CÔNG TY mới tại: Lai Châu

Công ty cổ phần thương mại đại nguyên

MST: 6200005013- Đại diện: Bùi Xuân Hoàn
Địa chỉ: Phường Đoàn Kết

Trung tâm phát hành sách văn hoá phẩm tỉnh Lai Châu

MST: 6200005038- Đại diện: Đỗ Thanh Phê
Địa chỉ: Phường Đoàn kết, thị xã lai châu

Trung tâm máy tính & DVTM Trường Sơn

MST: 6200047119- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 320, đường Trần Phú

Công ty TNHH một thành viên Hoàng Linh

MST: 6200047140- Đại diện: Bùi Xuân Thường
Địa chỉ: Tổ 4

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Thái Hà

MST: 6200047158- Đại diện: Lưu Văn Bách
Địa chỉ: Số nhà 478, đường Trần Hưng Đạo

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Quang Vinh

MST: 6200047207- Đại diện: Bùi Quang Minh
Địa chỉ: kHU 2

Công ty TNHH một thành viên Minh Lập

MST: 6200047214- Đại diện: Phạm Văn Thắng
Địa chỉ: Tổ 8

Công Ty TNHH  Một Thành Viên Trang Anh Dũng

MST: 6200047221- Đại diện: Đỗ Xuân Mạnh
Địa chỉ: kHU 2

Trung tâm cung ứng thiết bị và chuyển giao công nghệ Long Châu

MST: 6200005172- Đại diện:
Địa chỉ: Phong Châu 1, Phường Đoàn kết

Công ty TNHH một thành viên Hải Kim

MST: 6200047528- Đại diện: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Than Uyên

Công ty TNHH Minh Thành

MST: 6200047535- Đại diện: Vũ Trung Tuấn
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Phong

Công Ty TNHH  Một Thành Viên Huy Hiệu

MST: 6200047542- Đại diện: Nguyễn Đức Huy
Địa chỉ: kHU 2

Công ty TNHH Dược liệu Sìn Hồ

MST: 6200005327- Đại diện: Nguyễn Vĩnh Hảo
Địa chỉ: Tả Phìn, xã Xà Dề Phìn

Công ty TNHH Đá Lai Châu

MST: 6200005341- Đại diện: Nguyễn Thượng Nguyên
Địa chỉ: phường Quyết Thắng

Công Ty TNHH  Thái Hà

MST: 6200005366- Đại diện: Phạm Duy Hà
Địa chỉ: Tổ 3

Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường

MST: 6200005454- Đại diện: Đỗ văn Xiêng
Địa chỉ: Phường Quyết Thắng

Công ty cổ phần khai thác khoáng sản và đầu tư xây dựng Trường Thành

MST: 6200005479- Đại diện: Hoàng Khải Tiến
Địa chỉ: Phường Đoàn Kết

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Lê Hoàng

MST: 6200005503- Đại diện: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Phường Đoàn Kết

Công Ty CP  Vật Tư Xăng Dầu Lai Châu

MST: 6200005542- Đại diện: Lê Ngọc Tụ
Địa chỉ: Đoàn Kết 1

Công ty TNHH Huệ Quỳnh

MST: 6200005567- Đại diện: Phạm Như Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Quyết Thắng

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Long

MST: 6200005574- Đại diện: Nguyễn Văn Xuân
Địa chỉ: Phố Phong Châu 2, Phường Đoàn Kết

Công ty cổ phần thuỷ điện Chu Va

MST: 6200005616- Đại diện: Vũ Văn Cảnh
Địa chỉ: Xã Bình Lư

Trung tâm tư vấn, dịch vụ tài chính tỉnh Lai Châu

MST: 6200005694- Đại diện: Trần Văn Lượng
Địa chỉ: Phố Phong Châu 2, Phường Đoàn Kết- thị xã lai Châu

Công ty TNHH xây dựng Minh Tuấn

MST: 6200005704- Đại diện: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Quyết Thắng

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Chiến Thắng

MST: 6200005711- Đại diện: Trần Văn Chiến
Địa chỉ: Phường Quyết Thắng  - thị xã Lai Châu

Công ty TNHH Thái Sơn

MST: 6200005768- Đại diện: Nguyễn Trường Sơn
Địa chỉ: Phố Quyết Thắng 3, Phường Quyết Thắng

Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản số 1 Lai Châu

MST: 6200048352- Đại diện: Phạm Quang Nam
Địa chỉ: Số nhà 38

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thương Mại Và Xây Dựng Đức Hà

MST: 6200048641- Đại diện: Đặng Xuân Trường
Địa chỉ: Tổ 16

Công Ty Cổ Phần  Đầu Tư Và Xây Dựng Toàn Thắng

MST: 6200049204- Đại diện: Đặng Xuân Linh
Địa chỉ:

Công ty TNHH một thành viên tư vấn & xây dựng Xuân Trường

MST: 6200049211- Đại diện: Nguyễn Thị Thơ
Địa chỉ: Số nhà 106, tổ dân cư số 14

Công ty cổ phần ván sợi MDF Minh Sơn

MST: 6200049388- Đại diện: Trần ứng Minh
Địa chỉ:

Công ty cổ phần xây dựng & thương mại Vĩnh Thái

MST: 6200049437- Đại diện: Nguyễn Hướng
Địa chỉ:

Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng 569

MST: 6200049444- Đại diện: Trần Vĩnh Cửu
Địa chỉ: Tổ 11

Công ty TNHH một thành viên Lộc An

MST: 6200049451- Đại diện: Trần Nguyên Hạnh
Địa chỉ: Tổ 6

CôNG TY TNHH MôÊT THA€NH VIêN ĐIÊNH QUâN

MST: 6200049613- Đại diện: PHAN VăN SơN
Địa chỉ: Tô‰ 6

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THảO TùNG

MST: 6200049860- Đại diện: HOàNG VăN NGHĩA
Địa chỉ:

Cửa hàng văn phòng phẩm Duy Đạt

MST: 6200050055- Đại diện:
Địa chỉ: 034 đường Nguyễn Chí Thanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn & Xây Dựng Thái Phương

MST: 6200050400- Đại diện: nguyễn quốc đạt
Địa chỉ: Số nhà 106, Tổ 14

Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Hồng Tuân

MST: 6200050418- Đại diện: vũ hồng tuân
Địa chỉ: Số nhà 110, đường Nguyễn Trãi, Tổ 8

Công Ty TNHH Một Thành Viên 89

MST: 6200051073- Đại diện: ngô quang đạo
Địa chỉ: Tổ 3

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Xây Dựng Hoàn Thiện

MST: 6200051098- Đại diện: Đào Công Hoàn
Địa chỉ: Tổ 2

Công Ty TNHH Chung Thủy

MST: 6200051852- Đại diện: Đặng Văn Chung
Địa chỉ: Tổ 9

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng & Thương Mại Thành Hoa

MST: 6200052038- Đại diện: Vũ XUâN THàNH
Địa chỉ: Khu 5

Công Ty CP Hoàng Liên

MST: 6200053144- Đại diện: Nguyễn Văn Huyền
Địa chỉ: Khu 21

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thế Công

MST: 6200053176- Đại diện: Nguyễn Vinh Quang
Địa chỉ: Khu 3

Công Ty CP Thương Mại Xăng Dầu Nậm Hàng

MST: 6200053183- Đại diện: mai văn lại
Địa chỉ: Số nhà 38, đường Trần Hưng Đạo

Công Ty TNHH Sáu Sử

MST: 6200053264- Đại diện: Bùi Quang Sử
Địa chỉ: Số nhà 202, đường Trần Phú

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tuấn Thành

MST: 6200053271- Đại diện: Lê Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Tổ 16

Công Ty CP Đầu Tư Và Thương Mại Sơn Lâm

MST: 6200053289- Đại diện: Trịnh Ngọc Sơn
Địa chỉ:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Khanh

MST: 6200053296- Đại diện: Lê Thị Khanh
Địa chỉ: Tổ 19