Lạng Sơn Lĩnh vực: Giáo dục mầm non

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Giáo dục mầm non tại Lạng Sơn
Trường Mầm Non Xã Nam La

MST: 4900759809- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Nam La

Trường Mầm non xã Vân Mộng

MST: 4900759862- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Nà Pua

Trường Mầm non Đại An

MST: 4900759929- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Bình Đãng B

Trường Mầm Non Xã Hữu Lân

MST: 4900760071- Đại diện: Nông Thị Huệ
Địa chỉ: Vinh Tiên

Trường Mầm Non Xã Xuân Lễ

MST: 4900760297- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Lầy

Trường Mầm Non Trấn Ninh

MST: 4900760321- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Bản Hẻo

Trường Mầm Non Xã Lợi Bác

MST: 4900760473- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Nà U

Trường Mầm Non Xã Tam Gia

MST: 4900760480- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Pò Nâm

Trường Mần Non xã Phú Xá

MST: 4900761004- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Còn Chủ

Trường Mầm Non xã Hồng Phong

MST: 4900761011- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Còn Quyền

Trường Mầm Non Hoa Hồng

MST: 4900762600- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Hoàng Tân

Trường Mầm Non Xã Hòa Cư, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

MST: 4900770231- Đại diện: Hà Thúy Kiều
Địa chỉ: Thôn Bản Luận

Trường Mầm Non Xã Hòa Cư, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

MST: 4900770249- Đại diện: Hà Thúy Kiều
Địa chỉ: Thôn Bản Luận

Trường Mầm Non Xã Hiệp Hạ

MST: 4900771316- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Tằm Pục

Trường Mầm Non Xã Xuân Tình

MST: 4900771404- Đại diện:
Địa chỉ: Khòn Nà

Trường Mầm non xã Hòa Bình

MST: 4900771764- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Trung Thượng

Trường Mầm Non Xã Tam Gia

MST: 4900771771- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Pò Nâm

Trường Mầm non xã Tú Xuyên

MST: 4900771813- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Hang Nà

Trường Mầm Non Xã Tĩnh Bắc

MST: 4900771933- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Bó Luồng

Trường Mầm non II xã Bính Xá

MST: 4900772052- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Pò Háng

Trường Mầm Non Xã Vân Mộng

MST: 4900772172- Đại diện:
Địa chỉ: ôn Cựu II

Trường mẫm non xã Hồng Thái

MST: 4900772422- Đại diện: Vy Xuân Nương
Địa chỉ: Thôn Bản Nhùng

Trường Mầm non Hùng Việt

MST: 4900772616- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Nhàn

Trường Mầm non xã Thanh Lòa

MST: 4900772623- Đại diện:
Địa chỉ: Thanh Lòa

Trường Mầm Non Song Giang

MST: 4900772775- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Pác Làng

Trường Mầm non xã Lộc Yên

MST: 4900774099- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Bản Héc

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CÔNG SƠN

MST: 4900780938- Đại diện: Lê Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Cốc Tranh, Xã Công Sơn, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ MẪU SƠN

MST: 4900780945- Đại diện: Nông Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Co Loi, Xã Mẫu Sơn, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG LẠC

MST: 4900781000- Đại diện: Loan Thị Thao
Địa chỉ: Km 5 Quốc Lộ 1A Cũ, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH HÒA

MST: 4900781096- Đại diện:
Địa chỉ: thôn bản mìn, Xã Thành Hòa, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÂN LANG

MST: 4900781120- Đại diện: Trịnh Thị Dung
Địa chỉ: Pác cần, Xã Tân Lang, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẰNG KHÁNH

MST: 4900781233- Đại diện: Mai Hồng Nhung
Địa chỉ: Thôn Khòn Khoang, Xã Bằng Khánh, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HỢP THÀNH

MST: 4900781709- Đại diện: Đặng Thị Thùy
Địa chỉ: Khối 5, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THỤY HÙNG

MST: 4900784668- Đại diện: Đinh Thị Ngân
Địa chỉ: Thôn bản tả, Xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MÂM NON XÃ BẮC SƠN

MST: 4900786496- Đại diện: Đỗ Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Trí Yên, Xã Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON 1 XÃ QUANG LANG

MST: 4900786954- Đại diện: NGUYễN THị LOAN
Địa chỉ: Quang Lang, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON 1 XÃ VẠN LINH

MST: 4900787041- Đại diện: VI THị THơM
Địa chỉ: Phố Mới, Xã Vạn Linh, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON 2 XÃ TRI LỄ

MST: 4900787161- Đại diện: Vũ THANH THúY
Địa chỉ: Thôn Nà Bó, Xã Tri Lễ, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUANG ĐỨC

MST: 4900787330- Đại diện: Hoàng Thị Quyên
Địa chỉ: Số 116, đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO VIÊN

MST: 4900787588- Đại diện: Nông Thị Triệu Hằng
Địa chỉ: Thôn Pò Mòn, Xã Đào Viên, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CHU TÚC

MST: 4900789105- Đại diện: HOàNG THị THUậN
Địa chỉ: Thôn Nà Tèn, Xã Chu Túc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG CÁC

MST: 4900790118- Đại diện: TRIệU HươNG DâNG
Địa chỉ: ., Xã Tràng Các, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LA

MST: 4900791288- Đại diện: Nông Thị Hồng Chuyên
Địa chỉ: Thôn Bản Pòa, Xã Bình La, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẰNG KHÁNH

MST: 4900792235- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Bằng Khanh, Xã Bằng Khánh, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÂN VIỆT

MST: 4900795959- Đại diện: Đinh Thị Hường
Địa chỉ: Nà Lẹng, Xã Tân Việt, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ XUÂN DƯƠNG

MST: 4900805364- Đại diện: Vũ Thị Hông
Địa chỉ: Thôn Pò Chang, Xã Xuân Dương, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÂN LẬP

MST: 4900807072- Đại diện: Vy Thị Thu Huệ
Địa chỉ: Đồng Sinh, Xã Tân Lập, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TIẾN

MST: 4900807308- Đại diện: Triệu Thị Ngọc
Địa chỉ: Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON 2 XÃ TÂN THÀNH

MST: 4900807731- Đại diện: Nguyễn Thị Yến
Địa chỉ: Gốc gạo, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON HẰNG NGA

MST: 4900808559- Đại diện: Vũ Thị Hằng Nga
Địa chỉ: Số 30, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn