Hưng Yên Lĩnh vực: Sản xuất bao bì từ plastic

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Sản xuất bao bì từ plastic tại Hưng Yên
Công ty cổ phần bao bì xuất nhập khẩu Minh Anh

MST: 0900586820- Đại diện: Vương Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Ngọc Loan

Công ty TNHH bao bì Quang Anh

MST: 0900596603- Đại diện: Nguyễn Thị  Phương ái
Địa chỉ: KCN Tân Quang