CÔNG TY mới tại: Hòa Bình

Công ty TNHH một thành viên Nam Khánh

MST: 5400308736- Đại diện: Chử Văn Định
Địa chỉ: Xóm Cáp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Đá Hợp Hoà

MST: 5400352319- Đại diện: NGUYễN THị HườNG
Địa chỉ: ( Nhà ông Bùi Văn Biên ) Xóm Trại Hoà

Công ty TNHH một thành viên Hồng Chính

MST: 5400308743- Đại diện: Lê Hông Phê
Địa chỉ: Thôn Bá Lam 2

Công ty TNHH một thành viên Trường Huy

MST: 5400308750- Đại diện: Phan Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Hà

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Duy Linh

MST: 5400308768- Đại diện: Bùi Văn Nịn
Địa chỉ: Số nhà 37, Phố Thống Nhất,

Công ty TNHH một thành viên Cát Khánh

MST: 5400308775- Đại diện: Trần Thị Bích Duyên
Địa chỉ: Số 57, Tổ 26, Đê Đà Giang, Phường Phương  Lâm

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bình Vân

MST: 5400308782- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 1, tổ 12

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hiền Trang

MST: 5400352372- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thanh Tùng, Thôn Mớ Đá

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Ngân Sơn

MST: 5400308817- Đại diện: Hoàng Văn Thu
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thu Hằng, tổ 23

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Hải

MST: 5400352397- Đại diện:
Địa chỉ: Số 85, tổ 3

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thống Nhất

MST: 5400308824- Đại diện: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Xóm Chùa

Công ty CP đầu tư xây dựng khu công nghiệp Đô thị Việt Nam Hoà Bình

MST: 5400308831- Đại diện:
Địa chỉ: UBND xã Yên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Châu Long

MST: 5400352414- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Hạ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cường Phát

MST: 5400352421- Đại diện:
Địa chỉ: ( Nhà ông Trần Quốc Thu ) tiểu khu 2

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Anh

MST: 5400352439- Đại diện: NGUYễN VăN SANG
Địa chỉ: ( Nhà ông Đặng Minh Hải ) Khu 3

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Xây Dựng Hữu Nghị

MST: 5400308905- Đại diện:
Địa chỉ: (Nhà ông Đặng Như Trượng), Số nhà 17, tổ 5

Công ty TNHH xây dựng An Sinh

MST: 5400308912- Đại diện: Nguyễn Duy Lành
Địa chỉ: Phố Bãi Nai

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đoàn Kết

MST: 5400352492- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Bin

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Phát

MST: 5400308944- Đại diện: Hoàng Công Nguyễn
Địa chỉ: Núi Ba Mô

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thiên Thiên Phú

MST: 5400352541- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Cao

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mường Cời Hoà Bình

MST: 5400352608- Đại diện: Đinh Công Thảo
Địa chỉ: ( Nhà ông Đinh Công Thảo ) Đội 1, xóm Cời

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phú An Hoà Bình

MST: 5400352615- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hợi, xóm Tân Lập

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Gia Ngân

MST: 5400352693- Đại diện:
Địa chỉ: Phố Tân Lập 2

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Thiện Mạnh

MST: 5400352767- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Đức Thiện, Số nhà 87, phố Hữu Nghị

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Quảng Cáo Duy Tân

MST: 5400352774- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà ông Trần Thanh, số 9, tổ 8

Công ty TNHH một thành viên Anh Dương

MST: 5400309271- Đại diện: Đinh Đức Hoàn
Địa chỉ: Tiểu khu 10, xã Thái Thịnh (nhà bà Trần Thị Đức)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại & Nội Thất Đại Anh.Jsc

MST: 5400309289- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Quang Trung, Tổ 9

Công ty cổ phần du lịch Mai Châu

MST: 5400309296- Đại diện: Nguyễn Công Niềm
Địa chỉ: Số 40, xóm Pom Coọng, thị Trấn Mai Châu

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hbid

MST: 5400352950- Đại diện: Khương Thị Hạnh
Địa chỉ: ( Nhà ông Nguyễn Văn Đương ), tiểu khu 10

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vân Hà

MST: 5400352968- Đại diện: Trương Quang Hà
Địa chỉ: Nhà ông Trương Quang Hà, Khu 11

Công Ty Cổ Phần Tam Thái

MST: 5400352975- Đại diện: Đặng Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: Tiểu khu 3

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Thương Mại Hưng Hải

MST: 5400353009- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Hồng Quang, tổ 14

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Quý Hoà

MST: 5400353016- Đại diện: Nguyễn Mạnh Hà
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Hùng, số nhà 8, khu 1

Công Ty Cổ Phần Hà Long

MST: 5400353023- Đại diện: Bùi Minh Chính
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Đoài, phòng 12, tầng 2, nhà 65, tổ 20

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Đại Phúc

MST: 5400353030- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà ông Trần Thế Hồng, tổ 3, phố Tân Thành

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huy Hoàng Kim Bôi

MST: 5400353048- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà ông Trần Hoàng Nghị, đội 3

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Eg

MST: 5400353055- Đại diện: Nguyễn Chí Dũng
Địa chỉ: Thôn Kim Đức

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nguyên Hải

MST: 5400353087- Đại diện:
Địa chỉ: ( nhà ông Tống Nguyên Cường ) Thôn Tân Sơn

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng An Thành

MST: 5400353094- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Cồi . Số 4, phố Thống Nhất

Vũ Văn Phòng

MST: 5400353111- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Liên Hồng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Cường

MST: 5400353136- Đại diện: Nguyễn Văn Dỹ
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Lý, Tổ 2B, đường Trương Hán Siêu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đức Kiệm

MST: 5400353143- Đại diện: Quách Thị Dung
Địa chỉ: Nhà ông Quách Kiệm, Xóm Ninh Sơn

Công Ty Cổ Phần Minh Châu Architecture

MST: 5400353224- Đại diện: Nguyễn Văn Khải
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Khải, số nhà 46b, tổ 3

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ô Tô Htd

MST: 5400353231- Đại diện: Nguyễn Minh Giang
Địa chỉ: Số nhà 254, tổ 23, đường Cù Chính Lan

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tâm Hùng Toàn

MST: 5400353249- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà ông Lê Việt Hùng, thôn Quyết Tiến

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dũng Hà

MST: 5400353305- Đại diện: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Cầu, thôn Quyết Tiến

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bình Minh Hiếu

MST: 5400353312- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà ông Dương Linh Hoạt, dãy E24, tổ 10

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thanh Kết Hoà Bình

MST: 5400353376- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Bờ Sông

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hải Minh Hoà Bình

MST: 5400353383- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà ông: Nguyễn Hoàng Hải, Thôn 5

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Vị

MST: 5400353390- Đại diện: Đỗ Văn Vị
Địa chỉ: Số nhà 159D, Tổ 21