Lạng Sơn Lĩnh vực: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại Lạng Sơn
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG BẮC

MST: 4900781297- Đại diện: Hoàng Minh Chiến
Địa chỉ: Số 38, phố Đặng Dung, Khu Đô thị Phú Lộc IV, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV HỒNG PHƯƠNG ANH TRANG

MST: 4900784805- Đại diện: Lăng Thị Linh Trang
Địa chỉ: Số 3A, phố Mỹ Sơn 5, khối 9, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN

MST: 4900822264- Đại diện: Lăng Thị Linh Trang
Địa chỉ: Số nhà 3A, phố Mỹ Sơn 5, khối 9, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn