Khánh Hòa Lĩnh vực: Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác tại Khánh Hòa
DNTN Phương Quân

MST: 4200480914- Đại diện: Nguyễn thị Thu
Địa chỉ: Thôn Thuận Lợi, xã Ninh Hà

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải & Thương Mại Mtv Hoà Phát

MST: 4201221817- Đại diện: NGUYễN ĐứC THUậN
Địa chỉ: thôn Cư Thạnh

DNTN Xây dựng Hoàng Nguyên

MST: 4200546643- Đại diện: Nguyễn Em
Địa chỉ: thôn Mỹ á, Ninh Thủy

Công Ty TNHH Huy Hoàng

MST: 4201134836- Đại diện: Phan Thanh Phong
Địa chỉ: Tổ dân phố 1