CÔNG TY mới tại: Hòa Bình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tân An Phú

MST: 5400376285- Đại diện: Nguyễn Thế Tuyền
Địa chỉ: Khu 4

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Quân

MST: 5400332739- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 40, tổ 30 (nhà ông Hoàng Văn Hải), phường Phương Lâm

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nguyên Minh

MST: 5400332753- Đại diện: Bùi Ngọc Nguyên
Địa chỉ: Số nhà 8, tổ 22, Phường Chăm Mát

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quảng Cáo Sông Đà

MST: 5400376574- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 18, tổ 02

Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển Tây Trường Sơn

MST: 5400332986- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Cầu Dâu

Công ty cổ phần HHL

MST: 5400332993- Đại diện: Đặng Đức Lợi
Địa chỉ: Số nhà 52, tiểu khu III (nhà ông Đặng Đức Lợi)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tân Thành Hòa Bình

MST: 5400376655- Đại diện: Nguyễn Văn Nên
Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến

Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Vuông Tròn

MST: 5400333002- Đại diện:
Địa chỉ: Đường Chi Lăng, Tổ 27, phường Phương Lâm

Công ty TNHH một thành viên Vững Mạnh

MST: 5400333098- Đại diện: Nguyễn Như Vững
Địa chỉ: Số nhà 46, khu Đồng Tiến

Công Ty Cổ Phần Gạch Nhẹ Phúc Sơn

MST: 5400333108- Đại diện: Lê Chí Mẫn
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Thanh Kiền, tiểu khu 13

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Tế Xanh Hoà Bình

MST: 5400333115- Đại diện: Nguyễn Khánh Tùng
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Trọng Thể, số nhà 421, tổ 1

Công ty cổ phần San Nam Hòa Bình

MST: 5400376849- Đại diện:
Địa chỉ:

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hương Liệu Hoa Ban

MST: 5400376856- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Tôm

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Song Minh Hòa Bình

MST: 5400376937- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 6 (nhà bà Bùi Thị Huê)

Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại An Phát

MST: 5400333309- Đại diện:
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trần Lương Sơn

Công ty TNHH Khánh Phú

MST: 5400333355- Đại diện: Nguyễn Thị Tươi
Địa chỉ: Xóm Đồng An, xã Tân Thành

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hoàng Anh Hb

MST: 5400377151- Đại diện:
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Xuân Huy) Tiểu khu 2

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hướng Thiện Hb

MST: 5400377169- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Suối Rút

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Đất Việt Hòa Bình

MST: 5400377183- Đại diện: Nguyễn Lưu Kiên
Địa chỉ: Tiểu khu 7

Công Ty Cổ Phần Dầu Nhờn Esso Vinh Thắng

MST: 5400377306- Đại diện: Trần Quang Vinh
Địa chỉ: Tổ 2A (nhà ông Nguyễn Việt Tùng)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Cây Xanh Minh Anh

MST: 5400377313- Đại diện:
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Quang, tổ 8

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vu 199

MST: 5400377320- Đại diện:
Địa chỉ: Khu Pheo

Đinh Công Tý

MST: 5400333669- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Thung

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hải Châu Dương

MST: 5400377521- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm 1

Công Ty TNHH Khu công nghiệp Lạc Thịnh

MST: 5400377641- Đại diện: MI RO SLAV LEPIES
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Lạc Thịnh

Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc ESQUEL Việt Nam Hòa Bình

MST: 5400377659- Đại diện:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Lương Sơn

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khoáng Sản Luyện Kim Thiên Lộc T&T

MST: 5400377987- Đại diện:
Địa chỉ: (Nhà bà Lê Thị Phương) Đội 11

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Du Lịch Hoa Đất Mường Hòa Bình

MST: 5400377994- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 67, tổ 16

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Lâm Tây Bắc

MST: 5400378363- Đại diện: Bùi Thị Kim Dung
Địa chỉ: (Nhà bà Hoàng Thị Phương) Xóm Mòng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tổ Chức Sự Kiện Phương Đức

MST: 5400378370- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 1A, đường Đinh Tiên Hoàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vĩnh Phúc 307

MST: 5400378388- Đại diện: Nguyễn Chí Công
Địa chỉ: Số nhà 76

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mỹ Hạnh

MST: 5400334729- Đại diện: Phạm Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Huyền, tổ 6

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thành An.Mart

MST: 5400378606- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 56, tiểu khu 13

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đông Hoa Hb

MST: 5400378613- Đại diện: Lã Quốc Đông
Địa chỉ: Phố Dương

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trần Phú

MST: 5400378652- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Đồng Ngô

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quỳnh Anh

MST: 5400334990- Đại diện:
Địa chỉ: Bưu điện huyện Kim Bôi, Khu Tân Thành

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phát Triển Giáo Dục Tuệ Minh Hòa Bình

MST: 5400378684- Đại diện:
Địa chỉ: Tổ 9 (Nhà bà Đặng Thị Thanh)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phi Long

MST: 5400335063- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 82, tổ 3

Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Quốc Tế Hoà Bình

MST: 5400335070- Đại diện: Tô Dũng
Địa chỉ: Thôn Đồng Táu, xã Hoà Sơn

Công ty TNHH một thành viên Kim Cương

MST: 5400335088- Đại diện: Bùi Đình Kiên
Địa chỉ: Xóm Cầu, Xã Bắc Sơn

Công ty TNHH một thành viên thương mại xây dựng Hoàng Hà

MST: 5400335095- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Bo, Xã Kim Bình

Công ty cổ phần du lịch Chùa Tiên

MST: 5400335105- Đại diện: Phạm Xuân Đoài
Địa chỉ: Thôn Lão Ngoại (nhà bà Lan), Xã Phú Lão

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên  Tuấn Hiệp Btn

MST: 5400378814- Đại diện:
Địa chỉ: Khu 10

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dung Nhung

MST: 5400379007- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Cộng 2

Công Ty Cổ Phần Tây Phương Cực Lạc Hòa Bình

MST: 5400335472- Đại diện: Vũ Mạnh Dương
Địa chỉ: Xóm Đễnh

Công ty TNHH một thành viên Tuệ Anh

MST: 5400335497- Đại diện: Đinh Viết Tuệ
Địa chỉ: Xóm 9, xã Sủi Ngòi

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị Điện Tg

MST: 5400335666- Đại diện: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 54, tổ 16