Thừa Thiên Huế Lĩnh vực: Giáo dục văn hoá nghệ thuật

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Giáo dục văn hoá nghệ thuật tại Thừa Thiên Huế
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CAM

MST: 3301561621- Đại diện: Nguyễn Thị Diệu ái
Địa chỉ: 14 Tố Hữu, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Huế