Lạng Sơn Lĩnh vực: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu tại Lạng Sơn
DNTN Hà Tuyên

MST: 4900260167- Đại diện: Nguyễn Thành Tuân
Địa chỉ: Xóm Vỹ Thượng, Xã Hoàng Đồng

Công ty TNHH MTV Việt ý

MST: 4900421784- Đại diện: Trần Minh Bách
Địa chỉ: Số 306, khu Dây thép