Lai Châu Lĩnh vực: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Lai Châu
Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Tam Đường

MST: 6200065982- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Sân Bay

Trường PT dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu

MST: 6200066055- Đại diện: Lưu Hồng Phương
Địa chỉ:

Trường THPT Quyết Thắng

MST: 6200021907- Đại diện:
Địa chỉ: Phường Quyết Thắng

Trường THPT số 2 huyện Tân Uyên

MST: 6200022971- Đại diện:
Địa chỉ: Thị trấn Tân Uyên

Trường trung học phổ thông Sìn Hồ

MST: 6200023527- Đại diện:
Địa chỉ: Khu 3

Trường THPT Bình Lư huyện Tam Đường

MST: 6200023710- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Bình Lư, thị trấn Tam Đường

Trường trung học phổ thông huyện Phong Thổ

MST: 6200024457- Đại diện:
Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ

Trường THPT Mường Than

MST: 6200025436- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Phúc Than

Trường THPT số 1 Than Uyên

MST: 6200025563- Đại diện:
Địa chỉ: Kh6, Thị Trấn Than Uyên

Trường phổ thông dân tộc nội trú Mường Tè

MST: 6200026278- Đại diện:
Địa chỉ: Thị trấn Mường Tè

Trường THPT huyện Mường Tè

MST: 6200026292- Đại diện:
Địa chỉ: Thị trấn Mường Tè

Trường cấp 2 thị trấn Mường Tè

MST: 6200027257- Đại diện:
Địa chỉ: Khu 7

Trường trung học cơ sở Bum Nưa

MST: 6200027313- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Bum Nưa, thị trấn Mường Tè

Trường trung học số 1 Bum Nưa

MST: 6200027320- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Bum Nưa, thị trấn Mường Tè

Trường trung học cơ sở Bum Tở

MST: 6200027384- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Bum Tở

Trường trung học cơ sở xã Kan Hồ

MST: 6200027419- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Kan Hồ

Trường trung học cơ sở xã Nậm Hàng

MST: 6200027433- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Nậm Hàng

Trường trung học số 1 xã Nậm Hàng

MST: 6200027440- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Nậm Hàng

Trường trung học cơ sở xã Mường Mô

MST: 6200027761- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mường Mô

Trường trung học số 1 xã Mường Mô

MST: 6200027779- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mường Mô

Trường trung học cơ sở Pa Vệ Sủ

MST: 6200027962- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Pa Vệ Sủ

Trường trung học cơ sở xã Ka Lăng

MST: 6200028074- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Ka Lăng

Trường trung học cơ sở xã Mường Tè

MST: 6200028148- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mường Tè

Trường trung học số 1 xã Mường Tè

MST: 6200028194- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mường Tè

Trường PTCS Pắc Ma

MST: 6200030524- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mường Tè

Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Than Uyên

MST: 6200032715- Đại diện:
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Than Uyên

Trường trung học phổ thông Nậm Hàng

MST: 6200068366- Đại diện:
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn

Trường THCS số 1 Noong Hẻo

MST: 6200075532- Đại diện:
Địa chỉ: bản Noong Hẻo

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Tăm

MST: 6200076335- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Phiêng Lót, NậmTăm

Trường trung học cơ sở Pa Tần

MST: 6200076543- Đại diện:
Địa chỉ: Pa Tần

Trường THCS Xà Dề Phìn

MST: 6200076688- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Can Hồ, xã Xà Dề Phìn

Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn

MST: 6200076945- Đại diện:
Địa chỉ: Nậm Hăn

Trường THCS Nậm Mạ

MST: 6200077219- Đại diện:
Địa chỉ: Nậm Mạ

Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải

MST: 6200077924- Đại diện:
Địa chỉ: Bản San Sải Hồ

Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo

MST: 6200077949- Đại diện:
Địa chỉ: xã Thà Giàng Chải

Trường PTDT Bán trú THCS Lùng Thàng

MST: 6200077811- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Can Hồ

Trường PTDTBTTHCS Phăng Số Lin

MST: 6200077843- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Tả Sử Trồ

Trường PTDTBT THCS Nậm Cha

MST: 6200077917- Đại diện:
Địa chỉ: xã Nậm Cha

Trường PTDTBT THCS Ma Quai

MST: 6200077956- Đại diện:
Địa chỉ: bản Nậm Mạ Thái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC BẢN HON

MST: 6200080476- Đại diện: Trần Văn Tân
Địa chỉ: Bản Hon, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TNCS XÃ HỒ THẦU

MST: 6200080934- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Hồ Thầu, Xã Hồ Thầu, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG CƠ SỞ NÀ TĂM

MST: 6200080966- Đại diện: Nguyễn Thị The
Địa chỉ: Xã Nà Tăm, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG THCS XÃ NÙNG NÀNG

MST: 6200081913- Đại diện: Nguyễn Thúy Nga
Địa chỉ: Bản Sáy Sau I, Xã Nùng Nàng, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG THCS THÈN SIN

MST: 6200082057- Đại diện: Nguyễn Văn Trưởng
Địa chỉ: Xã Thèn Sin, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SÙNG PHÀI

MST: 6200082297- Đại diện: Dương Thị Minh Huệ
Địa chỉ: Xã Sùng Phài, Xã Sùng Phài, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦN NON NÙNG NÀNG

MST: 6200082360- Đại diện: Lê Thị Lan
Địa chỉ: Nùng Nàng, Xã Nùng Nàng, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC NÙNG NÀNG

MST: 6200082378- Đại diện: Phan Thị Bẩy
Địa chỉ: Xã Nùng Nàng, Xã Nùng Nàng, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ THÈN SIN

MST: 6200082392- Đại diện: Nguyễn Văn trưởng
Địa chỉ: Xã Thèn Sin, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG THCS SÙNG PHÀI

MST: 6200082402- Đại diện: Nguyễn Thị Nguyên
Địa chỉ: Xã Sùng Phài, Xã Sùng Phài, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

MST: 6200082427- Đại diện: Vũ Văn Đáng
Địa chỉ: Thị Trấn Tam Đường, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu