Lai Châu Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Giáo dục và đào tạo tại Lai Châu
TRƯỜNG MẦM NON TẢ PHÌN

MST: 6200083244- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Tả Phìn, Xã Tả Phìn, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ GIANG MA

MST: 6200083332- Đại diện: Đèo Thị Tâm
Địa chỉ: Xã Giang Ma, Xã Giang Ma, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM HĂN

MST: 6200083396- Đại diện: Phí Hải Quân
Địa chỉ: Nậm Hăn, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM CUỔI

MST: 6200083438- Đại diện: Bùi Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: Cuổi Nưa, Xã Nậm Cuổi, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG THCS PAPE

MST: 6200083477- Đại diện:
Địa chỉ: Bản PaPe, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG THPT NẬM TĂM

MST: 6200083501- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Nậm Tăm, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC XÃ MƯỜNG KHOA

MST: 6200083565- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mường Khoa, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 KA LĂNG

MST: 6200083639- Đại diện: Pờ Phì Lòng
Địa chỉ: Ka Lăng, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÀO SAN

MST: 6200083910- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Dào San, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON PA KHÓA

MST: 6200084093- Đại diện:
Địa chỉ: xã Pa Khóa, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 THỊ TRẤN TÂN UYÊN

MST: 6200084209- Đại diện:
Địa chỉ: Khu 21 thị trấn Tân Uyên, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG THCS PA KHÓA

MST: 6200084470- Đại diện:
Địa chỉ: xã Pa Khóa, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 THỊ TRẤN SÌN HỒ

MST: 6200084488- Đại diện:
Địa chỉ: thị Trấn, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC XÃ NẬM SỎ

MST: 6200084664- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Nà Ngò, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NÀ LÀO XÃ NẬM SỎ

MST: 6200084671- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Nà Lào, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ SƠN BÌNH

MST: 6200084696- Đại diện: Nguyễn Bình Diên
Địa chỉ: Bả 46 xã Sơn bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC XÃ NẬM CẦN

MST: 6200084713- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Phiêng Bay, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ NẬM CẦN

MST: 6200084738- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Nà Phát, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NẬM CẦN

MST: 6200084745- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Phiêng Núc, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 NẬM SỎ

MST: 6200084752- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Phát Báng, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN TAM ĐƯỜNG

MST: 6200084801- Đại diện: Nguyễn Thị Hiệu
Địa chỉ: Thị Trấn, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM SỎ 2 XÃ NẬM SỎ

MST: 6200084826- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Nậm Sỏ, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT HUYỆN NẬM NHÙN

MST: 6200084840- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Nậm Hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

TRƯỜNG THCS XÃ TÀ MÍT

MST: 6200084897- Đại diện:
Địa chỉ: Bản ít Chom, Xã Tà Mít, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC CĂN CO

MST: 6200084921- Đại diện:
Địa chỉ: xã Căn Co, Xã Căn Co, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM CHA

MST: 6200085019- Đại diện:
Địa chỉ: Xã nậm Cha, Xã Nậm Cha, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS BẢN HON

MST: 6200085033- Đại diện: Vũ Đình Bền
Địa chỉ: Xã Bản Hon, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HỒ THẦU

MST: 6200085040- Đại diện: Đặng Mạnh Trường
Địa chỉ: Xã Hồ Thầu, Xã Hồ Thầu, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIANG MA

MST: 6200085065- Đại diện: Nguyễ Đức Tình
Địa chỉ: Xã Giang Ma, Xã Giang Ma, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẢN HON

MST: 6200085146- Đại diện: Lưu thị Sơn
Địa chỉ: Xã Bản Hon, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BÌNH LƯ

MST: 6200085273- Đại diện: Nguyễn Thị Khoai
Địa chỉ: Xã Bình Lư, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG THCS XÃ KAN HỒ

MST: 6200085386- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Kan Hồ, Xã Kan Hồ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG THCS BẢN GIANG

MST: 6200085393- Đại diện: Hoàng Thị Bích Huệ
Địa chỉ: Xã Bản Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC TÀ LÈNG

MST: 6200085435- Đại diện: Lý Đức Thanh
Địa chỉ: Xã Tà Lèng, Xã Tả Lèng, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NÀ TĂM

MST: 6200085474- Đại diện: Phùng Thị Phượng
Địa chỉ: Xã Nà Tăm, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẢ LÈNG

MST: 6200085668- Đại diện: Đõ Thị hiền
Địa chỉ: Bàn Khum Há, Xã Tả Lèng, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM KHAO

MST: 6200085756- Đại diện:
Địa chỉ: Nậm Khao, Xã Nậm Khao, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 THỊ TRẤN

MST: 6200086911- Đại diện:
Địa chỉ: Thị Trấn, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PA TẦN

MST: 6200087457- Đại diện: Nguyễn Văn Năm
Địa chỉ: Xã Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HỮU THỌ

MST: 6200087841- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mường Tè, Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT-THCS XÃ THU LŨM

MST: 6200087880- Đại diện:
Địa chỉ: xã Thu Lũm, Xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BTTH THUM LUM

MST: 6200087922- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Thum Lũm, Xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON THỊ THẤN

MST: 6200087947- Đại diện:
Địa chỉ: TT Tam Đường, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON BẢN BO

MST: 6200088041- Đại diện: Lê Thị Yên
Địa chỉ: Bản Bo, Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦN NON SÙNG PHÀI

MST: 6200088073- Đại diện: Vũ Thị Thanh
Địa chỉ: Xã Sùng Phài, Xã Sùng Phài, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ KA LĂNG

MST: 6200088429- Đại diện:
Địa chỉ: xã Ka Lăng, , Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PTBTBT - THCS MÙ CẢ

MST: 6200089366- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mù Cả, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON KHUN HÁ

MST: 6200089461- Đại diện: Lại Thị Thao
Địa chỉ: xã Khun Há, Xã Khun Há, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS VÀNG SAN

MST: 6200091608- Đại diện:
Địa chỉ: Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ TỔNG

MST: 6200091855- Đại diện: Nguyễn Công Thương
Địa chỉ: Tà Tổng, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu