Thừa Thiên Huế Lĩnh vực: Dạy nghề

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Dạy nghề tại Thừa Thiên Huế
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Vân Hải

MST: 3301228525- Đại diện: Nguyễn Văn Anh
Địa chỉ: 50 Bến Nghé

Trung tâm dạy nghề huyện Phú Vang

MST: 3301340608- Đại diện: Trần Đinh Nam
Địa chỉ: Phú Đa

TRUNG TâM DạY NGHề A LướI

MST: 3301522943- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Quảng Phú

Trung Tâm Dạy Nghề & Tạo Việc Làm Cho Người Tàn Tật

MST: 3301544792- Đại diện: Trần Văn Thành
Địa chỉ: 16 Thánh Gióng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 23 - BỘ QUỐC PHÒNG

MST: 3301602860- Đại diện: Lê Quang Bình
Địa chỉ: ., Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên, Huế