Long An Lĩnh vực: Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú tại Long An
Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Vĩnh Cường Nghiệp

MST: 1100956337- Đại diện: Huỳnh Kiến Cường
Địa chỉ: 164 ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Công Ty TNHH King Riser Việt Nam

MST: 1101739462- Đại diện: Hứa Thị Bạch Tuyết
Địa chỉ: ấp 5