Nghệ An Lĩnh vực: Giáo dục tiểu học

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Giáo dục tiểu học tại Nghệ An
Trường tiểu học Hùng Tiến

MST: 2901058111- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Hùng Tiến

Trường tiểu học Nam Xuân

MST: 2901058129- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Nam Xuân

Trường tiểu học Thị trấn

MST: 2901058175- Đại diện:
Địa chỉ: Thị trấn

Trường tiểu học Vân Diên

MST: 2901058224- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Vân Diên

Trường tiểu học Lê Hồng Sơn

MST: 2901058418- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Xuân Hoà

Trường tiểu học Xuân Lâm

MST: 2901058802- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Xuân Lâm

Trường tiểu học Vân Diên II

MST: 2901058827- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Vân Diên

Trường tiểu học Nam Kim II

MST: 2901058841- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Nam Kim

Trường Tiểu học công lập Châu Thuận

MST: 2901059436- Đại diện: Cao Thị Châu
Địa chỉ: Châu Thuận

Trường Tiểu học Công lập Châu Hạnh 2

MST: 2901059524- Đại diện:
Địa chỉ: Châu Hạnh

Trường Tiểu học Châu Phong I

MST: 2901059556- Đại diện:
Địa chỉ: Châu Phong

Trường Tiểu học Châu Hội 2

MST: 2901059644- Đại diện:
Địa chỉ: Châu Hội

Trường tiểu học công lập Châu Hội 1

MST: 2901059757- Đại diện:
Địa chỉ: Châu Hội

Trường Tiểu học Châu Thắng

MST: 2901059771- Đại diện:
Địa chỉ: Châu Thắng

Trường Tiểu học công lập Châu Hoàn

MST: 2901059884- Đại diện:
Địa chỉ: Châu Hoàn

Trường Tiểu học công lập Châu Bình

MST: 2901059919- Đại diện:
Địa chỉ: Châu Bình

Trường Tiểu học công lập Châu Tiến

MST: 2901059933- Đại diện:
Địa chỉ: Châu Tiến

Trường tiểu học Diễn Hoàng

MST: 2901060223- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Diễn Hoàng

Trường tiểu học Mường Nọc

MST: 2901060632- Đại diện: Sầm Thị Hồng
Địa chỉ: Xã Mường Nọc

Trường mầm non bán công Đông Hiếu

MST: 2901062615- Đại diện: Vũ Thị Lý
Địa chỉ: Xã Đông Hỉếu

Trường Tiểu học Tiền Phong 4

MST: 2901062647- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Tiền Phong

Trường Tiểu học và THCS Hạnh Dịch

MST: 2901062693- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Hạnh Dịch

Trường Tiểu học Kim Sơn

MST: 2901062710- Đại diện:
Địa chỉ: K5, TT Kim Sơn

Trường tiểu học Nghĩa Lâm

MST: 2901063520- Đại diện: Hồ Ngọc Thanh
Địa chỉ: Nghĩa Lâm

Trường tiểu học Nghĩa Tân

MST: 2901063591- Đại diện: Nguyễn Quốc Kỳ
Địa chỉ: Nghĩa Tân

Trường tiểu học Nghĩa Lộc I

MST: 2901063601- Đại diện: Đậu Viết Lợi
Địa chỉ: Nghĩa Lộc

Trường tiểu học Nghĩa Bình

MST: 2901063626- Đại diện: Trần Xuân Trị
Địa chỉ: Nghĩa Bình

Trường tiểu học Nghĩa An

MST: 2901063633- Đại diện: Nguyễn Hữu Châu
Địa chỉ: Nghĩa An

Trường tiểu học Nghĩa Thắng

MST: 2901063640- Đại diện: Phan Đình Phúc
Địa chỉ: Nghĩa Thắng

Trường tiểu học Nghĩa Hưng

MST: 2901063658- Đại diện: Hoàng Thị Dần
Địa chỉ: Nghĩa Hưng

Trường tiểu học Nghĩa Thịnh

MST: 2901063665- Đại diện: Trần Trọng Trinh
Địa chỉ: Nghĩa Thịnh

Trường Tiểu học Nghĩa Sơn

MST: 2901065983- Đại diện: Chu Thị Mai Huyền
Địa chỉ: Xã Nghĩa Sơn

Trường Tiểu học Quỳnh Yên

MST: 2901069610- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quỳnh Yên

Trường Tiểu họcQuỳnh Hồng

MST: 2901069642- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quỳnh Hồng

Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A

MST: 2901069699- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quỳnh Thanh

Trường Tiểu học Quỳnh Tân B

MST: 2901069709- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quỳnh Tân

Trường Tiểu học Quỳnh Tân A

MST: 2901069716- Đại diện:
Địa chỉ: xóm 8- xã Quỳnh Tân

Trường Tiểu học Quỳnh Liên

MST: 2901069755- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quỳnh Liên

Trường tiểu học Nam Kim I

MST: 2901070221- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Nam Kim

Trường tiểu học Nam Nghĩa

MST: 2901070239- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Nam Nghĩa

Trường Tiểu học Nghĩa Thọ

MST: 2901070486- Đại diện: Trần Trinh
Địa chỉ: Nghĩa Thọ

Trường Tiểu học Nghĩa Đức

MST: 2901070503- Đại diện:
Địa chỉ: Nghĩa Đức

Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 2

MST: 2901070510- Đại diện:
Địa chỉ: Nghĩa Lộc

Trường Tiểu học Tiến Thủy

MST: 2901070616- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Tiến Mỹ- Tiến Thủy

Trường Tiểu học Quỳnh Phương B

MST: 2901073617- Đại diện:
Địa chỉ: Q. Phương

Trường Tiểu học Quỳnh Văn B

MST: 2901073624- Đại diện:
Địa chỉ: Quỳnh Văn

Trường THCS Quỳnh Tân

MST: 2901073649- Đại diện:
Địa chỉ: Quỳnh Tân

Trường Tiểu Học I Lục Dạ

MST: 2901076625- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Lục dạ

Trường Tiểu Học I Môn Sơn

MST: 2901076657- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Môn Sơn

Trường Tiểu Học 3 Môn Sơn

MST: 2901076689- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Môn Sơn