Đồng Nai Lĩnh vực: Sản xuất đường

Tìm kiếm thông tin các doanh nghiệp đang hoạt động ngành nghề chính Sản xuất đường tại Đồng Nai
Công ty mía đường La Ngà

MST: 3600249280- Đại diện: Thái Doãn Kiều
Địa chỉ: La Ngà

Công ty đường Biên Hòa

MST: 3600249643- Đại diện: Phạm Thị Sum
Địa chỉ: Khu CN BH 1

Công Ty Cổ Phần Mía Đường La Ngà

MST: 3600454635- Đại diện: Phạm Như Hóa
Địa chỉ: Km 35, ấp 4, Quốc lộ 20

Công ty mía đường Trị An

MST: 3600271335- Đại diện: Trần Thị Xuân Mai
Địa chỉ: Tỉnh lộ 768 xã Trị An

Công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa

MST: 3602658232- Đại diện:
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp 1 Biên Hòa

Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa

MST: 3600495818- Đại diện: Nguyễn Văn Lộc
Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1