CÔNG TY mới tại: Nam Định

Công ty cổ phần vận tải thương mại Phương Tuyền

MST: 0600416803- Đại diện: Vũ Thị Bé
Địa chỉ: Phố mới xã Nghĩa Lạc

Công ty cổ phần Anh Sáng

MST: 0600518548- Đại diện: Nguyễn Văn Tính
Địa chỉ: Xóm 5, xã Hải Sơn

Công ty TNHH du lịch và thương mại Minh Sơn

MST: 0600518555- Đại diện: Vũ Ngọc Quý
Địa chỉ: 14B đường Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ

DNTN Xăng dầu Canh Mơ

MST: 0600117722- Đại diện: Nguyễn Văn Du
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Giao Yến

Công ty TNHH vận tải và thương mại Trường Lộc

MST: 0600417980- Đại diện: Ninh Văn Chình
Địa chỉ: Thôn Phú An, TT Cát Thành

Công ty TNHH vận tải và thương mại Thanh Đức

MST: 0600417998- Đại diện: Nguyễn Quảng Đại
Địa chỉ: Thôn Hương Cát, TT Cát Thành

Công ty TNHH vận tải và thương mại Hoàng Trung

MST: 0600418007- Đại diện: Ninh Thị Hồng Xinh
Địa chỉ: Thôn Phú An, TT Cát Thành

Công ty TNHH Huy Anh

MST: 0600418021- Đại diện: Trịnh Thanh Hoàng
Địa chỉ: Số 20/29 Ngõ 455 đường Trường Chinh, Thống Nhất

Công ty cổ phần vận tải thuỷ Đức Thảo

MST: 0600418039- Đại diện: Trần Anh Đức
Địa chỉ: Xóm 6, Xuân Trung

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Trọng

MST: 0600418046- Đại diện: Ngô kim Trọng
Địa chỉ: Xóm Nam Hoà, xã Xuân Tân

Công ty cổ phần thương mại Ngọc Hiền

MST: 0600418060- Đại diện: Trần Quốc Khánh
Địa chỉ: Số 98 đường Nguyễn Đức Thuận, Thống Nhất

Công ty TNHH FASHION WORLD INC Nam Định

MST: 0600418078- Đại diện: Vu Chi Yuan
Địa chỉ: Cụm công nghiệp thị trấn Gôi

Công ty TNHH một thành viên Hoàng An

MST: 0600418279- Đại diện: Nguyễn Văn Đại
Địa chỉ: Xóm 1 Quần Liêu, Nghĩa Sơn

Công ty cổ phần Việt Dương

MST: 0600418286- Đại diện: Phạm Thanh Tuyên
Địa chỉ: Đội 15 xã Giao Thịnh

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vạn Thành

MST: 0600418293- Đại diện: Trần Hồng Trung
Địa chỉ: Xóm 11, Xuân Trung

Công ty cổ phần Thiên Quý

MST: 0600418303- Đại diện: Nguyễn Bá Quý
Địa chỉ: Số 5 đường Đông A, khu đô thị Hoà Vượng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Xuân Hoà

MST: 0600418409- Đại diện: Đặng Thị Liên
Địa chỉ: Tổ 13

Công ty TNHH vận tải biển Đức Thái

MST: 0600418416- Đại diện: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Xóm Trung, Hải Xuân

Công Ty TNHH Hoàng Chiến

MST: 0600418423- Đại diện: Trần Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Phú An

Công ty cổ phần thương mại đóng tàu Ngự Bình

MST: 0600418430- Đại diện: Trần Đình Khái
Địa chỉ: Xóm 8, Xuân trung

Công ty cổ phần xây dựng Hùng Mạnh

MST: 0600418670- Đại diện: Đoàn Hải Nghiêm
Địa chỉ: Xóm Phú Ân, Xuân Tân

Công ty TNHH thương mại Việt Lâm

MST: 0600418688- Đại diện: Đỗ Viết Ninh
Địa chỉ: Xóm 8, Xuân Trung

Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Rạng Đông

MST: 0600418695- Đại diện: Nguyễn Ngọc Nội
Địa chỉ: Xóm 3, Xuân Hoà

Công ty TNHH Hoàng Phương

MST: 0600418705- Đại diện: Hoàng Đăng Khoa
Địa chỉ: Xóm 3, Xuân Phương

Công ty cổ phần vận tải sông biển Thành Phương

MST: 0600418712- Đại diện: Trần Văn Khanh
Địa chỉ: Xóm 5, Xuân Trung

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Đức Thắng

MST: 0600418737- Đại diện: Đỗ Ngọc Thắng
Địa chỉ: 150 đường Giải Phóng

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thiên Long An

MST: 0600418744- Đại diện: Nguyễn Ngọc Đức
Địa chỉ: 188 đường Hùng Vương, Vị Xuyên

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Tiến Bảo

MST: 0600418751- Đại diện: Phan Địa Thắng
Địa chỉ: 36 Hàng Thao

Công ty TNHH vận tải và thương mại An Thuân

MST: 0600418769- Đại diện: Phạm Trọng Thuân
Địa chỉ: Thôn Phú An, TT Cát Thành

Công ty TNHH Tụ Tuyển

MST: 0600418776- Đại diện: Bùi Văn Tụ
Địa chỉ: Khu 2, TT Thịnh Long

Công ty cổ phần vận tải biển Dũng Giang

MST: 0600418783- Đại diện: Nguyễn Văn Viên
Địa chỉ: Xóm Đức Thuận, Hải Xuân

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Minh Hiếu

MST: 0600418790- Đại diện: Phạm Quang Xứng
Địa chỉ: Xóm 14

Công ty TNHH vận tải và thương mại Hoà Hưng

MST: 0600418800- Đại diện: Nguyễn Quang Hưng
Địa chỉ: Trần Phú, Hải Xuân

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Mạnh Thế

MST: 0600418818- Đại diện: Nguyễn Văn Thế
Địa chỉ: Xóm 14, Xuân Phú

Công ty cổ phần Vistco vì một nền nông nghiệp bền vững

MST: 0600418825- Đại diện: Đỗ Văn Lợi
Địa chỉ: Đệ Tứ, Lộc Hạ

Công Ty TNHH Tin Học Phương Đông

MST: 0600418832- Đại diện: Đoàn Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 112, 3 tầng số 10, đường Trần Huy Liệu

Công ty cổ phần công nghiệp và thương mại Thịnh An

MST: 0600418857- Đại diện: Vũ Văn Sự
Địa chỉ: Thông Phú An, TT Cát Thành

Công ty cổ phần vận tải biển Thành Tiến

MST: 0600418864- Đại diện: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Xóm Hồng Thái, Hải Xuân

Công ty cổ phần vận tải Công Hoàn

MST: 0600418889- Đại diện: Phạm Văn Thắng
Địa chỉ: Khu 17, TT Thịnh Long

Công ty cổ phần Phương Bắc

MST: 0600520219- Đại diện: Mai Thiện Chính
Địa chỉ: Xã Nam Hồng

Công ty TNHH Hải Lý

MST: 0600420221- Đại diện: Trần Đình Lý
Địa chỉ: Xuân Trung

Công ty cổ phần Bảo Chung

MST: 0600420239- Đại diện: Phạm Thị Chung
Địa chỉ: Thôn 4, TT Nam Giang

Công ty cổ phần thương mại Lâm Thiên Trường

MST: 0600420246- Đại diện: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: 413 đường Trần Hưng Đạo

Công ty TNHH Phượng Long

MST: 0600420253- Đại diện: Vũ Thị The
Địa chỉ: Xóm 10, Xuân Ninh

Công ty TNHH thương mại dệt may Toàn Năng

MST: 0600420302- Đại diện: Nguyễn Văn Bắc
Địa chỉ: Xóm 4, Hải Chính

Công ty CP Thanh Đạo

MST: 0600420327- Đại diện: Phmj Văn Sỹ
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Sỹ, xóm 50

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại A & E

MST: 0600420341- Đại diện: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: C1P3 Trần Huy Liệu

Công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phú

MST: 0600420359- Đại diện: Đỗ Hoàn Kiếm
Địa chỉ: Thôn Phú An, TT Cát Thành

Công ty TNHH một thành viên thương mại Duy Huệ

MST: 0600420366- Đại diện: Nguyễn Văn Duy
Địa chỉ: Xóm 9, Xuân Vinh

Công ty TNHH Tân Thịnh

MST: 0600420373- Đại diện: Trần Ngọc Diện
Địa chỉ: 46/587 Trần Nhân Tông