Hưng Yên Lĩnh vực: Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự tại Hưng Yên
Công Ty TNHH  Sản Xuất Mì ăn Liền Mesa

MST: 0900272327- Đại diện: Lưu Văn Ngọc
Địa chỉ: Khu công nghiệp Minh Đức

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Thực Phẩm Ba Nhất

MST: 0900867490- Đại diện: Tạ Văn Ba
Địa chỉ: Thôn Bá Khê