CÔNG TY mới tại: Hà Nam

Trung tâm ĐT và chuyển giao kỹ thuật - Công nghệ thuỷ lợi

MST: 0700176880- Đại diện: Phạm Phê
Địa chỉ: Km 2 Đường Trần Thị Phúc

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Hà Nam

MST: 0700176922- Đại diện: Nguyễn Trọng Thoại
Địa chỉ: Tổ 12A, Minh Khai

Công ty TNHH dệt Trường An

MST: 0700176947- Đại diện: Nguyễn Văn Tốn
Địa chỉ: Thị trấn Quế

Công ty cổ phần dược Bình Lục

MST: 0700176954- Đại diện: Nguyễn Bá Đỉnh
Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ

Công ty TNHH Hải Thanh

MST: 0700176979- Đại diện: Nguyễn Văn Đoan
Địa chỉ: Số 70 đường Lê lợi tổ 2A, P.Lương Khánh Thiện

Nguyễn Văn Phòng

MST: 0700177348- Đại diện:
Địa chỉ: Thanh phong

Công ty TNHH Hồng Liên

MST: 0700277857- Đại diện: Hoàng Văn Hưng
Địa chỉ: Châu Giang, Thị trấn Kiện Khê

Công ty TNHH vận tải Đức An

MST: 0700277864- Đại diện: Nhữ Văn An
Địa chỉ: Thôn Kênh, xã Thanh Nghị

Công ty cổ phần xây dựng Trường An

MST: 0700277871- Đại diện: Đỗ Tiến Mạnh
Địa chỉ: Thôn Đồng Non, xã Thanh Lưu

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Công

MST: 0700277889- Đại diện: Đàm Quang Trung
Địa chỉ: Đường 38 Thôn Trịnh, xã Duy Minh

Trường tiểu học Ngọc Lũ

MST: 0700277920- Đại diện:
Địa chỉ: Đội 6 xã Ngọc Lũ

Trường THCS Ngọc Lũ

MST: 0700277938- Đại diện:
Địa chỉ: Đội 4 xã Ngọc Lũ

Trường THCS Hưng Công

MST: 0700277952- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Đòng xã Hưng Công

Trường tiểu học Hưng Công

MST: 0700277977- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Hàn, Hưng Công

Trường THPT B Bình Lục

MST: 0700277984- Đại diện:
Địa chỉ: Vũ Bản

Trường THCS Nguyễn Khuyến

MST: 0700278018- Đại diện:
Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ

Trường THCS Bồ Đề

MST: 0700278106- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn 4 xã Bồ Đề

Trường tiểu Bồ Đề

MST: 0700278113- Đại diện:
Địa chỉ: Bồ Đề

Trường THCS Tiêu Động

MST: 0700278138- Đại diện:
Địa chỉ: Đồng Xuân, Tiêu Động

Trường tiểu học A Tiêu Động

MST: 0700278145- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Đồng Xuân, xã Tiêu Động

Trường tiểu học B Tiêu Động

MST: 0700278152- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Tiêu Hạ, xã Tiêu Động

Trường THCS Trung Lương

MST: 0700278177- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Đồng Quan, xã Trung Lương

Trường tiểu học Trung Lương

MST: 0700278191- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Đồng Quan, xã Trung Lương

Trường THCS An Nội

MST: 0700278219- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Tía Sông, xã An Nội

Trường tiểu học An Nội

MST: 0700278240- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn An Nội, xã An Nội

Trường THCS Bối Cầu

MST: 0700278258- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Bối Cầu, xã Bối Cầu

Trường tiểu học Bối Cầu

MST: 0700278297- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Bối Cầu, xã Bối Cầu

Trường THCS Vũ Bản

MST: 0700278321- Đại diện:
Địa chỉ: Gia Hội, Vũ Bản

Trường tiểu học Vũ Bản

MST: 0700278339- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm Trung, xã Vũ Bản

Trường THCS An Ninh

MST: 0700278360- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn 1 xã An Ninh

Trường tiểu học An Ninh

MST: 0700278378- Đại diện:
Địa chỉ: Xã An Ninh

Trường tiểu học A An Lão

MST: 0700278459- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn An lão, xã An Lão

Trường THCS An Lão

MST: 0700278466- Đại diện:
Địa chỉ: Ngã tư đô hai, xã An Lão

Trường tiểu học B An Lão

MST: 0700278473- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Bói Kênh, xã An Lão

Trường tiểu học An Mĩ

MST: 0700278480- Đại diện:
Địa chỉ: Xã An Mĩ

Công ty TNHH Chung Điệp

MST: 0700278508- Đại diện: Nguyễn Văn Điệp
Địa chỉ: Phố Đông Hoà, thị trấn Hoà Mạc

Trường tiểu học xã La Sơn

MST: 0700278522- Đại diện:
Địa chỉ: La Sơn

Trường THCS La Sơn

MST: 0700278547- Đại diện:
Địa chỉ: Xã La Sơn

Trường THCS Trịnh Xá

MST: 0700278554- Đại diện:
Địa chỉ: Trịnh Xá

Trường tiểu học Trịnh Xá

MST: 0700278561- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Trịnh Xá

Trường tiểu học An Đổ

MST: 0700278579- Đại diện:
Địa chỉ: Ngã tư xã An Đổ

Trường THCS An Đổ

MST: 0700278586- Đại diện:
Địa chỉ: Xã An Đổ

Trường tiểu học A Tràng An

MST: 0700278603- Đại diện:
Địa chỉ: Xóm 4, xã Tràng An

Trường tiểu học B Tràng An

MST: 0700278610- Đại diện:
Địa chỉ: Tràng An

Trường THCS Tràng An

MST: 0700278628- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Tràng An

Trường THCS Đồn Xá

MST: 0700278635- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Tiên Lý, xã Đồn Xá

Trường tiểu học Đồn Xá

MST: 0700278642- Đại diện:
Địa chỉ: Đồn Xá

Trường THCS Đinh Xá

MST: 0700278667- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn Đinh, xã Đinh Xá

Trường tiểu học Mỹ Thọ

MST: 0700278674- Đại diện:
Địa chỉ: Thôn An Dương, xã Mỹ Thọ

Trường THCS xã Mỹ Thọ

MST: 0700278681- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Mỹ Thọ