Lạng Sơn Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Giáo dục và đào tạo tại Lạng Sơn
Trường Mầm Non Xã Hòa Cư, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

MST: 4900770231- Đại diện: Hà Thúy Kiều
Địa chỉ: Thôn Bản Luận

Trường Mầm Non Xã Hòa Cư, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

MST: 4900770249- Đại diện: Hà Thúy Kiều
Địa chỉ: Thôn Bản Luận

Trường Mầm Non Xã Hiệp Hạ

MST: 4900771316- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Tằm Pục

Trường Mầm Non Xã Xuân Tình

MST: 4900771404- Đại diện:
Địa chỉ: Khòn Nà

Trường Mầm non xã Hòa Bình

MST: 4900771764- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Trung Thượng

Trường Mầm Non Xã Tam Gia

MST: 4900771771- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Pò Nâm

Trường Mầm non xã Tú Xuyên

MST: 4900771813- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Hang Nà

Trường Mầm Non Xã Tĩnh Bắc

MST: 4900771933- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Bó Luồng

Trường Mầm non II xã Bính Xá

MST: 4900772052- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Pò Háng

Trường Tiểu Học xã Xuất Lễ

MST: 4900772077- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Lề

Trường Mầm Non Xã Vân Mộng

MST: 4900772172- Đại diện:
Địa chỉ: ôn Cựu II

Trường Mầm Non Quang Trung

MST: 4900772366- Đại diện:
Địa chỉ: Quang Trung

Trường mẫm non xã Hồng Thái

MST: 4900772422- Đại diện: Vy Xuân Nương
Địa chỉ: Thôn Bản Nhùng

Trường Mầm non Hùng Việt

MST: 4900772616- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Nhàn

Trường Mầm non xã Thanh Lòa

MST: 4900772623- Đại diện:
Địa chỉ: Thanh Lòa

Trường Mầm Non Song Giang

MST: 4900772775- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Pác Làng

Trường Mầm non xã Lộc Yên

MST: 4900774099- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Bản Héc

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CÔNG SƠN

MST: 4900780938- Đại diện: Lê Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Cốc Tranh, Xã Công Sơn, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ MẪU SƠN

MST: 4900780945- Đại diện: Nông Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Co Loi, Xã Mẫu Sơn, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG LẠC

MST: 4900781000- Đại diện: Loan Thị Thao
Địa chỉ: Km 5 Quốc Lộ 1A Cũ, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH HÒA

MST: 4900781096- Đại diện:
Địa chỉ: thôn bản mìn, Xã Thành Hòa, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÂN LANG

MST: 4900781120- Đại diện: Trịnh Thị Dung
Địa chỉ: Pác cần, Xã Tân Lang, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẰNG KHÁNH

MST: 4900781233- Đại diện: Mai Hồng Nhung
Địa chỉ: Thôn Khòn Khoang, Xã Bằng Khánh, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG BẮC

MST: 4900781297- Đại diện: Hoàng Minh Chiến
Địa chỉ: Số 38, phố Đặng Dung, Khu Đô thị Phú Lộc IV, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HỢP THÀNH

MST: 4900781709- Đại diện: Đặng Thị Thùy
Địa chỉ: Khối 5, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THỤY HÙNG

MST: 4900784668- Đại diện: Đinh Thị Ngân
Địa chỉ: Thôn bản tả, Xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV HỒNG PHƯƠNG ANH TRANG

MST: 4900784805- Đại diện: Lăng Thị Linh Trang
Địa chỉ: Số 3A, phố Mỹ Sơn 5, khối 9, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HÒA

MST: 4900786182- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn nà mang, Xã Tân Hòa, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON HƯNG ĐẠO

MST: 4900786224- Đại diện:
Địa chỉ: Bản chu, Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HOÀNG VĂN THỤ

MST: 4900786231- Đại diện: Hoàng Thị Tuyên
Địa chỉ: thuần như 1, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON QUÝ HÒA

MST: 4900786369- Đại diện:
Địa chỉ: Nà lùng, Xã Quý Hòa, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG MÂM NON XÃ BẮC SƠN

MST: 4900786496- Đại diện: Đỗ Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Trí Yên, Xã Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON THIỆN LONG

MST: 4900786545- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn bắc hóa, Xã Thiện Long, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON HÒA BÌNH

MST: 4900786658- Đại diện:
Địa chỉ: Khuổi nhuần, Xã Hòa Bình, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON 1 XÃ QUANG LANG

MST: 4900786954- Đại diện: NGUYễN THị LOAN
Địa chỉ: Quang Lang, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON 1 XÃ VẠN LINH

MST: 4900787041- Đại diện: VI THị THơM
Địa chỉ: Phố Mới, Xã Vạn Linh, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON 2 XÃ TRI LỄ

MST: 4900787161- Đại diện: Vũ THANH THúY
Địa chỉ: Thôn Nà Bó, Xã Tri Lễ, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUANG ĐỨC

MST: 4900787330- Đại diện: Hoàng Thị Quyên
Địa chỉ: Số 116, đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO VIÊN

MST: 4900787588- Đại diện: Nông Thị Triệu Hằng
Địa chỉ: Thôn Pò Mòn, Xã Đào Viên, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂN THÀNH

MST: 4900788990- Đại diện: HOàNG VăN LụC
Địa chỉ: Gốc gạo, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CHU TÚC

MST: 4900789105- Đại diện: HOàNG THị THUậN
Địa chỉ: Thôn Nà Tèn, Xã Chu Túc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐĂNG

MST: 4900789708- Đại diện:
Địa chỉ: 15 khu Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG CÁC

MST: 4900790118- Đại diện: TRIệU HươNG DâNG
Địa chỉ: ., Xã Tràng Các, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LA

MST: 4900791288- Đại diện: Nông Thị Hồng Chuyên
Địa chỉ: Thôn Bản Pòa, Xã Bình La, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẰNG KHÁNH

MST: 4900792235- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Bằng Khanh, Xã Bằng Khánh, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 XÃ VŨ LĂNG

MST: 4900792242- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Thanh Yên I, Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÂN VIỆT

MST: 4900795959- Đại diện: Đinh Thị Hường
Địa chỉ: Nà Lẹng, Xã Tân Việt, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV LỆ QUYÊN 89

MST: 4900799079- Đại diện: Nguyễn Thị Lệ Quyên
Địa chỉ: Số 131, đường Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC QUỐC TẾ HONEY

MST: 4900799960- Đại diện: Bế Văn Thành
Địa chỉ: Số nhà 199, đường Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂM LONG

MST: 4900800359- Đại diện: Bùi Hồng Linh
Địa chỉ: Số 218, đường Bà Triệu, Khối 3, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn