CÔNG TY mới tại: Hải Dương

Công ty cổ phần Tân Hà Kiều

MST: 0800932851- Đại diện: HUO SHENG JIU
Địa chỉ: TT Minh Tân

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phước Anh

MST: 0800912936- Đại diện: Đinh Anh Tú
Địa chỉ: Số nhà 214, đại lộ Nguyễn Lương Bằng

CôNG TY TNHH VăN GIANG

MST: 0800843256- Đại diện:
Địa chỉ: Số nhà 26 khu 1, phố Lê Bình

Công ty TNHH thương mại Asy

MST: 0800813290- Đại diện: Lê Mạnh Cường
Địa chỉ: Lô 10.2-11 đường Trường Chinh ( Đại lộ 52m )

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lắp Đặt Điện Nước Hoàng Chương

MST: 0800912943- Đại diện: Hoàng Đức Chương
Địa chỉ: Số nhà 6/26, phố Ngọc Uyên, khu 14

Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Văn Phòng  Đức Long

MST: 0800813300- Đại diện: Nguyễn Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Số nhà 699, đường Lê Thanh Nghị

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Nước Minh Hiếu

MST: 0800932869- Đại diện: Đoàn Trọng Hiếu
Địa chỉ: Số nhà 8, Ngách 46, Ngõ 253, Phố Tân Kim

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Lucas

MST: 0800813318- Đại diện: Vương Thị Hữu
Địa chỉ: Số nhà 220, đường Nguyễn Trãi

Công Ty TNHH Thương Mại Quảng Cáo In T & T

MST: 0800912968- Đại diện: Trịnh Tuấn Anh
Địa chỉ: Số nhà 111, đường Ngô Quyền

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hùng Kiên Hd

MST: 0800912975- Đại diện: Nguyễn Tiến Kiên
Địa chỉ: Thôn Cự Đà

Công ty TNHH MTV Dũng Anh

MST: 0800813371- Đại diện: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Đội 7 thôn Bích Nhôi

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thành Phú

MST: 0800853335- Đại diện: Lê MINH HùNG
Địa chỉ: Số nhà 10/100, phố Chi Lăng

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI ĐôNG DươNG

MST: 0800843369- Đại diện: Hà PHú KHáNH
Địa chỉ: Số nhà 23, ngõ Hàn Giang, phố Nguyễn Văn Tố

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tân An 68

MST: 0800853342- Đại diện: Nguyễn Dương Thảo
Địa chỉ: Khu Tân An

Trường Tiểu học Thái học

MST: 0800823411- Đại diện: Đỗ Thị Hưng
Địa chỉ: Sồi cầu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ BA SAO

MST: 0800843376- Đại diện: NGUYễN VăN BìNH
Địa chỉ: Số nhà 22/207, đường Điện Biên Phủ

Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại và dịch vụ Long Vũ

MST: 0800813406- Đại diện: Lê Văn Viên
Địa chỉ: Số nhà 37 đường Trần Hưng Đạo, khu 3

Công Ty TNHH TmDv Và Sx An Đại Phát

MST: 0800903032- Đại diện: Nguyễn Ngọc Trung
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Khê

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và XâY DựNG VIệT Hà

MST: 0800843383- Đại diện: NGUYễN VăN HUY
Địa chỉ: Số nhà 38, đường Nguyễn Đình Chiểu

Công Ty Cổ Phần Điện Dân Dụng Việt Cường

MST: 0800843390- Đại diện: BùI HUY NGầN
Địa chỉ: Số nhà 353, đường Điện Biên Phủ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Lịch

MST: 0800853367- Đại diện: MAI THị THANH LịCH
Địa chỉ: Số 246 Trần Hưng Đạo

Công Ty TNHH Thương Mại Phương Mai

MST: 0800853374- Đại diện: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Thôn Tân Lập

Công ty TNHH xây dựng, thương mại và vận tải Minh Tuấn

MST: 0800813438- Đại diện: Lưu Hữu Tuấn
Địa chỉ: thôn Thái Mông

Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Và Thương Mại Hòa Bình

MST: 0800813445- Đại diện: Bùi Thị Thanh Bình
Địa chỉ: Cụm công nghiệp I Thạch Khôi

Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Quỳnh Anh

MST: 0800813452- Đại diện: Phạm Duy Luận
Địa chỉ: Số nhà 1 ngõ 73 đường Lê Hồng Phong

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Đức

MST: 0800853409- Đại diện: Chu Quang Hiển
Địa chỉ: Số nhà 84, phố Bình Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên ánh Dương Hd

MST: 0800933044- Đại diện: Trần Văn Anh
Địa chỉ: Thôn Huyền Tụng

Công Ty TNHH Thương Mại Thành Thi

MST: 0800903106- Đại diện: Phạm Văn Thi
Địa chỉ: Số nhà 16, phố Nguyễn Hới

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Phú Lương

MST: 0800903113- Đại diện: Nguyễn Phú Vũ
Địa chỉ: Số nhà 44/197, đường Điện Biên Phủ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Du Lịch Anh Huy

MST: 0800933051- Đại diện: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Thôn Quảng Đạt

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hoa Thanh

MST: 0800913129- Đại diện: Đào ánh Tuyết
Địa chỉ: Số nhà 2/122, phố Nhữ Đình Hiền

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Thương Mại Nghiêm Hòa

MST: 0800903120- Đại diện: Đặng Quốc Nghiêm
Địa chỉ: Số nhà 722, đường Lê Thanh Nghị

Công ty TNHH MTV Vận tải thương mại Thành Hưng

MST: 0800823517- Đại diện: Nguyễn Hữu Kiên
Địa chỉ: Tổ 10 thôn Phù Tải 2

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hiếu Kiều

MST: 0800933069- Đại diện: Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: Khu I Bích Nhôi

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ 82 Hải Dương

MST: 0800913136- Đại diện: Nguyễn Đình Hùng
Địa chỉ: Khu phố Lê Bình

Công ty TNHH MTV thương mại và cơ khí xây dựng Đức Nam

MST: 0800823524- Đại diện: Phạm Đức Tâm
Địa chỉ: Thôn Dâm Me

Công ty SINOMA (Suzhou)

MST: 0800813501- Đại diện:
Địa chỉ:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Và Vận Tải Phú Quý

MST: 0800903138- Đại diện: Nguyễn Xuân Quý
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 3

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Đào Hạnh

MST: 0800913143- Đại diện: Đào Văn Hạnh
Địa chỉ: thôn Đồng Kênh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Huệ

MST: 0800903145- Đại diện: Nguyễn Văn Hào
Địa chỉ: Số 6, đường Lê Hồng Phong

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Hữu Bình

MST: 0800913150- Đại diện: Phan Anh Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 15A, phố Xuân Đài

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xây Dựng Hải Dương

MST: 0800903152- Đại diện: Phạm Ngọc Dương
Địa chỉ:

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại An Hưng Gia

MST: 0800913168- Đại diện: Vũ Văn Hiệp
Địa chỉ: Thôn Phong Lâm

Công Ty Cổ Phần Việt Open

MST: 0800903177- Đại diện: Hà Văn Đại
Địa chỉ: Số nhà 111, phố Bình Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lý Bằng

MST: 0800913175- Đại diện: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Khu dân cư Ninh Chấp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Vận Tải Hùng Anh

MST: 0800913182- Đại diện: Nguyễn Anh Hùng
Địa chỉ: Thôn Quàn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Việt Anh

MST: 0800853543- Đại diện: TRầN VăN NGHị
Địa chỉ: Thôn Hoàng Gia

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Thương Mại Techno

MST: 0800933164- Đại diện: Cao Thị Loan
Địa chỉ: Số nhà 9, Phố Võ Thị Sáu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Lắp Đặt Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy Trường An

MST: 0800853550- Đại diện: NGUYễN THế HòA
Địa chỉ: Khu Tử Lạc II

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoàng Dương

MST: 0800853568- Đại diện: PHạM TUấN TRượNG
Địa chỉ: Số 374, đường Điện Biên Phủ