin học Nam Việt BT

MST: 3100542844- Đại diện: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: TK11

CÔNG TY TNHH HOÀNG NHÂN

MST: 3100442649- Đại diện: Tạ Lương Tâm
Địa chỉ: KP 2, TT Ba Đồn, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỨC NINH

MST: 3100442663- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Giao Tế, xã Đức Ninh, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠCH HOÁ

MST: 3100443106- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Thạch Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỨC HOÁ

MST: 3100443113- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Đức Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ THUẬN HOÁ

MST: 3100443120- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Thuận Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯƠNG HOÁ

MST: 3100443138- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Hương Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

Công Ty TNHH Hà Bình

MST: 3100544390- Đại diện: Mai Hương
Địa chỉ: 31 Bà Triệu

Công ty TNHH Nhật Hải

MST: 3100544400- Đại diện: Đoàn Minh Hải
Địa chỉ: Lộc Đại

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Trang

MST: 3100544418- Đại diện: Trần Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn Mỹ Đức

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG HOÁ

MST: 3100443272- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Đồng Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON THUÂN HOÁ

MST: 3100443297- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Thuân Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG CHÂU HOÁ

MST: 3100443307- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Châu Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG MAI HOÁ

MST: 3100443314- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mai Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON LÊ HOÁ

MST: 3100443321- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Lê Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THUỶ

MST: 3100443339- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Kim Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON THANH LẠNG

MST: 3100443346- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Thanh Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON SƠN HOÁ

MST: 3100443353- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Sơn Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG THIẾT SƠN

MST: 3100443360- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Thạch Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG VĂN HOÁ

MST: 3100443378- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Văn Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON KIM LŨ

MST: 3100443385- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Kim Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG ĐỒNG LÊ

MST: 3100443392- Đại diện:
Địa chỉ: TT Đồng Lê, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON LÂM HOÁ

MST: 3100443402- Đại diện:
Địa chỉ: xã Lâm Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HOÁ

MST: 3100443427- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Đồng Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

Trung Tâm Y Tế dự phòng Quảng Trạch

MST: 3100544672- Đại diện: Phạm Minh Sơn
Địa chỉ: Minh Phượng, Quảng Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ TRỰC

MST: 3100443434- Đại diện:
Địa chỉ: xã Tiến Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN

MST: 3100443441- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mai Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG HOÁ

MST: 3100443459- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Lê Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC PHÚ

MST: 3100443473- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Đức Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN THUỶ

MST: 3100443480- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Thạch Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU HOÁ

MST: 3100443498- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Châu Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG LÂM

MST: 3100443586- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Đức Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HOÁ

MST: 3100443610- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Sơn Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHONG HOÁ

MST: 3100443635- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Phong Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN HOÁ

MST: 3100443674- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Văn Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

Văn phòng luật sư Công Bằng

MST: 3100545059- Đại diện: Trương Văn Bá
Địa chỉ: TK6

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ I ĐỒNG LÊ

MST: 3100443787- Đại diện:
Địa chỉ: TT Đồng Lê, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THUỶ

MST: 3100443794- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Kim Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HOÁ

MST: 3100443804- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Thuận Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ NGƯ HOÁ

MST: 3100443811- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Ngư Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TH CƠ SỞ ĐỒNG LÊ

MST: 3100443829- Đại diện:
Địa chỉ: TT Đồng Lê, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP 2,3 BẮC SƠN

MST: 3100443836- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Thanh Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MAI HOÁ

MST: 3100443843- Đại diện:
Địa chỉ: xã Mai Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG HOÁ

MST: 3100443850- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Phong Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS LÂM HOÁ

MST: 3100443868- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Lâm Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS LÊ HOÁ

MST: 3100443875- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Lê Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS ĐỒNG HOÁ

MST: 3100443917- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Đồng Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS KIM HOÁ

MST: 3100443924- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Kim Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CS NAM HOÁ

MST: 3100443931- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Nam Hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình