Đồng Tháp Lĩnh vực: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); tại Đồng Tháp
Công Ty TNHH  Thanh Tùng

MST: 1400470883- Đại diện: Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 03, QL30

CÔNG TY TNHH TAXI SEN HỒNG

MST: 1402040212- Đại diện: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 188, ấp 1, Xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH TAXI SEN HỒNG

MST: 1402040212- Đại diện: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 188, ấp 1, Xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THANH PHƯƠNG NGÂN

MST: 1402087355- Đại diện: Ngô Thanh Hùng
Địa chỉ: Đường Gò Tháp, khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp