Long An Lĩnh vực: Xay xát và sản xuất bột thô

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Xay xát và sản xuất bột thô tại Long An
Công ty TNHH Thương Mại H & B

MST: 1100443818- Đại diện: Tăng Chí Bảo
Địa chỉ: 59 Huỳnh Việt Thanh Phường 2

DNTN Bé Ba

MST: 1100144984- Đại diện:
Địa chỉ: Âp Tây Nam xã Tân Hoà

Công Ty TNHH 01 Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Lê Lời

MST: 1100821315- Đại diện: Lê Thị Lời
Địa chỉ: Lộ Tân Bửu, ấp 4, xã Mỹ Yên

DNTN út Dũng

MST: 1100766142- Đại diện: Lê Thị Dung
Địa chỉ: ấp 1, xã Tân Tây

DNTN Chí Thành

MST: 1100448076- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Cái Cát xã Tuyên Thạnh

DNTN Phượng Hùng Phát

MST: 1100647681- Đại diện: Lê Thị Phượng
Địa chỉ: 469 Đường Đê Bao ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

DNTN Công Lập

MST: 1100448830- Đại diện: Trần Văn Bảo
Địa chỉ: ấp Voi Đình

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Đô Thị Xanh L.A

MST: 1101618066- Đại diện: Nguyễn Hoàng Lam
Địa chỉ: Số 28, ấp Tân Bình

DNTN Phước Thành

MST: 1100452153- Đại diện: Nguyễn Văn Nhương
Địa chỉ: ấp 1 xã Tân Đông

Công ty TNHH Tân Thuận

MST: 1100155640- Đại diện: Lê Phan Trinh
Địa chỉ: 1/23 Âp Phú Thanh, Thị trấn Tầm Vu

Công ty TNHH Thành Phát

MST: 1100155672- Đại diện: Võ Văn Tiệm
Địa chỉ: Âp 2 Xã Hòa Phú

DNTN Liên Hưng

MST: 1100155753- Đại diện:
Địa chỉ: 18/8 Âp 8 Xã Phước Tân Hưng

DNTN Kim Ngọc

MST: 1100155785- Đại diện:
Địa chỉ: Âp 3 Xã Bình Quới

DNTN Trung Thành

MST: 1100155841- Đại diện:
Địa chỉ: 137/7 Âp Thanh Hòa, Xã Thanh Phú Long

DNTN Phước Đạt

MST: 1100155915- Đại diện:
Địa chỉ: 234/8 Âp Thanh Tân, Xã Thanh Phú Long

DNTN Vĩnh Thành

MST: 1100155993- Đại diện:
Địa chỉ: Âp 7, Xã Vĩnh Công

DNTN Hưng phát

MST: 1100156073- Đại diện:
Địa chỉ: 24/8 Âp Thanh Tân, Xã Thanh Phú Long

DNTN Phước Nguyên

MST: 1100156122- Đại diện:
Địa chỉ: Âp Long Thuận, Xã Long Trì

DNTN Phước Thành

MST: 1100156228- Đại diện:
Địa chỉ: 84/6 Âp Long Thành, Xã Long trì

DNTN Mỹ Xuân

MST: 1100156475- Đại diện:
Địa chỉ: 83/4 Âp Mỹ Xuân, Xã Dương Xuân Hội

DNTN Nguyễn Lập

MST: 1100156764- Đại diện:
Địa chỉ: 26/22 Nguyễn Thông, Khóm 3 TT Tầm Vu

DNTN Hiệp Thành

MST: 1100157408- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Nhơn Hòa xã Bắc Hòa

DNTN Mỹ Hòa

MST: 1100459889- Đại diện: Ngô Thị Tiển
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa Xã Mỹ Lạc

DNTN Hồng Phát

MST: 1100364450- Đại diện:
Địa chỉ: 51/8 ấp 8 xã Vĩnh Công

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp-Cơ Khí Và Lương Thực Thực Phẩm

MST: 1100664038- Đại diện: Lê Hoàng Nhữ
Địa chỉ: Số 29, Nguyễn Thị Bảy

DNTN Hoàng Linh

MST: 1100364556- Đại diện: Tăng Chí Linh
Địa chỉ: 504/5 KP Bình Cư 2, Quốc lộ 1 phường 4

DNTN Thanh Liêm

MST: 1100466614- Đại diện: Phạm Thị Thanh Liêm
Địa chỉ: 174A/2 ấp 1 xã An Lục Long

DNTN Tấn Phát

MST: 1100168311- Đại diện:
Địa chỉ: Âp Nhà Thờ Xã Tân Lân

DNTN Vạn An

MST: 1100168689- Đại diện:
Địa chỉ: 184 ấp 2 Xã Mỹ Lệ

DNTN Hòa Thành

MST: 1100168833- Đại diện:
Địa chỉ: 03/01 Tổ 1 Khu 1B Thị trấn Cần Đước

DNTN Phước Đoàn

MST: 1100468065- Đại diện: Nguyễn Thị ánh
Địa chỉ: ấp 2 xã Hiệp Thạnh

Vũ Văn Phòng

MST: 1100369025- Đại diện:
Địa chỉ: ấp 4 Lạc Tấn

Công Ty TNHH Dương Vũ

MST: 1100846292- Đại diện: Nguyễn Quang Hòa
Địa chỉ: ấp Bình Cang

DNTN Dương Vũ

MST: 1100172251- Đại diện: Nguyễn Quang Hòa
Địa chỉ: ấp Bình Cang xã Bình Thạnh

Công Ty TNHH Nam Thiên

MST: 1100671317- Đại diện: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Số 85, Cử Luyện

Trần Văn Phòng

MST: 1100371754- Đại diện:
Địa chỉ: ấp Voi Đình, Thủy Đông

Công Ty TNHH Tân Dũng

MST: 1100174643- Đại diện: Trương văn Tiếp
Địa chỉ: Âp Bà Mía, Xã Mỹ Lệ

Công Ty TNHH Xay Xát Lúa Gạo Tấn Tài

MST: 1100850563- Đại diện: Văn Công Tấn
Địa chỉ: Số 1165 Quốc Lộ 1A, Khu Phố Nhơn Cầu, P. Tân Khánh

DNTN Tám Đủ

MST: 1100176489- Đại diện:
Địa chỉ: Âp 1 xã Mỹ Phú

DNTN Phước Hưng

MST: 1100176697- Đại diện:
Địa chỉ: 1/8 Âp 3 Nhà Thương Thị trấn Thủ Thừa

DNTN Kim Hoàn

MST: 1100176785- Đại diện:
Địa chỉ: 4/1 ấp 3 Nhà thương

DNTN Phước Hưng

MST: 1100177235- Đại diện:
Địa chỉ: Ô1 1/6 Âp Nhà dài

DNTN Nguyễn Ngọc Long

MST: 1100178824- Đại diện: Nguyễn Ngọc Long
Địa chỉ: ấp 4, xã Nhị Thành

Công ty TNHH Thành Phát

MST: 1100378421- Đại diện: Trần Thị Xuân Đào
Địa chỉ: 161 Nguyễn Đình Chiểu Phường 1

Công Ty TNHH Thuận Hưng Phát

MST: 1100481429- Đại diện: Nguyễn Trọng Cảnh
Địa chỉ: Số 159, Quốc lộ 1A, Khu phố Thanh Xuân

DNTN Thương Mại Sản Xuất Gia Công Vạn Phát

MST: 1100857752- Đại diện: Lê Thị Kim Cương
Địa chỉ: ấp 1, xã Tân Tây

DNTN Thuận Hòa I

MST: 1100184592- Đại diện: Mai Văn Uốt
Địa chỉ: ấp Vườn Xoài xã Thuận Nghĩa Hòa

DNTN Trung Liêm

MST: 1100184761- Đại diện:
Địa chỉ: ấp 4 xã Thủy Tây

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Xuất Khẩu Sài Gòn - Việt Hưng

MST: 1101260503- Đại diện: Nguyễn Lê Tuấn Vũ
Địa chỉ: ấp 1

DNTN Tấn Lợi

MST: 1100484518- Đại diện: Nguyễn Thị Bính
Địa chỉ: xã Tuyên Thạnh