Nghệ An Lĩnh vực: Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày tại Nghệ An
Công Ty TNHH  Một Thành Viên Hoàng Đình

MST: 2900923438- Đại diện: Hoàng Đình An Gia
Địa chỉ: Xóm 2

Công Ty TNHH Trung Lan

MST: 2901274105- Đại diện: TRầN QUANG TRUNG
Địa chỉ: Đường số 5, khối 1