Lai Châu Lĩnh vực: Giáo dục mầm non

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Giáo dục mầm non tại Lai Châu
Trường mầm non Hoa Sen

MST: 6200024841- Đại diện:
Địa chỉ: Phường Đoàn Kết

Trường mầm non San Thàng

MST: 6200024866- Đại diện:
Địa chỉ: Xã San Thàng

Trường mầm non Đoàn Kết

MST: 6200024880- Đại diện:
Địa chỉ: Phường Đoàn Kết

Trường mầm non số 2 thị trấn Mường Tè

MST: 6200027232- Đại diện:
Địa chỉ: Khu 8

Trường mầm non số 1thị trấn Mường Tè

MST: 6200027271- Đại diện:
Địa chỉ: Khu 3

Trường mầm non số 1 Bum Nưa

MST: 6200027338- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Bum Nưa, thị trấn Mường Tè

Trường mầm non số 1 xã Mường Mô

MST: 6200027666- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mường Mô

Trường mầm non xã Mường Tè

MST: 6200028162- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mường Tè

Trường mầm non Hoa Ban

MST: 6200067066- Đại diện: Phạm Thị Thái
Địa chỉ:

Trường mầm non xã Lùng Thàng

MST: 6200073510- Đại diện:
Địa chỉ: bản Can Hồ

Trường mầm non Phăng Sô Lin

MST: 6200075557- Đại diện:
Địa chỉ: bản Phăng Sô Lin

Trường mầm non Pa Tần

MST: 6200075606- Đại diện:
Địa chỉ: Pa Tần

Trường mầm non Phìn Hồ

MST: 6200075620- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Phìn Hồ

Trường mầm non Tủa Sín Chải

MST: 6200076952- Đại diện:
Địa chỉ: Tủa Sín Chải

Trường mầm non Nậm Mạ

MST: 6200077201- Đại diện:
Địa chỉ: Nậm Mạ

Trường Mầm non Hồng Thu

MST: 6200077297- Đại diện:
Địa chỉ: Hồng Thu

Trường mầm non số 1 Noong Hẻo

MST: 6200077836- Đại diện:
Địa chỉ: xã Noong Hẻo

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TẢ LÈNG

MST: 6200082032- Đại diện: Nghiêm Thị Vỵ
Địa chỉ: Xã Tả Lèng, Xã Tả Lèng, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON MA QUAI

MST: 6200082635- Đại diện: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Xã Ma Quai, Xã Ma Quai, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÀ DỀ PHÌN

MST: 6200082709- Đại diện: Nguyễn Hồng Hiệu
Địa chỉ: xã Xà Dề Phìn, Xã Xà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON HỒ THẦU

MST: 6200082811- Đại diện: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Hồ Thầu, Xã Hồ Thầu, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦN NON BẢN BO

MST: 6200082836- Đại diện:
Địa chỉ: Bản Bo, Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON LÀNG MÔ

MST: 6200082843- Đại diện: Phạm Thị Khánh Hòa
Địa chỉ: bản Nhiều Sáng 2, Xã Làng Mô, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON TẢ PHÌN

MST: 6200083244- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Tả Phìn, Xã Tả Phìn, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM CUỔI

MST: 6200083438- Đại diện: Bùi Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: Cuổi Nưa, Xã Nậm Cuổi, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON PA KHÓA

MST: 6200084093- Đại diện:
Địa chỉ: xã Pa Khóa, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 THỊ TRẤN SÌN HỒ

MST: 6200084488- Đại diện:
Địa chỉ: thị Trấn, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM CHA

MST: 6200085019- Đại diện:
Địa chỉ: Xã nậm Cha, Xã Nậm Cha, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 THỊ TRẤN

MST: 6200086911- Đại diện:
Địa chỉ: Thị Trấn, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT-THCS XÃ THU LŨM

MST: 6200087880- Đại diện:
Địa chỉ: xã Thu Lũm, Xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 NẬM TĂM

MST: 6200092168- Đại diện: Bùi Thị Vân Anh
Địa chỉ: Tà Tủ, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM HĂN

MST: 6200093203- Đại diện: Phạm Thị Tốt
Địa chỉ: Nậm Hăn, Xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu