Hải Dương Lĩnh vực: Trồng cây lấy củ có chất bột

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Trồng cây lấy củ có chất bột tại Hải Dương
Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Kinh Môn

MST: 0801060057- Đại diện: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Xóm 5, thôn 3