CÔNG TY mới tại: Lai Châu

Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè

MST: 6200044502- Đại diện: Nguyễn Đăng Lương
Địa chỉ: Khu phố 2

Công ty TNHH một thành viên Thịnh Phát

MST: 6200044527- Đại diện: Đoàn Thị Lê Bình
Địa chỉ: Tổ 3

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Châu Long

MST: 6200044534- Đại diện: Nguyễn Minh Châu
Địa chỉ: Số nhà 080, Đường Chu Văn An

Công Ty TNHH  Một Thành Viên Thảo Nguyên

MST: 6200044566- Đại diện: Hoàng Đình Dương
Địa chỉ:

Công ty TNHH một thành viên Phú Dương

MST: 6200044598- Đại diện: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Số nhà 027, tổ 12

Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Vinh Liên Trung Quốc

MST: 6200044608- Đại diện: Tưởng Thủ Hồng
Địa chỉ:

Công ty TNHH Đồng Tâm

MST: 6200044693- Đại diện: Phạm Kim Lợi
Địa chỉ: Tổ 2

Công Ty TNHH  Một Thành Viên Việt Anh

MST: 6200044728- Đại diện: Vũ Thành Dũng
Địa chỉ: Tổ 1

Công ty TNHH một thành viên Hà Thành

MST: 6200044735- Đại diện: Đặng Khương Duy
Địa chỉ: Số nhà 314, đường Trần Phú

Công ty TNHH một thành viên Việt Hoa

MST: 6200044774- Đại diện: Trịnh Viết Hoa
Địa chỉ: Khu 3

Công ty TNHH tư vấn & đầu tư Thiên Lợi

MST: 6200044781- Đại diện: Đàm Xuân ánh
Địa chỉ:

Công ty cổ phần thủy điện Thèn Sin Việt

MST: 6200044799- Đại diện: Nguyễn Trọng Bằng
Địa chỉ: Số nhà 070, đường Trần Hưng Đạo

Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Kim

MST: 6200044809- Đại diện: Nguyễn Đức Quảng
Địa chỉ: Số nhà 070, đường Trần Hưng Đạo

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Liên

MST: 6200044823- Đại diện: La Đức Tám
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên

Công ty TNHH Thanh Thưởng

MST: 6200044855- Đại diện: Nguyễn Thọ Thưởng
Địa chỉ: Tổ 1

Công ty TNHH một thành viên Quyết Thắng

MST: 6200044894- Đại diện: Ngô Thanh Tình
Địa chỉ: Khu 1

Công ty cổ phần Phúc Lộc

MST: 6200044904- Đại diện: Đỗ Đức Luyện
Địa chỉ: Số nhà 61, đường Huỳnh Thúc Kháng

Công ty TNHH một thành viên xây dựng & thương mại Hòa Phú

MST: 6200044936- Đại diện: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Tổ 1

Công ty TNHH Khản Chung

MST: 6200044950- Đại diện: Đặng Văn Chung
Địa chỉ: Tổ 9

Công ty TNHH xây dựng & thương mại Trường Long

MST: 6200044968- Đại diện: Nguyễn Trung Thuỷ
Địa chỉ: Bản Tây Nguyên

Công ty TNHH một thành viên Đại Nam

MST: 6200044982- Đại diện: Lý Văn Nam
Địa chỉ: Phường Đoàn Kết

Công ty TNHH một thành viên Thái Thịnh

MST: 6200045009- Đại diện: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Khu 1

Công Ty TNHH  Một Thành Viên Đức Chuyển

MST: 6200045016- Đại diện: Nguyễn Đức Chuyển
Địa chỉ: Số nhà 82, đường Trần Phú

Công ty TNHH một thành viên Bình Giáp

MST: 6200045023- Đại diện: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Bản Nà Khiết

Công ty TNHH Anh Thơ

MST: 6200045048- Đại diện: Bùi Văn Thơ
Địa chỉ:

Công ty cổ phần xi măng Lai Châu

MST: 6200045055- Đại diện: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Xã San Thàng

Công ty TNHH một thành viên Anh Nghĩa

MST: 6200045062- Đại diện: Trương Thế Nghĩa
Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ

Công Ty TNHH Thương Mại Chung Mến

MST: 6200045087- Đại diện: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Ki ốt số 1, chợ Trung Tâm

Công Ty TNHH  Lương Việt

MST: 6200003721- Đại diện: Nguyễn Quốc Lương
Địa chỉ: Thôn Sùng Chô, Xã Nậm Noỏng

Công ty cổ phần Tân Thành

MST: 6200045136- Đại diện: Nông Văn Thuận
Địa chỉ: Khu 10

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Lai Châu

MST: 6200045150- Đại diện: Đỗ Đăng Dần
Địa chỉ: Tổ 1

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường Giang

MST: 6200045182- Đại diện: Đặng Nam Thiện
Địa chỉ: Tổ 3

Công Ty CP  Phát Triển Rừng Tây Bắc

MST: 6200045224- Đại diện: Phạm Minh Tuấn
Địa chỉ: Khu Bệnh Viện

CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG Số 9

MST: 6200045249- Đại diện: Lê VăN THAO
Địa chỉ: Tổ 15

Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Đức Nhàn

MST: 6200045256- Đại diện: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Tổ 1

Công ty TNHH một thành viên Xuân Hùng

MST: 6200045288- Đại diện: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Phúc Than

Công ty TNHH một thành viên Ngân Hà

MST: 6200045295- Đại diện: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 02, đường Trần Phú

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Dịch Vụ Việt ý

MST: 6200045305- Đại diện: Trần Ngọc Thanh
Địa chỉ: Tổ 8

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhất Đường

MST: 6200003866- Đại diện: Nguyễn Việt Tuấn
Địa chỉ: Phường Quyết  Thắng

Công ty TNHH một thành viên Trung Thành Đạt

MST: 6200045344- Đại diện: Lý A Dình
Địa chỉ: Bản Trung Chải 1

Công ty TNHH một thành viên Vương Nhung

MST: 6200045351- Đại diện: Vương Thị Nhung
Địa chỉ: Khu dân cư số 3

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển miền núi

MST: 6200045383- Đại diện: Nguyễn Trọng Vĩnh
Địa chỉ: Khu bệnh viện

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Thọ

MST: 6200045390- Đại diện: Vũ Khang Dinh
Địa chỉ: Tổ 12

Công ty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng Đạt Phát

MST: 6200045400- Đại diện: Nguỵ Văn Tú
Địa chỉ: Tổ 2

Công ty TNHH một thành viên thương mại & đầu tư Sứ Hảo

MST: 6200045418- Đại diện: Nguyễn Mạnh Sứ
Địa chỉ: Khu 6

Công ty TNHH xây dựng và quản lý thuỷ điện

MST: 6200045425- Đại diện: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Số nhà 264, đường Trần Hưng Đạo

Công ty TNHH một thành viên Cường Hà

MST: 6200045489- Đại diện: Phạm Văn Cường
Địa chỉ: Khu 15

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Xây Dựng Hoàng Lâm

MST: 6200045496- Đại diện: Vũ Văn Thắng
Địa chỉ: Hương Phong 2

Công Ty TNHH Xây Dựng Tiến Thảo

MST: 6200003993- Đại diện: Lại Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn Độc Lập

Công ty TNHH một thành viên Hải Anh

MST: 6200045513- Đại diện: Nguyễn Thế Dũng
Địa chỉ: Khu phố 6